Telemyynti- ja asiakaspalvelutoimintojen keskittäminen ja toimintamallien yhtenäistäminen on osa kesäkuun alussa toimintansa aloittaneen Sanoma Media Finlandin Kuluttajamyynti ja asiakkuudet -yksikön muodostamista.  Telemyyntitoiminnot keskitetään alihankintaa lukuunottamatta Ouluun ja Vantaan Sanomalaan sekä asiakaspalvelutoiminnot Sanomalaan. Tampereen telemyyntitoimistojen ja Oulun asiakaspalvelutiimin lakkauttamisen myötä niistä irtisanotaan yhteensä 65 työsuhdetta. Irtisanottaville henkilöille tarjotaan työtä pääosin muilta paikkakunnilta.

”Meidän pitää pystyä entistä ketterämmin vastaamaan kuluttajakäyttäytymisessä ja asiakastarpeissa tapahtuviin muutoksiin sekä luoda aivan uusia kuluttajamyynnin ratkaisuja. Tämän takia keskitämme toimintojamme tehokkaasti johdetuiksi kokonaisuuksiksi, joita voimme kehittää määrätietoisesti. Pyrimme lieventämään irtisanomisten vaikutuksia tukipaketilla sekä tarjoamalla työtä muilta paikkakunnilta”, Kuluttajamyynti ja asiakkuudet -yksikön johtaja Niina Ryynänen sanoo.

Telemyynti- ja asiakaspalvelutoimintojen muutoksia käsiteltiin yhteistoimintaneuvotteluissa 2.9.–14.10.

Lisätiedot:
Viestintäjohtaja Hanna Johde, puh. 040 673 8977