Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 7.2.2013 klo 15:15

Sanoma Oyj:n hallitus on hyväksynyt osakepohjaisen kannustinjärjestelyn (Performance Share Plan) tarjottavaksi Sanoma Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johtohenkilöille.

Osakepohjainen kannustinjärjestely on osa Sanoma Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johtohenkilöiden pitkän aikavälin kannustin- ja sitouttamisohjelmaa. Kannustinjärjestelyn tavoitteena on kannustaa johtohenkilöitä pitkäjänteiseen työntekoon omistaja-arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa johtohenkilöitä työnantajaan. Osakepohjainen kannustinjärjestely tulee korvaamaan Sanoma Oyj:n optio-ohjelman. Optiojärjestelmät 2007, 2008, 2009, 2010 ja 2011 tulevat jatkumaan voimassa olevien ehtojen mukaisesti.

Sanoman osakepohjainen kannustinjärjestely koostuu vuosittain alkavista suoriteperusteisista kannustinjärjestelyistä. Kukin osakepohjainen kannustinjärjestely tarjoaa mahdollisuuden saada Sanoma Oyj:n osakkeita pitkän aikavälin kannustinpalkkiona edellyttäen, että Sanoma Oyj:n hallituksen kunkin kannustinjärjestelyn ansaintakaudelle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan.

Ensimmäinen 2013-2014 osakepohjainen kannustinjärjestely sisältää kahden vuoden pituisen ansaintajakson ja sen jälkeen alkavat kannustinjärjestelyt kolmen vuoden pituisen ansaintajakson. Kussakin osakepohjaisessa kannustinjärjestelyssä mahdollisesti ansaitut osakepalkkiot suoritetaan osallistujille ansaintajakson jälkeen.

Kannustinjärjestelyn 2013-2014 perusteella voidaan jakaa enintään 1 070 000 Sanoma Oyj:n osaketta (brutto). Sanoma Oyj:n hallitus on päättänyt allokoida yhteensä 1 046 888 osaketta 265:lle Sanoma Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden johtohenkilölle. Jäljelle jäävät 23 112 osaketta jäävät Sanoma Oyj:lle mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Kannustinjärjestelyn 2013-2014 kustannus yhtiölle sen toteutuessa tavoitetasolla on arviolta noin 5,3 milj. euroa.

Osakepohjaisen kannustinjärjestelyn 2013-2014 ansaintakriteerit ovat osakekohtainen tulos (ilman kertaluonteisia eriä) sekä digitaalisen ja muun uuden median liikevaihdon kehitys.


Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä johtava, eurooppalainen konserni. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Palveluksessamme on yli 10 000 ammattilaista noin 20 maassa. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.