Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 4.4.2013 klo 8.30

Sanoma Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa eilen valittu hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan jäsenet tarkastusvaliokuntaan ja henkilöstövaliokuntaan vuoden 2014 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Sakari Tamminen (pj.), Anne Brunila (vpj.) ja Robin Langenskiöld. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla.

Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin Kai Öistämö (pj.), Annet Aris (vpj.) ja Rafaela Seppälä. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista hallinnointikoodin tarkoittamalla tavalla.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä. Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Palveluksessamme on yli 10 000 ammattilaista noin 20 maassa. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.