Sanoma OyjILMOITUS10.11.2015  
     
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 10.11.2015   
     
     
Helsingin Pörssi    
     
Päivämäärä 10.11.2015  
Pörssikauppa           OSTO  
Osakelaji         SAA1V  
Osakemäärä 30 000 osaketta
Kokonaishinta 130 887,00 EUR
Keskihinta/ osake 4,3629 EUR
Ylin hankintahinta/ osake4,440 EUR
Alin hankintahinta/ osake4,320 EUR
     
     
     
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 10.11.2015  
tehtyjen kauppojen jälkeen: 265 191 kpl   
     
     
Sanoma Oyj:n puolesta    
     
Danske Bank A/S Helsinki Branch   
     
Jonathan NybergAntti Väliaho