Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 18.12.2014 klo 9.05

Sanoma on saanut päätökseen arvonalentumistestauksen vuodelta 2014.

IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaan rahavirtaa tuottaville yksiköille on tehtävä liikearvon alentumista mittaava testi vähintään kerran vuodessa, jotta voidaan todeta, että pitkäaikaisista varoista kerrytettävissä oleva rahamäärä on niiden kirjanpitoarvoa suurempi. Kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan myös aina, kun omaisuuserän arvo on saattanut alentua.

Rahavirtaa tuottavien yksiköiden arvonalentumista testattiin strategisten talouslukujen perusteella. Arvonalentumiskirjauksen kokonaissumma on noin 50 miljoonaa euroa. Tästä summasta noin 25 milj. euroa kohdistuu liiketoimintayksikköön Sanoma Media Belgium (liikearvon alentuminen), noin 13 milj. euroa liiketoimintayksikköön Sanoma Media Russia & CEE (yhteisyritysten arvonalentuminen) ja noin 12 milj. euroa liiketoimintayksikköön Sanoma Media Netherlands (määräaikaisten aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen). Arvonalentumiset kirjataan vuoden 2014 neljännelle neljännekselle kertaluonteisina ei-kassavirtavaikutteisina erinä.

Arvonalentumisilla ei ole vaikutusta konsernin näkymiin vuodelle 2014.

Lisätietoa
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä pääsemään mukaan maailmaan ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, reaktioita ja inspiraatiota. Maailma, jonka voit tavoittaa, johon voit vaikuttaa, perehtyä ja jonka voit jakaa. Haluamme tehdä siitä juuri sinun maailmasi.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Oppimisliiketoiminnassa Sanoman päämarkkinat ovat Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Sanoman liikevaihto vuonna 2013 oli 2,1 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.