Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 9.10.2013 klo 10.30

Sanoma Oyj on yhtiön hallituksen päätöksen mukaisesti jättänyt hakemuksen 2010-optio-oikeuksien listaamiseksi NASDAQ OMX Helsingissä 1.11.2013 alkaen.

2010-optio-oikeuksia on laskettu liikkeelle yhteensä 1 600 000 kappaletta. Tällä hetkellä yhtiön 188 avainhenkilön hallussa on 977 100 optio-oikeutta 2010. Sanoma Oyj:n kokonaan omistaman tytäryhtiön hallussa on 622 900 optio-oikeutta.

Kukin 2010-optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden yhtiön osakkeen. Merkintähinta on tällä hetkellä 17,21 euroa/osake. Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksettavat osingot. Osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa 1.11.2013 ja päättyy 30.11.2016.

Yhtiön osakkeiden lukumäärä voi tällä hetkellä ulkona olevilla 2010-optio-oikeuksilla tehtävien merkintöjen seurauksena nousta enintään 977 100 uudella osakkeella. Optio-oikeuksien perusteella merkittävien osakkeiden osuus on enintään 0,6 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä vaihdon jälkeen.

Optio-oikeuksilla 2010 merkittävien osakkeiden merkintäpaikkana toimii Evli Pankki Oyj.

Optiojärjestelmä 2010:n ehdot ja ohjeet osakkeiden merkitsemisestä optio-oikeuksilla ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com. Optiojärjestelmä 2010:n käyttöönotosta tiedotettiin 22.12.2010.

Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p.040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä. Sanoma on kuluttajamedian ja oppimisen eurooppalainen edelläkävijä. Palveluksessamme on noin 10 000 ammattilaista yli 10 maassa. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.