Sanoma Oyj, tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsaus, 2.5.2013 klo 11.00

  • Liikevaihto ensimmäisellä neljänneksellä oli 505,2 milj. euroa (2012: 543,6).
  • Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 7,5 %.
  • Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli -3,0 milj. euroa (2012: 15,6).
  • Liikevoittoon sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä kertaluonteisia eriä -37,2 milj. euroa (2012: 0,0), jotka koostuivat pääasiassa ei-kassavirtavaikutteisista arvonalentumiskuluista.
  • Tulos osaketta kohden oli -0,24 euroa (2012: -0,11).
  • Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli -0,03 euroa (2012: 0,00).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -62,7 milj. euroa (2012: -21,9).
  • Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan 2 - 4 prosenttia vuodesta 2012 ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan 180 - 205 milj. euroa.
AVAINLUKUJA* Oikaistu Oikaistu
milj. euroa1-3/1-3/Muutos1-12/
 20132012%2012
Liikevaihto505,2543,6-7,12 376,3
Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä-3,015,6 231,0
  % liikevaihdosta-0,62,9 9,7
Liikevoitto-40,215,6 181,0
Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista-51,8-18,0 69,9
Tilikauden tulos ****-51,8-16,8 149,0
     
Käyttöomaisuusinvestoinnit **11,712,4-6,259,5
% liikevaihdosta2,32,3 2,5
     
Oman pääoman tuotto (ROE), % *** / ****7,43,4 9,7
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % *** / ****7,15,5 8,3
Omavaraisuusaste, % ****40,438,5 41,3
Nettovelkaantumisaste, % ****86,597,3 78,7
     
Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna10 29011 114-7,410 381
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna10 37511 090-6,510 804
     
Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot-0,24-0,12 0,39
Tulos/osake, euroa ****-0,24-0,11 0,88
Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa ****-0,39-0,13 1,18
     
Oma pääoma/osake, euroa ****7,587,62-0,67,82


* Vertailuluvut on oikaistu johtuen muutoksesta IAS19 Työsuhde-etuudet IFRS-standardissa. Uudistettu standardi poisti mahdollisuuden käyttää ns. putkimenetelmää etuuspohjaisten eläkejärjestelyiden vakuutusmatemaattisten voittojen ja tappioiden kirjaamisessa. Muutetun standardin mukaan vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot kirjataan muihin laajan tuloslaskelman eriin sillä kaudella, jonka aikana ne syntyvät. Vuoden 2012 osalta oikaisu pienentää omaa pääomaa 52,0 milj. euroa 1 576,6 milj. euroon ja liikevoittoa ilman kertaluonteisia eriä 1,3 milj. euroa 231,0 milj. euroon.
** Sisältäen rahoitusleasingit
*** Liukuva 12 kk
**** Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot.


Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

”Learning teki hyvän tuloksen ensimmäisellä neljänneksellä. Sitä tuki myös myynnin realisoituminen ennakoitua aiemmin Hollannissa.

Sen sijaan mainosmarkkinat kehittyivät odotettua merkittävästi heikommin. Lisäksi levikkimyyntiin kohdistui edelleen paineita, ja se vaikutti kuluttajamedian tuottoihin ja kannattavuuteen.

Käynnissä oleva kuluttajakäyttäytymisen ja mainonnan muutos vauhdittaa verkkomedian kasvua. Verkkomedian kasvu ei kuitenkaan täysin kompensoi painetun median merkittävää laskua. Tämä yhdistettynä palvelu- ja tuotetarjontaamme tehtyihin panostuksiin vaikuttaa negatiivisesti ensimmäisen neljänneksen tulokseen.

Jatkamme edelleen kustannusrakenteidemme kehittämistä. Käynnissä oleva 60 miljoonan euron (brutto) kulusäästöohjelma etenee suunnitelmien mukaan. Ohjelma ja muut muuttuneesta markkinaympäristöstä johtuvat lisätoimet eivät kuitenkaan kata arvioitua liikevaihdon laskua. Näistä syistä suhtaudumme vuoteen 2013 aiempaa varovaisemmin ja muutimme näkymiämme 22.3.”

Konsernin näkymät vuodelle 2013 (ennallaan, julkaistu 22.3.2013)

Vuonna 2013 Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon laskevan 2 - 4 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan 180 - 205 milj. euroa.

Sanoman näkymät perustuvat oletukseen, että Euroopan taloudellinen tilanne pysyy heikkona ja mainosmarkkinat pysyvät alavireisenä Sanoman tärkeimmissä toimintamaissa.

Tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksen webcast-lähetys

Tiedotustilaisuus sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään klo 13.30 Nelosen studiolla Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi, ja sitä voi seurata Sanoman verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com/en/investors.

Tilaisuuteen voi osallistua numerossa
Iso-Britannia+44 (0)207 1620 177
Suomi+358 (0)9 2313 9202
Hollanti+31 (0)20 7965 012
Yhdysvallat+1 334 323 6203
Koodi931453

Sanoma julkistaa vuoden 2013 osavuosikatsauksensa neljänneksittäin:

  • Osavuosikatsaus tammi - kesäkuulta 2013: 1.8. noin klo 8.30
  • Osavuosikatsaus tammi - syyskuulta 2013: 31.10. noin klo 8.30

Lisätietoa
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, puh. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Get the world. Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä. Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä johtava eurooppalainen konserni. Palveluksessamme on yli 10 000 ammattilaista noin 20 maassa. Vuonna 2012 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.