Sanoma on julkaissut yritysvastuuraporttinsa vuodelta 2012. Raportti on saatavilla pdf-muodossa täältä.

Julkaisu kokoaa yhteen Sanoman tärkeimmät yritysvastuuseen liittyvät tapahtumat vuonna 2012 ja esittelee vastuullista tapaamme toimia. Yritysvastuuraporttimme noudattaa kansainvälisiä GRI G3-raportointiperiaatteita.

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä. Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Palveluksessamme on noin 10 000 ammattilaista yli 10 maassa. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.