Kuluttajien muuttunut ostokäyttäytyminen näkyy kirjakerholiiketoiminnassa perinteisen kirjakerhomallin kasvaneina palautuksina ja monituotelähetysten lisääntyvänä kysyntänä. Samaan aikaan myös lasten ja nuorten digitaalisten palveluiden kysyntä lisääntyy. Kids Media vastaa muutokseen ja tuo vuoden alkupuolella markkinoille Lasten Oma -palvelun, jossa digitaalisella sisällöllä on merkittävä osa. Kids Mediassa luodaan paraikaa myös viihteellisen oppimisen mobiili- ja online-palveluita.

”Vastataksemme kuluttajien muuttuneisiin tarpeisiin suunnittelemme myös perinteisestä kirjakerhomallista osittaista luopumista ja kirjamyynnin painopisteen siirtämistä yhä vahvemmin verkkokauppaan sekä uusiin suoramyynnin konsepteihin. Siirtyminen uusiin toimintamalleihin tapahtuisi kuitenkin vaiheittain ja kokonaisuuden kannalta parhaalla tavalla”, liiketoimintajohtaja Ulla Leppä sanoo.

Ostokäyttäytymisessä ja kysynnässä tapahtuvien muutosten vuoksi yksikössä käynnistyvät kirjat ja kerhot -toimitustiimiä koskevat yt-neuvottelut. Suunnitellut toimenpiteet kohdistuvat tuottajan ja toimitussihteerin tehtävissä työskenteleviin henkilöihin ja saattavat johtaa enintään neljän henkilön irtisanomiseen tai työsuhteen olennaisiin muutoksiin.

”Tarkoituksemme on kasvaa entistä vahvemmaksi toimijaksi niin viihteen kuin viihteellisen oppimisenkin kuluttajatoimijana. Kirjat ja vahvat brändit ovat jatkossakin tärkeä osa Kids Median tuoteportfoliota. Kulutuskäytöksen muutos kuitenkin pakottaa meidät muuttamaan myös organisaatiota, toimintatapoja ja toimenkuvia”, Ulla Leppä sanoo.