Sanoma Learning, lehdistötiedote 4.9.2014

Euroopan johtaviin oppimisen yhtiöihin kuuluva Sanoma Learning julkisti tänään tutkimuksen digitaalisen oppimisen mahdollisuuksista. Tutkimusta varten haastateltiin eurooppalaisia opettajia ja rehtoreita. Tutkimus osoittaa, että opettajat ja rehtorit ovat innokkaita soveltamaan digitaalista oppimista. Heitä kuitenkin turhauttavat puutteelliset edellytykset digitaalisen oppimisen nopeampaan ja kattavampaan hyödyntämiseen.

Digitaalinen oppiminen parantaa oppilaiden motivaatiota ja tuloksia sekä tehostaa työnkulkua

Sanoma Learning teki kyselyn 1 980 opettajalle ja rehtorille Suomessa, Ruotsissa, Puolassa, Hollannissa ja Belgiassa. Noin 83 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että digitaalinen oppiminen lisää oppilaiden kiinnostusta ja motivaatiota. Kaksi kolmasosaa vastaajista odottaa digitaalisen oppimisen parantavan työnkulkua ja oppimistuloksia merkittävästi. Noin 86 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa melko motivoituneita käyttämään digitaalista oppimista. Noin 70 prosenttia vastaajista katsoi itsellään olevan täydet valmiudet hyödyntää digitaalista oppimista ja noin 85 prosenttia piti omaa panostaan ratkaisevan tärkeänä digitaaliseen oppimiseen siirtymisessä.

Opettajilla ei ole riittäviä valmiuksia eikä työkaluja

Opettajat ja rehtorit kuitenkin katsoivat, että heillä ei ole riittäviä valmiuksia eikä työkaluja digitaalisten oppimisratkaisujen hyödyntämiseen. Useimmilla kouluilla ei ole asianmukaista laitteistoa (58 %) eikä muita opetuksen apuvälineitä (54 %). Puolella kouluista ei ole riittävästi varoja tai selkeää suunnitelmaa digitaaliseen oppimiseen. Melko suurella osalla kouluista ei ole riittävän nopeita verkkoyhteyksiä (34 %) eikä asiantuntevaa henkilöstöä (39 %).

Digitaaliselle oppimiselle on luotava suotuisat olosuhteet

Opettajien ja rehtorien mielestä kouluissa on luotava otolliset olosuhteet digitaaliselle oppimiselle. Heidän mielestään tärkeintä on järjestää digitaalista oppimista koskevaa koulutusta. Seuraavaksi tärkeimmät tekijät olivat toteutussuunnitelmat ja nykyistä suuremmat määrärahat. Opettajat ja rehtorit pitivät tärkeänä myös digitaalisten valkotaulujen, opetusvälineiden ja oppilaiden laitteiston hankkimista.

”Tutkimuksen tulokset osoittavat digitaalisen oppimisen valtavat mahdollisuudet oppimistulosten ja oppilaiden motivaation parantamisessa sekä opettajien työn tukemisessa.  Tutkimus antaa ajateltavaa eurooppalaisen koulutuksen keskeisille toimijoille. Se kertoo entistä selkeämmin, miten digitaalisen oppimisen käyttöönottoa voidaan nopeuttaa. Digitaalinen oppiminen voi auttaa oppilaita ja opettajia saavuttamaan parempia tuloksia. Jokainen lapsi saa mahdollisuuden käyttää kykyjään täysipainoisesti”, sanoo Sanoma Learningin toimitusjohtaja John Martin.

Ladattava versio tutkimuksesta: Unlocking the Potential of Digital Learning.

Lisätiedot
Sanoma Learning, Communications Director, Alice Beijersbergen,  puh.+ 31 653 549 361 tai alice.beijersbergen@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanoman päämarkkinat oppimisessa ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Puola. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.