Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 31.10.2013 klo 08.45

Osana kuluttajamediatoimintojensa uudelleenjärjestelyä Sanoma yhdistää Suomen-mediatoimintonsa vuodenvaihteessa maan suurimmaksi mediayhtiöksi. Sanoma Media Finland panostaa sisältöjen kehittämiseen, niiden monikanavaiseen tarjontaan ja tiiviimpään sisäiseen yhteistyöhön. Tämä luo pohjan myös uudelle liiketoiminnalle ja kasvulle. Fuusio ja uudelleenjärjestely merkitsevät muutoksia ja toimintatapojen uudistamista koko organisaatiossa. Osana kokonaisuutta Helsingin Sanomien, Nelosen uutisten ja Metron toimituksellisissa organisaatioissa käynnistyvät yt-neuvottelut, joissa vähennystarpeen arvioidaan olevan enintään 70 työsuhdetta.

Vuodenvaihteessa Sanoman Suomen-mediatoimintojen fuusion myötä syntyvä Sanoma Media Finland Oy on Suomen suurin mediayhtiö, joka tavoittaa kattavalla mediavalikoimallaan päivittäin lähes kaikki suomalaiset. Fuusioituvien yhtiöiden palveluksessa on yhteensä noin 3 000 henkilöä ja niiden liikevaihto vuonna 2012 oli noin 720 milj. euroa.

”Suomi on tärkeä ydinmarkkinamme. Meillä on täällä vahva markkina-asema ja erinomaiset edellytykset johtaa toimialan kehitystä. Olemme keskellä haastavaa toimialan murrosta, joka kuitenkin avaa myös uusia mahdollisuuksia ja kasvualueita. Niihin panostaminen vaatii meiltä uutta toimintamallia”, Sanoman toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen sanoo.

Sanoma Media Finland muodostuu neljästä liiketoimintayksiköstä: Helsingin Sanomista, Ilta-Sanomista, Magazine Mediasta ja Nelonen Mediasta. Samassa yhteydessä kaupunki- ja maakuntalehtiä julkaiseva Sanoma Lehtimedia siirtyy raportoimaan Helsingin Sanomien organisaatioon.

Uuden yhtiön tavoitteena on markkina-aseman vahvistaminen ja tarjooman kehittäminen eri media-alustoilla, yhteistyön tiivistäminen sekä strategisesti tärkeiden alueiden toiminnan kehittäminen vastaamaan nykyistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Erityisesti keskitytään digitaalisiin ratkaisuihin sekä kaupallisiin toimintoihin ja sisältöstrategiaan, joissa parasta toimintamallia ja todellisia yhteistyöhyötyjä haetaan loppuvuoden aikana. Digitaaliseen kehitykseen panostetaan tiivistämällä yhteistyötä sekä kansainvälisesti että liiketoimintayksiköiden välillä.

”Sanoma Media Finlandissa yhdistyvät maan parhaat sisällöt, mediabrändit ja kohderyhmätuntemus. Meillä on erinomainen näkymä siihen, miten median käyttö muuttuu, ja haluamme nyt suunnata tekemisemme ja organisaatiomme vastaamaan tätä kuvaa. Meillä on erinomaiset edellytykset tarjota suomalaisille kiinnostavinta ja elämyksellisintä sisältöä kaikissa kanavissa”, Sanoma Media Finlandin toimitusjohtajaksi nimitetty Pekka Soini kertoo.

Fuusio ja uudelleenjärjestely merkitsevät muutoksia ja toimintatapojen uudistamista koko organisaatiossa. Samassa yhteydessä tarkastellaan myös liiketoiminta- ja tuoteportfoliota. Mahdollisia henkilövaikutuksia ja niiden kohdistumista kokonaisuudessaan on liian varhaista arvioida.

Osana tuoteportfolion uudistamista ja konserninlaajuista säästöohjelmaa jatketaan nyt Helsingin Sanomien, Nelosen uutisten ja Metron toimitusprosessien kehittämistä. Nelonen Media suunnittelee lisäksi Helsingin Sanomien tuottamien nykymuotoisten tv-uutisten lakkauttamista ja kustannustason pysyvää alentamista; tilalle suunnitellaan uutta, online-vetoista uutiskonseptia. Näiden suunnitelmien johdosta Helsingin Sanomien, Nelosen uutisten ja Metron toimituksissa käynnistyvät 5.11.2013 yhteistoimintaneuvottelut. Toimenpiteiden arvioidaan toteutuessaan johtavan enintään 70 työsuhteen päättämiseen.

”Uudistuminen on välttämätöntä. Meille on tärkeää myös säilyttää toimintamme taloudellisesti kannattavana. Se on riippumattoman journalismin perusedellytys”, Helsingin Sanomien vastaava päätoimittaja Kaius Niemi sanoo.

”Tämä on toimituksillemme vaikea paikka, ja pyrimme hoitamaan muutoksen hyvässä yhteistyössä henkilöstön kanssa. Haluamme varmistaa kykymme tehdä suomalaisia puhuttelevaa laatujournalismia kohdistamalla voimamme ydintekemiseen”, Niemi sanoo.

Lisätietoja

Sanoma-konserni: Harri-Pekka Kaukonen
Sanoma Media Finland: Pekka Soini           
Helsingin Sanomat: Kaius Niemi
Nelonen Media: Pia Kalsta

Haastatteluvaraukset ja soittopyynnöt Jenny Savikko, p. 040 579 9850

Sanoman viestintä, Hanna Johde, p. 040 673 8977 tai hanna.johde@sanoma.com

Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä. Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Palveluksessamme on noin 10 000 ammattilaista yli 10 maassa. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.