Sanoma OyjILMOITUS 12.11.2015  
       
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 12.11.2015  
       
       
Helsingin Pörssi     
       
Päivämäärä  12.11.2015  
Pörssikauppa             OSTO  
Osakelaji            SAA1V  
Osakemäärä  51 000 osaketta
Kokonaishinta  217 642,50 EUR
Keskihinta/ osake  4,2675 EUR
Ylin hankintahinta/ osake 4,420 EUR
Alin hankintahinta/ osake 4,192 EUR
       
       
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 12.11.2015  
tehtyjen kauppojen jälkeen: 332 191 kpl   
       
Sanoma Oyj:n puolesta    
       
Danske Bank A/S Helsinki Branch   
       
Jonathan Nyberg Antti Väliaho