Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2014 klo 8.45

Sanoma Oyj:n hallitus on hyväksynyt uusia osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä osana pitkän aikavälin kannustinohjelmaa.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2014–2016 on uusi, 7.2.2013 julkistettuun osakepohjaiseen kannustinohjelmaan kuuluva osakepalkkiojärjestelmä.

Hallitus on hyväksynyt myös ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän perustamisen osana pitkän aikavälin osakepohjaista kannustinohjelmaa. Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä on tarkoitettu Sanoman ja sen tytäryhtiöiden johtajille ja avainhenkilöille.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä koostuu vuosittain alkavista uusista järjestelmistä, jotka edellyttävät hallituksen hyväksyntää. Jokainen uusi ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä antaa mahdollisuuden saada Sanoman osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona, edellyttäen, että työsuhteen jatkumiseen perustuva ehto osakepalkkioiden saamiseksi täyttyy palkkioiden maksamisen ajankohtana.

Sanoman osakepohjainen kannustinohjelma perustuu suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ja ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän yhdistelmään.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä muodostavat Sanoman ja sen tytäryhtiöiden johtajille ja avainhenkilöille tarkoitetun pitkän aikavälin kannustin- ja sitouttamisohjelman. Niiden tarkoituksena on kannustaa johtajia ja avainhenkilöitä sitoutumaan yhtiöön ja työskentelemään pitkäjänteisesti omistaja-arvon kasvattamiseksi.

Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2014–2016

Vuoden 2014 alussa alkavan suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakausi on kolme vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot maksetaan keväällä 2017, edellyttäen, että hallituksen ansaintakaudelle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2014-2016 perusteella voidaan jakaa enintään 260,000 osaketta (brutto). Hallitus on päättänyt allokoida yhteensä 207,600 (brutto) osaketta Sanoman 33:lle johtajalle ja avainhenkilölle. Jäljelle jäävät 52,400 osaketta (brutto) jäävät Sanomalle mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2014-2016 kustannus yhtiölle sen toteutuessa tavoitetasolla on arviolta noin 1,2 miljoonaa euroa.

Vuoden 2014 alussa alkavan suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakriteerit ovat osakekohtainen tulos (ilman kertaluonteisia eriä) sekä digitaalisen ja muun uuden median liikevaihdon kehitys.

Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2014–2015

Vuoden 2014 alussa alkavan ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän ansaintakausi on kaksi vuotta. Sen perusteella määräytyvät osakepalkkiot maksetaan keväällä 2016, edellyttäen, että osallistujat ovat edelleen yhtiön palveluksessa.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2014-2015 perusteella voidaan jakaa enintään 710,000 osaketta. Hallitus on päättänyt allokoida yhteensä 678,725 osaketta (brutto) 331:lle Sanoman ja sen tytäryhtiöiden johtajalle ja avainhenkilölle. Jäljelle jäävät 31,275 osaketta (brutto) jäävät Sanomalle mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2014-2015 kustannus yhtiölle on arviolta noin 4,8 miljoonaa euroa.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanomalla on oppimisliiketoimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, Belgiassa ja Puolassa. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 2,2 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.