Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 5.2.2015 klo 8.45

Sanoma Oyj:n hallitus on hyväksynyt uusia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä osana pitkän aikavälin kannustinohjelmaa.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017 on uusi, yksittäinen 7.2.2013 julkistettuun osakepohjaiseen kannustinohjelmaan kuuluva osakepalkkiojärjestelmä.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017 on uusi, yksittäinen 7.2.2014 julkistettuun osakepohjaiseen kannustinohjelmaan kuuluva osakepalkkiojärjestelmä.

Sanoman osakepohjainen kannustinohjelma perustuu suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän yhdistelmään.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä muodostavat Sanoman ja sen tytäryhtiöiden johtajille ja avainhenkilöille tarkoitetun pitkän aikavälin kannustin- ja sitouttamisohjelman. Niiden tarkoituksena on kannustaa johtajia ja avainhenkilöitä sitoutumaan yhtiöön ja työskentelemään pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017

Vuoden 2015 alussa alkavan suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit ovat osakekohtainen tulos (ilman kertaluonteisia eriä) ja rakennemuutoksilla oikaistun liikevaihdon kasvu vuonna 2015.

Ansaintakriteerien perusteella määräytyvät osakepalkkiot maksetaan keväällä 2018, edellyttäen, että hallituksen ansaintakaudelle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan ja että työsuhteen jatkumiseen perustuva ehto osakepalkkioiden saamiseksi täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015–2017 perusteella voidaan jakaa enintään 483 463 osaketta (brutto). Hallitus on päättänyt allokoida yhteensä 431 063 (brutto) osaketta Sanoman 41 johtajalle ja avainhenkilölle. Jäljelle jäävät 52 400 osaketta (brutto) jäävät Sanomalle mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015–2017 kustannus yhtiölle sen toteutuessa tavoitetasolla on arviolta noin 1,7 miljoonaa euroa.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015–2017

Vuoden 2015 alussa alkavan ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakausi on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot maksetaan kahdessa erässä; ensimmäinen 50 prosenttia keväällä 2017, jälkimmäinen 50 prosenttia keväällä 2018 edellyttäen, että työsuhteen jatkumiseen perustuva ehto osakepalkkioiden saamiseksi täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015–2017 perusteella voidaan jakaa enintään 648 650 osaketta. Hallitus on päättänyt allokoida yhteensä 617 375 osaketta (brutto) 367 Sanoman ja sen tytäryhtiöiden johtajalle ja avainhenkilölle. Jäljelle jäävät 31 275 osaketta (brutto) jäävät Sanomalle mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015–2017 kustannus yhtiölle on arviolta noin 3,4 miljoonaa euroa.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2013–2014

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2013–2014 ansaintakriteerit olivat osakekohtainen tulos (ilman kertaluonteisia eriä) sekä digitaalisen ja muun uuden median liikevaihdon kehitys.

Ansaintakaudelle asetettuja suoritustavoitteita ei saavutettu, joten järjestelmän perusteella ei tulla maksamaan osakepalkkioita.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanomalla on oppimisliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Vuonna 2014 konsernin liikevaihto oli 1,9 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu Nasdaq Helsingissä.