Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 1.8.2013 klo 8:30

Toinen vuosineljännes

 • Liikevaihto oli 591,2 milj. euroa (2012: 646,5).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 9,3 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 68,0 milj. euroa (2012: 103,8).
 • Liikevoittoon sisältyi -31,0 milj. euroa (2012: -5,7) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat pääasiassa rakennejärjestelykuluista ja aineettomien hyödykkeiden ei-kassavirtavaikutteisista arvonalentumisista.
 • Tulos osaketta kohden oli 0,13 euroa (2012: 0,83).
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,26 euroa (2012: 0,39).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 2,6 milj. euroa (2012: 18,8).
 • Näkymät: Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan yli 4 % vuoteen 2012 verrattuna ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan alle 180 milj. euroa.

Ensimmäinen vuosipuolisko

 • Liikevaihto oli 1 096,4 milj. euroa (2012: 1 190,1).
 • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 8,3 %.
 • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 65,0 milj. euroa (2012: 119,4).
 • Liikevoittoon sisältyi -68,3 milj. euroa (2012: -5,7) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat pääasiassa rakennejärjestelykuluista sekä aineettomien hyödykkeiden ja liikearvon ei-kassavirtavaikutteisista arvonalentumisista.
 • Tulos osaketta kohden oli ‑0,11 euroa (2012: 0,72).
 • Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,23 euroa (2012: 0,39).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli -60,2 milj. euroa (2012: -3,1).

Avainlukuja*

  Oikaistu  Oikaistu Oikaistu
 4-6/4-6/Muutos1-6/1-6/Muutos1-12/
milj. euroa20132012%20132012%2012
Liikevaihto591,2646,5-8,51 096,41 190,1-7,92 376,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä68,0103,8-34,665,0119,4-45,6231,0
  % liikevaihdosta11,516,1 5,910,0 9,7
Liikevoitto36,998,1-62,4-3,2113,7-102,9181,0
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista23,058,8-60,9-28,840,8-170,769,9
Tilikauden tulos ****23,0137,3-83,3-28,8120,5-123,9149,0
        
Käyttöomaisuusinvestoinnit **   33,625,332,559,5
% liikevaihdosta   3,12,1 2,5
        
Oman pääoman tuotto (ROE), % ***/****   -0,05,9 9,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % ***/****   2,46,9 8,3
Omavaraisuusaste, % ****   38,239,6 41,3
Nettovelkaantumisaste, % ****   98,295,0 78,7
        
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna   10 13010 799-6,210 381
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna   10 27611 020-6,710 804
        
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot0,130,34-61,5-0,110,23-147,30,39
Tulos/osake, euroa ****0,130,83-84,0-0,110,72-115,00,88
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa ****0,020,12-86,4-0,37-0,02 1,18
        
Oma pääoma/osake, euroa ****   7,057,74-8,97,82

* Vertailuluvut on oikaistu johtuen muutoksesta IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardissa. Uudistettu standardi poisti mahdollisuuden käyttää ns. putkimenetelmää etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa. Muutetun standardin mukaan vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Vuoden 2012 osalta oikaisu pienentää omaa pääomaa 52,0 milj. euroa 1 576,6 milj. euroon ja liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä 1,3 milj. euroa 231,0 milj. euroon.
** Sisältäen rahoitusleasingit.
*** Liukuva 12 kk.
**** Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot.

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

”Learning teki vakaan tuloksen myös toisella neljänneksellä, mutta rakennemuutos kiihtyy kuluttajamediassa.

Mainosmarkkinat Sanoman tärkeimmissä toimintamaissa olivat edelleen heikot eikä markkinaolosuhteiden selvä paraneminen toisella vuosipuoliskolla ole todennäköistä. Lisäksi levikkimyyntiin kohdistuu edelleen paineita, mikä vaikuttaa liikevaihtoomme ja kannattavuuteemme.

Käynnissä oleva, 60 milj. euron bruttosäästöihin tähtäävä kulusäästöohjelmamme etenee suunnitellusti. Ohjelma ja sen lisäksi toteutettavat toimet eivät kuitenkaan kumoa kuluttajamedian liikevaihdon arvioidun laskun vaikutuksia. Siksi jouduimme muuttamaan näkymiämme vuodelle 2013. Muutetut näkymät vaikuttavat myös vapaaseen rahavirtaamme.

Vastauksena taustalla olevaan rakenteelliseen kuluttajakäyttäytymisen ja mainosmarkkinan muutokseen jatkamme edelleen investointeja tärkeimpien toimintojemme transformaatioon. Olemme lisäksi käynnistäneet kuluttajamedian liiketoimintojen uudelleenjärjestelyn, joka koskee sekä tuote- että palveluvalikoimaamme ja kulurakenteita. Teemme strategisia valintoja, jonka parantavat fokustamme. Liiketoimintojen uudelleenjärjestely muuttaa konsernin taloudellista profiilia ja voi vaikuttaa arvonmäärityksiin.”

Konsernin näkymät vuodelle 2013 (ennallaan, julkaistu 23.7.2013)

Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan yli 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan alle 180 milj. euroa.

Sanoman näkymät perustuvat oletukseen, että Euroopan taloudellinen tilanne pysyy heikkona, joka vaikuttaa mainosmarkkinoihin negatiivisesti Sanoman tärkeimmissä toimintamaissa. Sanoman arvion mukaan on epätodennäköistä, että markkinaympäristö selvästi paranisi toisella vuosipuoliskolla.

Tammi–kesäkuun 2013 osavuosikatsauksen webcast-lähetys

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 11:00 Nelosen studiolla Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/en/investors.

Tilaisuuteen voi osallistua numerossa
Iso-Britannia +44 (0)207 1620 177
Suomi +358 (0)9 2313 9202
Hollanti +31 (0)20 7965 012
Yhdysvallat +1 334 323 6203
Koodi 933431

Sanoma julkistaa vuoden 2013 osavuosikatsauksensa neljänneksittäin:
Osavuosikatsaus tammi–syyskuulta 2013: 31.10. noin klo 8.30

Additional information
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, puh. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä. Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Palveluksessamme on noin 10 000 ammattilaista yli 10 maassa. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.