Lehdistötiedote 21.2.2014 

Aikakauslehtien liitto ehdotti tänään tiedotteessaan viikoittaisten jakelupäivien harventamista ratkaisuksi lehtijakelun kustannuspaineisiin.  

Sanoma Media Finland Oy on myös Aikakauslehtien Liiton jäsen. Emme kuitenkaan yhdy Aikakauslehtien liiton ehdotukseen kahdesta tai kolmesta jakelupäivästä viikossa. Näkemyksemme mukaan Suomeen tarvitaan kattava, laadukas ja kustannustehokas lehtijakelu, joka kykenee tyydyttämään niin lukijoiden kuin lehtikustantajien tarpeet. Lehtijulkaisusta riippuen tämä tarkoittaa niin seitsemänä päivänä viikossa ilmestyviä ja jaettavia sanomalehtiä kuin harvemmin ilmestyviä päivälehtiä ja aikakauslehtiä.

Liikenne- ja viestintäministeriön laajapohjaisen Lehtiasiain neuvottelukunnan raportissa ”Lehdistön tulevaisuus” esitettiin mm. että ”Itella Oyj ja lehtien kustantajat käyvät laajasti keskustelua erilaisista jakelun yhteistyömalleista ja kehittävät uusia kustannustehokkaita ratkaisuja jakeluun kilpailulainsäädäntö huomioon ottaen.” Sanoman näkemyksen mukaan näille ratkaisuille ja neuvotteluille on annettava tilaa.

”Me haluamme hakea ratkaisuja kattavan ja kustannustehokkaan jakelun turvaamiseen avoimesti ja keskustellen. Hyvä yhteistyö kaikkien osapuolten kesken on edellytys haastavan tilanteen ratkaisuun”, kommentoi Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pekka Soini.

Lisätietoja antavat Sanoma Media Finland Oy:n toimitusjohtaja Pekka Soini (p. 0400 427 835) sekä yhteiskuntasuhdejohtaja Marcus Wiklund (p. 0400 603 147).