Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 22.3.2013 klo 8.45

Mainosmarkkinat Sanoman tärkeimmissä toimintamaissa ovat selvästi odotettua heikommat. Lisäksi hintojen korotuksilla, yhdistelmätilauksilla ja digitaalisilla tuotteilla ei pystytä täysin kompensoimaan pienenevää levikkimyyntiä.

60 milj. euron (brutto) kulusäästöohjelma etenee suunnitelmien mukaan. Tämä ja muut muuttuneesta markkinaympäristöstä johtuvat lisätoimenpiteet eivät kata arvioitua liikevaihdon laskua.

Näistä syistä Sanoma suhtautuu vuoteen 2013 aiempaa varovaisemmin ja muuttaa näkymiään.

Konsernin näkymät vuonna 2013 (muuttuneet)

Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan 2 - 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 180 - 205 milj. euroa.

Sanoman vuoden 2013 muuttuneet näkymät perustuvat oletukseen, että Euroopan taloudellinen tilanne pysyy heikkona ja mainosmarkkinat pysyvät alavireisenä Sanoman tärkeimmissä toimintamaissa.

Ensimmäinen vuosineljännes on konsernille kausiluontoisesti heikoin. Tämän lisäksi Sanoma aikoo investoida merkittävästi Hollannin ja Suomen televisiotoimintoihin sekä digitaaliseen kehitykseen. Tästä syystä konsernin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä tulee olemaan negatiivinen vuoden 2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä.

Arvonalentumiskirjaus

Muutokset markkinaympäristössä ja heikentyneet näkymät operatiivisessa liiketoiminnassa käynnistivät arvonalentumistestaukset. Testien tuloksena Sanoma kirjaa alas liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä konsernitasolla Sanoma Media Netherlands -strategisessa liiketoimintayksikössä 34,8 milj. euroa. Sanoma Media Netherlands sisältää Sanoman aikakauslehti-, televisio- ja online-liiketoiminnot Hollannissa. Arvonalentumiskirjaus raportoidaan Sanoman ensimmäisen vuosineljänneksen konsernitilinpäätöksessä kertaluonteisena ei-kassavirtavaikutteisena eränä.

Erillisyhtiöiden paikallisia tilinpäätöksiä varten tehdyissä arvonalentumistestauksissa juridinen yhtiö Image B.V. (SBS Netherlands) tulee kirjaamaan alas liikearvoa ja muita aineettomia hyödykkeitä 392 milj. euroa, josta 201 milj. euroa perustuu vuoden 2012 testaukseen. Arvonalentumiskirjaus Image B.V.:ssä ei vaikuta konsernin taloudellisiin lukuihin.

Kutsu puhelinkonferenssiin

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius pitävät puhelinkonferenssin englanniksi tänään (22.3.2013) kello 11:30. Voit osallistua soittamalla numeroon +358 (9) 23 195 185 tai +44 (0) 1452 552 870.

Lisätietoja

Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com
Lehdistösuhteet, Sanoman konserniviestintä, Robin Janszen, p. +31 6 2293 2643 tai robin.janszen@sanoma.com
Lehdistösuhteet Suomessa, Sanoman konserniviestintä, Hanna Johde, p. 040 673 8977 tai hanna.johde@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä johtava, eurooppalainen konserni. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Palveluksessamme on yli 10 000 ammattilaista noin 20 maassa. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.