Sanoma OyjILMOITUS27.11.2015  
     
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 27.11.2015   
     
     
Helsingin Pörssi    
     
Päivämäärä 27.11.2015  
Pörssikauppa           OSTO  
Osakelaji         SAA1V  
Osakemäärä 25 000 osaketta
Kokonaishinta 108 495,00 EUR
Keskihinta/ osake 4,3398 EUR
Ylin hankintahinta/ osake4,390 EUR
Alin hankintahinta/ osake4,290 EUR
     
     
     
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 27.11.2015  
tehtyjen kauppojen jälkeen: 566 191 kpl   
     
     
Sanoma Oyj:n puolesta    
     
Danske Bank A/S Helsinki Branch   
     
Jonathan NybergAntti Väliaho