Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 8.8.2014 klo 8:30

Sanoma Oyj on 7.8.2014 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 §:n mukaisen Sanoma Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

Liputusilmoituksen mukaan Antti Herlinin määräysvallassa olevan Holding Manutas Oy:n osuus Sanoma Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on noussut 14 240 000 osakkeesta 14 320 000 osakkeeseen eli 8,80 prosenttiin Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Yhteensä Antti Herlinin ja tämän määräysvallassa olevien yhtiöiden osuus Sanoma Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä on noussut 16 271 800 osakkeesta 16 351 800 osakkeeseen eli 10,04 prosenttiin Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Sanoma Oyj:n osakekanta koostuu yhteensä 162 812 093 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Olli Turunen, puh. 040 552 8907 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä.

Uskomme maailmaan, joka on täynnä mahdollisuuksia, tunteita, vuorovaikutusta ja inspiraatiota. Maailman voi tavoittaa ja kokea, siihen voi vaikuttaa ja sen haluaa jakaa. Sellaisen maailman me haluamme tarjota.

Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Suomessa ja Hollannissa Sanoma on markkinoiden johtava, monikanavainen mediayhtiö. Sanoman päämarkkinat oppimisessa ovat Suomi, Ruotsi, Hollanti, Belgia ja Puola. Vuonna 2013 konsernin liikevaihto oli 2,1 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.