”Median kulutuksen muutos sekä heikko taloussuhdanne ovat kääntäneet toimintamme kannattamattomaksi. Näköpiirissä ei ole muutosta, joka ennustaisi kehityksen kääntymistä jälleen kannattavaksi. Tämän vuoksi tehostamistoimien käynnistäminen on valitettavasti välttämätöntä”, Sanoma Lehtimedian toimitusjohtaja Jarmo Koskinen sanoo.           

Muutoksia suunnitellaan ilmoitustuotantoon sekä asiakaspalveluun. Lisäksi suunnitelmiin kuuluu media- ja kuluttajamyynnin tehostamista uudelleen organisoimalla sekä karsimalla päällekkäisiä tehtäviä ja toimintoja.

Sanoma Lehtimedian lehtien, Etelä-Saimaan, Kouvolan Sanomien, Kymen Sanomien ja Uutisvuoksen toimituksissa suunnitellaan taiton, toimituksellisten tehtävien ja tukitoimintojen organisoimista uudelleen.

Henkilöstökuluihin suunnitellaan myös muita säästöjä, joilla voitaisiin minimoida vähennettävien henkilöiden määrää.

Kutsu neuvotteluihin annettiin 23.4. ja niiden kesto on arviolta kuusi viikkoa. 

10.4.2014 tiedotettiin, että Sanoma Lehtimedian enemmistöosuus siirtyy Länsi-Savo-konsernille. Yritysjärjestelyn ensimmäinen vaihe saadaan päätökseen arviolta tammikuussa 2015, ja yhtiö siirtyy kokonaisuudessaan Länsi-Savon omistukseen viiden vuoden kuluessa. Sanoma Lehtimedian mediatoimintojen liikevaihto vuonna 2013 oli 39,7 miljoonaa euroa ja henkilömäärä keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna 234. 

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Jarmo Koskinen, Sanoma Lehtimedia, p. 05 2100 2001