Sanoma News organisoi kaupalliset toimintonsa uudelleen 2.5. lähtien. Uusi rakenne on askel kohti asiakeskeisempää, kokonaisvaltaisempaa ja tehokkaampaa toimintamallia. Uusi Media Sales & Solutions -yksikkö vastaa Sanoma Newsin myynnistä, markkinoinnista ja brändien hallinnasta. Yksikköä johtaa kaupallinen johtaja Risto Kyhälä.

Uusi organisaatio rakentuu monimediallisten kokonaisratkaisujen, tehokkaiden prosessien ja syvän toimialaosaamisen varaan.

”Tavoitteenamme on kehittää Sanoma Newsiä Suomen johtavaksi monimedialliseksi ja monikanavaiseksi toimijaksi. Nyt toteutettu myynnin toimintamallien ja organisaation muutos on keskeinen osa tätä tavoitetta”, Sanoma Newsin toimitusjohtaja Pekka Soini sanoo.

Mediamyynti jakautuu kolmeen segmenttiin: partner-asiakkaisiin, suurasiakkaisiin ja kasvuasiakkaisiin. Segmenttien myyntijohtajiksi on nimitetty Sami Smolander (partner-asiakkaat), Tuuli Taskinen (suurasiakkaat) ja Esa Juvonen (kasvuasiakkaat).     

”Olen vakuuttunut, että näiden kokeneiden myynnin ammattilaisten johdolla saavutamme tavoitteemme myyntityön kehittämisestä entistä asiakas- ja ratkaisukeskeisempään suuntaan koko tuotevalikoimamme potentiaalia hyödyntäen. Tulemme tarjoamaan media-asiakkaillemme uusia monikanavaisia palveluja, ratkaisuja ja tuoteyhdistelmiä”, kaupallinen johtaja Risto Kyhälä sanoo. 

Uuden yksikön keskitettyä markkinointia on nimitetty johtamaan Jukka Kohonen. Yksikön myynnin tuesta vastaa johtaja Titta Halme.

”Keskitetty markkinointi ja myynnin tuki palvelevat yhteisen yksikön tarpeita tukemalla tehokkaasti ratkaisumyyntiä ja auttavat myyntiä keskittymään ydinliiketoimintaansa”, Kyhälä toteaa.   

Caroline Lilius on nimitetty johtajaksi vastuualueenaan Sanoma Newsin kuluttajaymmärryksen ja strategisten brändien johtamisen kehittäminen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Pekka Soini, Sanoma News, p. 09 122 2000
Kaupallinen johtaja Risto Kyhälä, Sanoma News, p. 0400 998 800

Sanoma News on Suomen johtava monikanavainen mediatalo, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä lukijoidensa elämässä painettuina ja digitaalisina. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa Suomen suurinta iltapäivälehteä Ilta-Sanomia, suurinta talousverkkomediaa Taloussanomia sekä alueellisia lehtiä. Sanoma News on myös Suomen merkittävimpiä digitaalisia toimijoita. Sanoma News on osa Sanomaa, joka on noin 20 maassa toimiva, monipuolisesti kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä vahva eurooppalainen konserni.

Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa:

Esa Juvonen J9661

Tuuli Taskinen J9641

Titta Halme J9616

Jukka Kohonen J9673

Sami Smolander J9605

Caroline Lilius J9591