Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 31.10.2013 klo 8.50

Sanoma suunnittelee konsernin historian laajinta muutosta. Yhtiö suunnittelee muuttavansa toimintamalliaan ja organisaatiotaan, sekä laajentavansa kustannussäästöohjelmaansa 60 milj. eurosta 100 milj. euroon. Tehostamistoimet johtavat todennäköisesti työsuhteiden vähennyksiin, sisältäen tänään julkistetut Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikköön (sis. Helsingin Sanomat, Nelosen Uutiset ja Metro) ja Hollannin aikakauslehtitoimintoihin kaavaillut muutokset. Lisäksi pitkän ajan taloudelliset tavoitteet ovat muuttuneet. Konsernin näkymät vuodelle 2013 pysyvät ennallaan.

”Uudet teknologiat muuttavat perusteellisesti kuluttajien käyttäytymistä, ja mainostajat seuraavat kuluttajia. Tämä tarkoittaa nopeaa kasvua digitaalisessa mainonnassa, joka mahdollistaa tarkan kohdentamisen, mitattavuuden ja tulospohjaisen hinnoittelun”, sanoo toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen.

”Vastaamme muutokseen suunnittelemalla kuluttajamediatoimintomme uudelleen ja keskittämällä liiketoimintaamme rakenteellisesti houkuttelevimmille markkinoille sekä siirtymällä kohti entistä digitaalisempia palveluja.  Keskitymme kahteen vahvaan liiketoiminta-alueeseemme: johtaviin monikanavaisiin kuluttajamedioihin ja kasvaviin digitaalisiin toimintoihin Suomessa ja Hollannissa sekä oppimisen toimintojen erinomaiseen asemaan valikoiduilla markkinoilla. Arvioimme parhaillaan Venäjän, keskisen Itä-Euroopan ja Belgian kuluttajamediatoimintojemme strategista asemaa.”

Sanoma koostuu 1.1.2014 alkaen kolmesta strategisesta liiketoimintayksiköstä, jotka ovat Sanoma Media Netherlands, Sanoma Media Finland ja Sanoma Learning. Kuluttajamediatoimintoihin perustetaan Sanoma Digital -yksikkö luomaan kriittistä massaa digitaalisten palvelujen kasvun vauhdittamiseksi, kehittämään digitaalista osaamista ja nopeuttamaan innovaatioiden kaupallistamista.

Tuotevalikoiman ydin uudistuu ja vahvistuu

Suomessa Sanoma suunnittelee aiemman ilmoituksensa mukaisesti strategisten liiketoimintayksiköiden Newsin ja Media Finlandin yhdistämistä yhteistyön laajentamiseksi, asiakaskeskeisyyden lisäämiseksi ja kustannustehokkuuden parantamiseksi. Samalla periaatteella yhtiö tavoittelee mediasynergioiden hyödyntämistä myös Hollannissa.

Sanoma suunnittelee nopeuttavansa muutosta uudistamalla tuotevalikoimaansa kaikilla alustoilla. Ydinbrändit digitalisoidaan yhtiön johtoaseman säilyttämiseksi tavoittavuudessa ja merkittävyydessä. Sanoma täydentää vahvaa asemaansa televisiotoiminnassa tuomalla markkinoille kilpailukykyisiä digitaalisia tuotteita. Aikakauslehtitoiminnoissa on olennaista keskeisten palvelukokonaisuuksien digitalisointi, ja Suomen sanomalehtitoiminnoissa Sanoma siirtyy kohti digipainotteista monikanavaisuutta. Yhtiö luo sisältöinvestoinneille entistä enemmän arvoa monialustaisella yhteistyöllä ja innovaatioilla. Mainonnan tuotevalikoimassa painottuvat mitattavuus ja kohdennettavuus. Kuluttajatuntemusta ja -dataa hyödynnetään kuluttajien käyttäytymisen ymmärtämisessä.

Myös oppimisen liiketoiminnat ovat muutoksessa. Sanoma keskittyy toimintansa laajentamiseen kustantamisesta ratkaisujen ja palvelujen tuottamiseen. Yhtiö tutkii myös mahdollisuuksia kasvaa yhdistymällä. Lisäksi tutorointi ja kehittyvät markkinat tuovat merkittäviä tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Sanoma suunnittelee historiansa laajinta muutosta

Harri-Pekka Kaukonen: ”Suunnittelemme toimintamallin ja organisaation muutosta voidaksemme toteuttaa strategiaamme. Tavoitteenamme on viedä muutos päätökseen ilman pitkäaikaisia vaikutuksia tuloksentekokykyymme. Suunnittelemme saavuttavamme tavoitteemme keskittämällä liiketoimintojamme ja hakemalla merkittäviä lisäsäästöjä.”

Sanoma suunnittelee laajentavansa käynnissä olevaa 60 milj. euron (brutto) kustannussäästöohjelmaansa 40 milj. eurolla (brutto), eli yhtiö tavoittelee yhteensä 100 milj. euron bruttosäästöjä. Suunniteltujen kokonaissäästöjen arvioidaan toteutuvan vuoden 2016 loppuun mennessä.

Suunnitteilla oleva säästöohjelma johtaa todennäköisesti työsuhteiden vähennyksiin. Ohjelma sisältää tänään julkistetut Helsingin Sanomat
-liiketoimintayksikköön (sis. Helsingin Sanomat, Nelosen Uutiset ja Metro) ja Hollannin aikakauslehtitoimintoihin kaavaillut muutokset. Sanoma käynnistää yhteistoimintaneuvottelut paikallisten lakien ja säännösten mukaan ja tekee lopulliset päätökset neuvottelutulosten perusteella. 

”Työsuhteiden vähennykset ovat valitettavia mutta todennäköisesti väistämättömiä, jotta yhtiö voi kehittyä ja investoida innovaatioon ja kasvuun myös tulevaisuudessa”, Kaukonen sanoo.

Liiketoiminnan muutokseen liittyvien kertainvestointien ja kustannusten vuoksi Sanoman on noudatettava varovaista osinkopolitiikkaa lyhyellä aikavälillä, mikä ennakoi aiempaa pienempää osingonjakoa.

”Sanoma suunnittelee konsernin historian laajinta muutosta. Meidän on tehtävä vaikeita valintoja, jotta voimme rahoittaa kasvun edellyttämät investoinnit ja hyödyntää kaikki mahdollisuudet niissä liiketoiminnoissa, joihin keskitymme”, Kaukonen tiivistää.

Pitkän aikavälin tavoitteet (muuttuneet)

Sanoman pitkän aikavälin tavoitteissa nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) on alle 3,5, omavaraisuusaste 35–45 % ja nettovelkaantumisaste alle 100 %.

Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta ennen kertaluonteisia eriä.

Liiketoiminnan muutokseen liittyvien kertainvestointien ja kustannusten vuoksi Sanoman on noudatettava varovaista osinkopolitiikkaa lyhyellä aikavälillä, mikä ennakoi aiempaa pienempää osingonjakoa.

Konsernin näkymät vuodelle 2013 (ennallaan, julkaistu 23.7.2013)

Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan yli 4 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan alle 180 milj. euroa.

Sanoman näkymät perustuvat oletukseen, että Euroopan taloudellinen tilanne pysyy heikkona, joka vaikuttaa mainosmarkkinoihin negatiivisesti Sanoman tärkeimmissä toimintamaissa. Sanoman arvion mukaan on epätodennäköistä, että markkinaympäristö selvästi paranisi toisella vuosipuoliskolla.

Lisätietoa
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Tiedotusvälineet,
Sanoman konserniviestintä, Robin Janszen, p. +31 6 2293 2643 tai viestinta@sanoma.com

Tiedotusvälineet Suomessa,
Sanoman konserniviestintä, Hanna Johde, p. 040 673 8977 tai hanna.johde@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä. Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Palveluksessamme on noin 10 000 ammattilaista yli 10 maassa. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.