Head Office Finland on media- ja kanavariippumaton sisältömarkkinointitoimisto, joka syntyi, kun Sanoma yhdisti kansainvälisen sisältömarkkinointiketjunsa osaamisen ja resurssit Sanoma Yritysjulkaisuihin syyskuun alussa. Head Office -ketju auttaa yrityksiä kertomaan tarinansa mieleenpainuvin ja tuloksellisin tavoin.

”Ajoituksemme tulla Suomen markkinoille ei olisi voinut olla parempi, sillä yritykset siirtävät asiakasviestintänsä painopistettä voimakkaasti perinteisistä painetuista asiakaslehdistä monikanavaisiin ja kokonaisvaltaisiin sisältö- ja markkinointiviestintäratkaisuihin. Juuri ne ovat ketjumme ydinosaamista, ja näitä alueita vahvistamme nyt myös Suomen organisaatiossamme”, Head Office Finlandin toimitusjohtaja Kati Sulin kertoo.

Head Office Finlandin asiakaskokemusjohtajaksi (Director, CX) on nimitetty 17.11. alkaen Minna Husu. Hän vastaa uudessa tehtävässään monikanavaisen asiakaspolun strategisesta suunnittelusta ja konsultointipalveluista. Minna Husu siirtyy Head Officeen viestintätoimisto Hill+Knowlton Strategiesista, jossa hän on tiiminvetäjänä vastannut markkinointiviestinnän, digitaalisen viestinnän ja palvelumuotoilun osaamisesta varmistaen, että asiakkaiden suunnitelmat ja toimenpiteet kattavat koko viestinnän ekosysteemin.

”Minnan ydinosaamista ovat strategiat, brändääminen, työnantajakuvan kehittäminen, sisäinen viestintä, luovat markkinointiviestintäkampanjat sekä vuorovaikutusvalmennukset. Hänen monipuolinen kokemuksensa täydentää hienosti tiimiämme ja mahdollistaa entistä suuremman lisäarvon tuottamisen asiakkaillemme”, Kati Sulin sanoo.

Heidi Salminen on puolestaan nimitetty 1.12. alkaen branded online content specialistiksi, joka keskittyy digitaalisen sisältömarkkinoinnin suunnitteluun ja tuotantoon. Heidi Salminen on aiemmin työskennellyt Sanoma Digitalissa plannerina ja vastannut muun muassa Oikotie Asuntojen digitaalisen markkinoinnin kampanjahallinnasta sekä sosiaalisen median toimenpiteistä.

Kysynnän painopisteissä tapahtuvien muutosten takia Head Office Finland suunnittelee myös painettujen asiakaslehtien graafisen suunnittelun ja tuotannon sopeuttamista vastaamaan muuttunutta markkinatilannetta. Tämän takia yhtiössä aloitetaan 17.11. yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat graafisen suunnittelijan ja AD:n tehtävissä työskenteleviä henkilöitä. Suunnitellun uudelleenorganisoinnin arvioidaan johtavan enintään kuuden työtehtävän lakkaamiseen tai osa-aikaistamiseen.

”Painetut asiakas- ja sidosryhmälehdet ovat edelleen tärkeä osana tarjontaamme, mutta niiden suhteellinen osuus liiketoiminnastamme pienenee, minkä takia joudumme valitettavasti käynnistämään yt-neuvottelut. Visuaalisuuden rooli säilyy tekemisessämme vahvana, ja suunnitellun uudelleenorganisoinnin ohella aiomme kehittää osaamistamme digitaalisten kanavien käyttöliittymäsuunnittelussa ja toteutuksessa sekä videomuotoisessa tarinankerronnassa”, Kati Sulin sanoo.

Lisätietoja antaa:
Toimitusjohtaja Kati Sulin, Head Office Finland Oy, puh. 09 120 5092