Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 16.7.2015 klo 9.00

Sanoma ei tule pääsemään vuoden 2015 näkymiinsä johtuen pääosin Suomen mediatoimintojen heikosta taloudellisesta kehityksestä alavireisessä markkinaympäristössä. Tämän seurauksena Sanoma poistaa myös keskipitkän aikavälin (2016) näkymänsä, jotka julkaistiin helmikuussa 2014.

Konsernin näkymät vuodelle 2015 (muuttuneet)

Vuonna 2015 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvun olevan noin edellisvuoden tasolla (2014: -3,7 %). Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan yli 4 % liikevaihdosta (2014: 6,2 % liikevaihdosta).

Aikaisemmat näkymät vuodelle 2015: ”Vuonna 2015 Sanoma odottaa konsernin rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvun olevan noin edellisvuoden tasolla (2014: -3,7 %). Liikevoittomarginaalin ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla tai edellisvuotta korkeammalla tasolla (2014: 6,2 % liikevaihdosta).”

Keskipitkän aikavälin näkymät (muuttuneet)

Suomen talouden sekä mainosmarkkinoiden kehitys on ollut heikkoa, eikä parantumista ole lyhyellä tähtäimellä odotettavissa. Tämän lisäksi Sanoma Media Finlandin tuloskehitys on ollut odotettua heikompaa. Sanoma ei tule pääsemään vuoden 2015 näkymiinsä. Tämän seurauksena Sanoma poistaa myös keskipitkän aikavälin (2016) näkymänsä, jotka julkaistiin helmikuussa 2014. Sanoma julkistaa uudet näkymät vuodelle 2016 vuoden 2015 vuosituloksen julkistamisen yhteydessä helmikuussa 2016.

Aikaisemmat keskipitkän aikavälin näkymät: ”Pohjautuen strategian toteutukseen Sanoma odottaa, että vuodesta 2016 lähtien rakennemuutoksilla oikaistu konsernin liikevaihto palaa kasvu-uralle. Liikevoittomarginaalitavoite ilman kertaluonteisia eriä on noin 10 % liikevaihdosta. Sanoma tavoittelee, että nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5.”

Vuoden 2015 tammi–kesäkuun osavuosikatsaus

Sanoma julkistaa vuoden 2015 tammi–kesäkuun osavuosikatsauksen 23.7.2015 noin klo 8.30.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanomalla on oppimisliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.