Pörssitiedote (pdf)

Webcast tiedotustilaisuudesta

Esityskalvot tiedotustilaisuudesta englanniksi (pdf)

Avainluvut (xlsx)

Tulevaisuuden näkymät

Aikaisemmat taloudelliset katsaukset arkistossa

Osavuosikatsaus 1.8.2012  8.30


Toinen vuosineljännes
- Liikevaihto oli 646,5 milj. euroa (2011: 592,6 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 1,7 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 104,2 milj. euroa (2011: 65,6 milj. euroa).
- Kertaluonteiset erät olivat -5,7 milj. euroa (2011: 51,1 milj. euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa (2011: 0,60 euroa). Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (2011: 0,29 euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 18,8 milj. euroa (2011: 3,5 milj. euroa).
- Vuoden 2012 näkymät muuttuneet: liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisvuoden tasolla tai kasvavan hieman (aiemmin 'kasvavan hieman'). Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta (ei muutosta). Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan laskevan jonkin verran edellisvuoteen verrattuna (aiemmin 'kasvavan').


Ensimmäinen vuosipuolisko
- Liikevaihto oli 1 190,1 milj. euroa (2011: 1 122,8 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 1,1 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 120,1 milj. euroa (2011: 91,9 milj. euroa).
- Kertaluonteiset erät olivat -5,7 milj. euroa (2011: 52,0 milj. euroa).
- Osakekohtainen tulos oli 0,72 euroa (2011: 0,71 euroa). Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (2011: 0,40 euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli -3,1 milj. euroa (2011: 22,2 milj. euroa).

 

 AVAINLUKUJA *

 4-6/

 4-6/

 Muutos

 1-6/

 1-6/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2012

 2011

 %

 2012

 2011

 %

 2011

        

 Liikevaihto

 646,5

 592,6

 9,1

 1 190,1

 1 122,8

 6,0

 2 378,1

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

 104,2

 65,6

 58,9

 120,1

 91,9

 30,7

 224,1

   % liikevaihdosta

 16,1

 11,1

 

 10,1

 8,2

 

 9,4

 Liikevoitto

 98,5

 116,7

 -15,6

 114,4

 143,9

 -20,5

 172,6

 Tilikauden tulos jatkuvista toiminnoista

 59,0

 92,9

 -36,5

 41,3

 111,3

 -62,9

 78,6

 Tilikauden tulos ***

 137,6

 97,5

 41,1

 121,0

 116,0

 4,3

 86,0

 

 Käyttöomaisuusinvestoinnit **

 25,3

 45,6

 -44,6

 76,2

 % liikevaihdosta

 2,1

 4,1

 

 3,2

 

 Omavaraisuusaste, % ***

 40,1

 44,1

 

 37,0

 Nettovelkaantumisaste, % ***

 93,3

 74,7

 

 105,7

 

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 10 799

 11 383

 -5,1

 10 960

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 11 020

 11 893

 -7,3

 11 607

 

 Tulos/osake, euroa, jatkuvat toiminnot

 0,35

 0,57

 -39,4

 0,23

 0,68

 -66,4

 0,47

 Tulos/osake, euroa ***

 0,83

 0,60

 38,4

 0,72

 0,71

 0,9

 0,52

 Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa ***

 0,12

 0,02

 

 -0,02

 0,14

 

 1,68


* Avainluvut sisältävät ainoastaan jatkuvat toiminnot. Sanoma ilmoitti 5.3.2012 allekirjoittaneensa sopimuksen Suomen, Viron ja Liettuan kioskitoimintojensa sekä Viron ja Liettuan lehtijakelutoimintojensa myynnistä. Kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin (International Financial Reporting Standards) mukaan myytävänä oleva liiketoiminta on luokiteltava lopetetuksi toiminnoksi, jos se edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta. Sanoma luokitteli kaupassa luovutettavat toiminnot lopetettaviksi toiminnoiksi vuodesta 2012 alkaen. Lopetettujen toimintojen vaikutus on poistettu konsernituloslaskelmasta, ja lopetettujen toimintojen tilikauden tulos esitetään omana eränään jatkuvien toimintojen tilikauden tuloksen jälkeen. Vuoden 2011 tuloslaskelmaa on oikaistu vastaavasti. Vuoden 2011 luvut ovat tilintarkastamattomat.
** Sisältäen rahoitusleasingit
*** Sisältäen jatkuvat ja lopetetut toiminnot

Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

"Olemme tyytyväisiä toisen vuosineljänneksen vakaaseen suorituskykyymme haastavissa markkinaolosuhteissa. Oppimisliiketoiminnan tulos ylitti odotukset, vaikka kasvu johtuikin pääasiassa vuosineljännesten välisistä ajoituseroista. Muiden toimintojen tulokset vastasivat pääosin odotuksiamme.

Mainosmarkkinat ja kuluttajaluottamus heikkenevät merkittävimmissä toimintamaissamme. Siksi joudumme suhtautumaan entistä varovaisemmin vuoden toiseen puoliskoon ja olemme muuttaneet näkymiämme vuodelle 2012.

Nopeutamme liiketoimintamme muutosprosessia määrittelemiemme tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi jatkamme kustannuspohjamme ja työtapojemme kehittämistä. Nämä toimet asemoivat Sanomaa strategisesti tulevaisuutta varten. Vastaamme näin taloudellisen ympäristön haasteisiin sekä heikkoihin mainosmarkkinoihin ja pyrimme varmistamaan paremman kannattavuuden.

Olemme tehneet viime kuukausina useita yritysostoja ja yritysmyyntejä, jotka vahvistavat fokustamme keskittyä kuluttajamediaan ja oppimiseen. Yrityskaupat mahdollistavat uusia kuluttajatuottoja sekä mainos- ja oppimisratkaisuja.

Lisäksi olemme tyytyväisiä uuteen heinäkuun alussa allekirjoitettuun 600 milj. euron syndikoituun luottolimiittisopimukseen, jolla korvataan nykyinen 802 milj. euron syndikoitu luottolimiittisopimus. Uusi luottolimiittisopimus ja aiemmin tänä vuonna liikkeelle laskemamme 400 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina takaavat meille vakaan rahoituspohjan tuleviksi vuosiksi."

Vuoden 2012 näkymät (muuttuneet)

Vuonna 2012 Sanoman liikevaihdon odotetaan pysyvän ennallaan tai kasvavan hieman (aiemmin 'kasvavan hieman'). Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan noin 10 % liikevaihdosta (ei muutosta). Osakekohtaisen tuloksen ilman kertaluonteisia eriä odotetaan laskevan jonkin verran edellisvuoteen verrattuna (aiemmin 'kasvavan').

Toimintaympäristö, erityisesti mainosmarkkinoiden kehitys konsernin toimintamaissa, vaikuttaa Sanoman liikevaihtoon ja tulokseen. Vuoden 2012 näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinoiden kehitys keskeisissä toimintamaissa vaihtelee hieman laskevasta jonkin verran laskevaan (aiemmin 'tasaisesta hieman laskevaan') taloudellisen epävarmuuden jatkuessa.

Liikevaihto

Toinen vuosineljännes

Huhti-kesäkuussa Sanoman liikevaihto kasvoi 9,1 % ja oli 646,5 milj. euroa (2011: 592,6 milj. euroa). Kasvu tuli pääasiassa Hollannissa ja Belgiassa hankituista televisio- ja lehtitoiminnoista sekä oppimisliiketoiminnasta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 1,7 %.

Levikkimyynti kasvoi 0,4 %. Tilausmyynti kasvoi 5,7 % pääasiassa Hollannin lehtitoimintojen yhdistämisen seurauksena, mutta irtonumeromyynti laski 6,4 %.

Mainosmyynti kasvoi 34,0 % pääasiassa Hollannissa ja Belgiassa ostettujen televisiotoimintojen sekä konsernin verkkoliiketoiminnan ansiosta. Verkkomainosmyynti kasvoi 9,5 %.

Televisiotoimintojen hankinta vaikutti myös Sanoman digitaaliseen myyntiin, joka kasvoi 95,5 % ja oli 154,7 milj. euroa (2011: 79,1 milj. euroa) toisella neljänneksellä. Digitaalisen myynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 23,9 % (2011: 13,4 %). Sanoman verkkoliiketoiminnan myynti ilman lineaarisia televisio- ja radiolähetyksiä kasvoi 17,8 % ja oli 59,6 milj. euroa (2011: 50,6 milj. euroa) eli 9,2 % (2011: 8,5 %) konsernin liikevaihdosta.  

Konsernin kumulatiivisesta liikevaihdosta 41,3 % (2011: 30,2 %) tuli Hollannista, 35,9 % (2011: 45,1 %) Suomesta ja 10,3 % (2011: 10,0 %) Belgiasta. Muiden EU-maiden osuus oli 9,0 % (2011: 11,0 %), ja EU:n ulkopuolisten maiden osuus oli 3,5 % (2011: 3,8 %).

Konsernin kumulatiivinen liikevaihto jakautui myyntilajeittain seuraavasti: mainosmyynti 36,3 % (2011: 29,5 %), tilausmyynti 18,5 % (2011: 19,1 %), irtonumeromyynti 12,9 % (2011: 15,0 %), oppiminen 16,9 % (2011: 14,8 %) ja muu liikevaihto 15,4 % (2011: 21,6 %). Muu liikevaihto koostuu pääosin Suomen lehtijakelusta ja markkinointipalveluista, kieli- ja käännöspalveluista, asiakaskustantamisesta, tapahtumamarkkinoinnista, muusta kirjallisuudesta ja painopalveluiden myynnistä sekä yrityksille suunnattujen informaatiopalvelujen (Esmerk) kahden kuukauden myynnistä.

Ensimmäinen vuosipuolisko

Tammi-kesäkuussa Sanoman liikevaihto kasvoi 6,0 % ja oli 1 190,1 milj. euroa (2011: 1 122,8 milj. euroa). Kasvu tuli pääasiassa Hollannissa ja Belgiassa ostetuista televisio- ja lehtitoiminnoista sekä oppimisliiketoiminnasta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihtoon. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 1,1 %.

Televisiotoimintojen hankinta vaikutti myös Sanoman digitaaliseen myyntiin, joka kasvoi 94,4 % ja oli 287,5 milj. euroa (2011: 147,9 milj. euroa). Digitaalisen myynnin osuus konsernin liikevaihdosta oli 24,2 % (2011: 13,2 %). Sanoman verkkoliiketoiminnan myynti ilman lineaarisia televisio- ja radiolähetyksiä kasvoi 20,9 % ja oli 115,8 milj. euroa (2011: 95,8 milj. euroa) eli 9,7 % (2011: 8,5 %) konsernin liikevaihdosta.

Konsernin kumulatiivisesta liikevaihdosta 38,8 % (2011: 28,1 %) tuli Hollannista, 37,6 % (2011: 46,5 %) Suomesta ja 10,5 % (2011: 9,9 %) Belgiasta. Muiden EU-maiden osuus oli 9,2 % (2011: 11,5 %), ja EU:n ulkopuolisten maiden osuus oli 3,9 % (2011: 4,0 %).

Tulos

Toinen vuosineljännes

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi huhti-kesäkuussa 58,9 % ja oli 104,2 milj. euroa (2011: 65,6 milj. euroa). Kasvu johtui Media-segmentin yrityshankinnoista ja vuosineljännesten välisistä ajoituseroista oppimisliiketoiminnassa. Rakennemuutosten nettovaikutus on noin 21 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 16,1 % (2011: 11,1 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta toisen neljänneksen tulokseen.

Konsernin kokonaiskulut ilman kertaluonteisia eriä ja investointeja television ohjelmaoikeuksiin ja tekijänpalkkioiden ennakoihin laskivat 3,8 %. Tämä johtui pääasiassa kiinteiden kulujen laskusta. Paperikulut laskivat 4,1 %, mutta työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut kasvoivat 2,8 %. Mainos- ja markkinointikulut laskivat 1,3 %. Konsernilla oli kesäkuun lopussa 161 työntekijää vähemmän kuin vuoden 2011 lopussa, eli henkilöstömäärä laski 1,5 %. Lasku johtui pääasiassa liiketoimintojen myynnistä.

Kertaluonteiset erät jatkuvista liiketoiminnoista olivat huhti-kesäkuussa -5,7 milj. euroa (2011: 51,1 milj. euroa). Lopetetut liiketoiminnot mukaan lukien kertaluonteiset erät olivat 72,4 milj. euroa (2011: 48,7 milj. euroa).

Sanoma uudistaa toimintojaan ja haluaa varmistaa kilpailukykyisen kustannustason. Siksi yhtiö tarjosi vuoden 2011 toisella puoliskolla työntekijöille eläke- ja eropaketteja. Niiden seurauksena 225 työntekijää jättää yhtiön vuonna 2012. Vuonna 2011 yhtiöstä lähti 33 eläke- tai eropaketin hyväksynyttä työntekijää. Tähän liittyen kirjattiin 21,4 milj. euroa kertaluonteisia rakennejärjestelykuluja vuonna 2011.

 

 KERTALUONTEISET ERÄT

 4-6/

 4-6/

 1-6/

 1-6/

 1-12/

 milj. euroa

 2012

 2011

 2012

 2011

 2011

      

 Media

     

 Myyntivoitto (Humo ja Desert Fishes)

 

 9,1

 

 9,1

 9,1

 Liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Venäjä & CEE)

 

 -53,4

 Jok Foe Groupin alaskirjaus (Belgia)

    

 -1,6

 Rakennejärjestelykulut

 -2,6

 

 -2,6

 

 -9,8

 Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Hollanti)

   

 -3,4

 News

     

 Rakennejärjestelykulut

    

 -9,2

 Learning

     

 Myyntivoitto (Esmerk)

 5,7

 

 5,7

  

 Liikearvon arvonalentuminen (Kielipalvelut)

 -7,5

 

 -7,5

 

 -24,1

 LDC:n myynti

   

 0,9

 0,9

 Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen

    

 -2,9

 Rakennejärjestelykulut

 -2,6

 -1,7

 -2,6

 -1,7

 -2,8

 Trade

     

 Myyntivoitto (kiinteistöt)

 1,3

 

 1,3

  

 Myyntitappio (Suomalainen Kirjakauppa)

    

 -10,8

 Kiinteistöosakkeiden alaskirjaus

    

 -1,2

 Arvonalennus (Kirjakauppa)

    

 -0,8

 Myyntivoitto (elokuvatoiminnot)

 

 51,5

 

 51,5

 51,4

 Myyntitappio (Romanian toiminnot)

 

 -8,0

 

 -8,0

 -8,0

 Myyntitappio (Venäjän toiminnot)

 

 -0,8

 

 -0,8

 -0,8

 Myyntivoitto (Narvesen)

    

 5,3

 Muut yhtiöt

     

 Myyntivoitto (kiinteistöt)

 

 1,0

 

 1,0

 12,1

 Rakennejärjestelykulut

    

 -1,5

 LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT

 -5,7

 51,1

 -5,7

 52,0

 -51,5

      

 Media

     

 Myyntitappio (DNA)

 -2,0

 

 -19,3

  

 Arvonalentuminen (unkarilainen osakkuusyhtiö)

 -1,2

 

 -1,2

  

 Arvonalentuminen (osakkuusyhtiö Hansaprintissä)

    

 -4,0

 OSAKKUUSYHTIÖTULOKSIIN SISÄLTYVÄT

 -3,2

 

 -20,5

 

 -4,0

 KERTALUONTEISET ERÄT

     
      

 Myyntivoitto (Kioskitoiminnot ja Baltian kirjakauppa- ja lehtijakelutoiminnot)

 78,1

 

 78,1

  

 Kiinteistöosakkeiden alaskirjaus

    

 -1,9

 Rakennejärjestelykulut

 

 -2,4

 

 -2,4

 -2,8

 LOPETETTUJEN TOIMINTOJEN KERTALUONTEISET ERÄT

 78,1

 -2,4

 78,1

 -2,4

 -4,7

Sanoman toisen neljänneksen tulos sisälsi -3,4 milj. euroa (2011: -0,1 milj. euroa) osakkuusyritysten tappioita. Näistä tappioista -1,2 milj. euroa liittyy unkarilaisen osakkuusyrityksen arvonalentumiseen ja -2,0 milj. euroa (2011: 0,0 milj. euroa) liittyy DNA:n myynnistä aiheutuneeseen kertaluonteiseen erään.

Sanoman nettorahoituserät olivat -14,3 milj. euroa (2011: -5,2 milj. euroa). Rahoitustuotot olivat 4,9 milj. euroa (2011: 1,4 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 2,7 milj. euroa (2011: 0,8 milj. euroa). Rahoituskulut olivat -19,1 milj. euroa (2011: -6,6 milj. euroa), josta valuuttakurssitappioiden osuus oli -2,4 milj. euroa (2011: -1,0 milj. euroa). Velkaantuneisuuden kasvun seurauksena vieraan pääoman korkokulut olivat -13,5 milj. euroa (2011: -4,3 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli 80,8 milj. euroa (2011: 111,3 milj. euroa). Vertailukauden tulos sisältää liiketoimintojen myynnistä saatuja voittoja.

Osakekohtainen tulos oli 0,83 euroa (2011: 0,60 euroa), josta 0,35 euroa (2011: 0,57 euroa) liittyy jatkuviin toimintoihin ja 0,48 euroa (2011: 0,03 euroa) lopetettuihin toimintoihin. Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,40 euroa (2011: 0,29 euroa).

Ensimmäinen vuosipuolisko

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi tammi-kesäkuussa 30,7 % ja oli 120,1 milj. euroa (2011: 91,9 milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa rakennemuutoksista. Rakennemuutosten nettovaikutus on noin 27 milj. euroa. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 10,1 % (2011: 8,2 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen.

Sanoman nettorahoituserät olivat -28,0 milj. euroa (2011: -7,6 milj. euroa). Rahoitustuotot olivat 11,9 milj. euroa (2011: 3,6 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 8,7 milj. euroa (2011: 1,7 milj. euroa). Rahoituskulut olivat -39,8 milj. euroa (2011: -11,3 milj. euroa), josta valuuttakurssitappioiden osuus oli -9,8 milj. euroa (2011: -1,9 milj. euroa). Velkaantuneisuuden kasvun seurauksena vieraan pääoman korkokulut olivat -25,2 milj. euroa (2011: -7,7 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli 66,7 milj. euroa (2011: 138,0 milj. euroa). Vertailukauden tulos sisältää liiketoimintojen myynnistä saatuja voittoja.

Osakekohtainen tulos oli 0,72 euroa (2011: 0,71 euroa), josta 0,23 euroa (2011: 0,68 euroa) liittyy jatkuviin toimintoihin ja 0,49 euroa (2011: 0,03 euroa) lopetettuihin toimintoihin. Kertaluonteisilla erillä oikaistu osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa (2011: 0,40 euroa).

Tase ja rahoitusasema

Kesäkuun 2012 lopussa konsernitase oli 4 079,5 milj. euroa (2011: 3 186,7 milj. euroa). Konsernin liiketoiminnan rahavirta vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla oli -3,1 milj. euroa (2011: 22,2 milj. euroa). Liiketoiminnan osakekohtainen rahavirta oli -0,02 euroa (2011: 0,14 euroa). Rahavirtaa heikensivät aiempaa suurempi maksettujen korkojen määrä ja nettokäyttöpääoman vaihtelut neljännesten välillä.

Sanoman omavaraisuusaste oli 40,1 % (2011: 44,1 %) kesäkuun 2012 lopussa. Oma pääoma oli 1 561,5 milj. euroa (2011: 1 328,9 milj. euroa). Osakekohtainen oma pääoma oli 7,91 euroa (2011: 8,13 euroa). Korolliset velat kasvoivat Hollannin ja Belgian SBS-toimintojen oston seurauksena ja olivat 1 540,7 milj. euroa (2011: 1 046,2 milj. euroa) kesäkuun 2012 lopussa. Korollinen nettovelka oli 1 456,6 milj. euroa (2011: 993,0 milj. euroa).

Sanoma Oyj laski 13.3.2012 liikkeelle historiansa ensimmäisen joukkovelkakirjalainan. Tähän viiden vuoden vakuudettomaan 400 milj. euron joukkovelkakirjalainaan ei liity finanssikovenantteja, ja siitä maksetaan 5,000 %:n kiinteä kuponkikorko. Lainan emissiokurssi on 99,413, jolloin vuotuiseksi koroksi tulee 5,136 %.

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit vuonna 2012

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen (mukaan lukien rahoitusleasingsopimukset) olivat 25,3 milj. euroa tammi-kesäkuussa 2012 (2011: 45,6 milj. euroa). Investoinnit liittyivät pääasiassa tietojärjestelmiin sekä korvausluonteisiin hankintoihin ja korjauksiin. Vertailukaudella noin kolmannes investoinneista liittyi myytyjen elokuvatoimintojen pitkäaikaisten vuokrasopimusten uusimiseen. Sanoman ostamien liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 7,8 milj. euroa (2011: 16,6 milj. euroa).

Maaliskuussa Sanoma myi osuutensa (2011: 21,11 %) tietoliikennekonserni DNA Oy:stä ja vastaanotti 181,5 milj. euron kauppahinnan. Sanoma kirjasi kaupasta 19,3 milj. euron vähennyskelvottoman kertaluonteisen myyntitappion vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla.

Huhtikuussa Sanoma myi logistiikkapalveluja tarjoavan Porvoon Kirjakeskus Oy:n.

Toukokuussa Sanoma myi kioskitoimintonsa ja Rautakirja-tavaramerkkinsä Suomessa, Virossa ja Liettuassa sekä lehtijakelutoimintonsa Virossa ja Liettuassa. Lisäksi Sanoma myi kirjakauppatoimintansa Virossa. Sanoma kirjasi kaupasta 78,1 milj. euron verottoman kertaluonteisen myyntivoiton vuoden 2012 toisella neljänneksellä.  Kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin (International Financial Reporting Standards) mukaan myytävänä oleva liiketoiminta on luokiteltava lopetetuksi toiminnaksi, jos se edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta. Sanoma luokitteli kaupassa luovutettavat toiminnot lopetettaviksi toiminnoiksi vuodesta 2012 alkaen. Lopetettujen toimintojen vaikutus on poistettu konsernituloslaskelmasta, ja lopetettujen toimintojen tilikauden tulos esitetään omana eränään jatkuvien toimintojen tilikauden tuloksen jälkeen. Vuoden 2011 tuloslaskelmaa on oikaistu vastaavasti. Vuoden 2011 oikaistut luvut ovat tilintarkastamattomat.

Toukokuussa Sanoma Media osti kuluttajaverkkoliiketoimintaan keskittyneen Read & View -yrityksen Hollannissa. Yrityksen tulos on sisällytetty Sanoman tulokseen vuoden 2012 toukokuusta alkaen.

Kesäkuussa Sanoma myi informaatio- ja mediaseurantapalveluja tarjoavan Esmerk Oy:n. Sanoma kirjasi kaupasta 5,7 milj. euron verottoman kertaluonteisen myyntivoiton vuoden 2012 toisella neljänneksellä.  

Kesäkuussa Sanoma Learning osti Bureau ICE -yrityksen, joka tarjoaa testejä ja kokeita yläasteelle ja ammatilliseen koulutukseen. Kauppa saatettiin päätökseen välittömästi. Yrityksen tulos sisällytetään Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Kesäkuussa Sanoma myi kaikki omistuksessaan olevat Esan Kirjapaino Oy:n osakkeet Keskisuomalainen Oyj:lle. Osakkeet muodostavat yhteensä 14,7% Esan Kirjapaino Oy:n kaikkien osakkeiden äänimäärästä ja 19,2% kaikkien osakkeiden lukumäärästä. Kaupan toteutuminen on ehdollinen sille, että Esan Kirjapaino Oy tai sen osakkeenomistajat eivät käytä Esan Kirjapaino Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaista lunastusoikeuttaan ja että Esan Kirjapaino Oy:n hallitus antaa suostumuksensa osakkeiden luovutukselle. Lunastus- ja suostumusmenettelyjen arvioidaan saatavan päätökseen elokuun 2012 loppuun mennessä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Sanoma Media Finlandiin kuuluva Nelonen Media osti Radio SuomiPOP-, Groove FM- ja Metro FM -kanavat 2.7.2012 ja laajensi näin Radio Aallosta ja Radio Rockista koostunutta kanavavalikoimaansa. Hankittujen liiketoimintojen tulokset sisällytetään Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Sanoma Media Belgium osti HeadOffice-viestintätoimiston 4.7.2012. Kauppa saatettiin päätökseen välittömästi. HeadOffice on asiakkuusmarkkinoinnin yritys, joka on erikoistunut suoramarkkinointiin, asiakaslehtiin, brändien aktivoimiseen, sisältömarkkinointiin ja asiakasuskollisuuteen. Yrityksen tulos sisällytetään Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

Sanoma ilmoitti 6.7.2012 julkaisemassaan pörssitiedotteessa allekirjoittaneensa viisivuotisen 600 milj. euron luottolimiittisopimuksen. Sopimuksen marginaali riippuu yhtiön velkaantuneisuudesta. Lähtömarginaali on 1,5 % yli Euriborin. Uudella luottolimiittisopimuksella korvataan nykyinen 802 milj. euron syndikoitu luottolimiittisopimus.

MEDIA

Media-segmentti kattaa aikakauslehti-, televisio- ja radiotoiminnot sekä verkkoliiketoiminnot kahdessatoista Euroopan maassa. Segmentti sisältää neljä strategista liiketoimintayksikköä: Sanoma Media Belgium, Sanoma Media Finland, Sanoma Media Netherlands ja Sanoma Media Russia & CEE.


- Makrotalouden epävarmuus vaikuttaa mainosmarkkinoihin ja sitä kautta Media-segmentin toimintaan.
- Sanoma allekirjoitti viisivuotisen sopimuksen jääkiekon SM-liigan televisioinnista syksystä 2013 alkaen. Uusi sopimus on erinomainen esimerkki Sanoman monikanavatarjonnasta. Sopimuksen myötä Sanoma saa paljon ainutlaatuista sisältöä, jonka jakelussa voidaan hyödyntää yhtiön monipuolista media- ja palveluvalikoimaa.
- Toukokuussa Sanoma Media osti kuluttajaverkkoliiketoimintaan keskittyneen Read & View -yrityksen Hollannissa.

 

 Avainlukuja

 4-6/

 4-6/

 Muutos

 1-6/

 1-6/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2012

 2011

 %

 2012

 2011

 %

 2011

 Liikevaihto

 402,7

 323,7

 24,4

 768,5

 614,8

 25,0

 1 415,8

 Hollanti

 208,1

 130,6

 59,3

 379,7

 235,9

 60,9

 642,0

 Suomi

 76,7

 79,4

 -3,4

 154,1

 153,5

 0,3

 309,7

 Venäjä & CEE

 50,1

 54,3

 -7,8

 99,1

 105,7

 -6,3

 213,1

 Belgia

 54,6

 48,7

 12,0

 111,4

 98,8

 12,7

 209,1

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 13,3

 10,7

 24,8

 24,3

 20,9

 16,4

 41,8

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä*

 55,0

 37,9

 45,4

 81,8

 60,6

 35,0

 151,1

   % liikevaihdosta

 13,7

 11,7

 

 10,7

 9,9

 

 10,7

 Liikevoitto

 52,4

 47,0

 11,7

 79,2

 69,7

 13,7

 92,0

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 

 12,8

 11,3

 12,9

 22,7

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 5 978

 5 449

 9,7

 5 844

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 5 996

 5 394

 11,2

 5 624

* Vuonna 2012 kertaluoteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä -2,6 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 9,1 milj. euron myyntivoitto Humosta ja Desert Fishesistä, kolmannella neljänneksellä -3,4 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Hollannissa ja -53,4 milj. euron liikearvon ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Venäjällä ja CEE-maissa ja neljännellä neljänneksellä -9,8 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä -1,6 milj. euron alaskirjaus Jok Foe Groupista.

 

 Toiminnalliset tunnusluvut *

 1-6/

 1-6/

 Aikakauslehdet

 2012

 2011

 Julkaistut aikakauslehdet, kpl

 278

 280

 Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

 168 509

 161 075

 Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

 23 667

 23 260

   

 Suomen TV-toiminnot

  

 TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

 34,2 %

 33,3 %

 TV-kanavien kaupallinen katseluosuus (10-44 vuotiaat)

 33,5 %

 35,2 %

 TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

 15,2 %

 14,8 %

   

 Hollannin TV-toiminnot

  

 TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

 27,5 %

 30,2 %

 TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus (20-49 vuotiaat)

 20,0 %

 23,1 %

* Sisältää yhteisyritykset

Toinen vuosineljännes

Media-segmentin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 24,4 % SBS:n televisio- ja lehtitoimintojen hankintaa seuranneen yhdistämisen seurauksena. Liikevaihto oli 402,7 milj. euroa (2011: 323,7 euroa). Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 4,6 %.

Segmentin mainosmyynti kasvoi 55,3 % ja oli 45,2 % (2011: 36,2 %) toisen neljänneksen liikevaihdosta. Verkkomainosmyynti kasvoi 11,6 %.

Segmentin painettujen tuotteiden levikkimyynti kasvoi 1,5 % ja oli 39,3 % (2011: 48,2 %) toisen neljänneksen liikevaihdosta. Tilausmyynnin kasvu ylitti irtonumeromyynnin laskun vaikutuksen. Kasvu tuli pääasiassa Hollannin lehtitoimintojen yhdistämisestä.

Televisiotoimintojen yhdistäminen ja verkkomainosmyynnin kasvu paransivat segmentin digitaalista myyntiä. Digitaalinen myynti kasvoi 123,9 % vertailukaudesta ja oli 31,5 % (2011: 17,5 %) segmentin liikevaihdosta.

Media Netherlandsin liikevaihto kasvoi 59,3 %. Valtaosa kasvusta tuli uusista televisio- ja lehtitoiminnoista, joista tuli osa Sanoma Media Netherlandsia 1.8.2011. Yhteensä mainosmyynti kasvoi merkittävästi televisiotoimintojen yhdistämisen seurauksena ja oli 48,4 % (2011: 29,5 %) Hollannin liikevaihdosta. Sanoma arvioi televisiomainonnan vähentyneen Hollannissa noin 5 % huhti-kesäkuussa. Jalkapallon EM-kilpailujen lähettäminen julkisen palvelun kanavilla laski SBS:n katseluosuutta kesäkuussa, minkä seurauksena SBS:n katseluosuus oli pienempi kuin ensimmäisellä neljänneksellä. Verkkomainosmyynti (pois lukien ostetut toiminnot) kasvoi edelleen hieman. Sanoma arvioi kuluttaja-aikakauslehtimainonnan laskeneen Hollannissa noin 19 % huhti-kesäkuussa, ja Sanoma Media Netherlandsin ilmoitusmyynti laski merkittävästi toisella neljänneksellä. Aikakauslehtitoimintojen liikevaihto (mukaan lukien ostetut toiminnat) lisääntyi jonkin verran tilausmyynnin kasvun myötä. Irtonumeromyynti laski hieman vertailukaudesta. Levikkimyynti oli 39,7 % (2011: 58,1 %) Hollannin liikevaihdosta. Lukijamarkkinoiden laskusuuntaus jatkui.

Media Finlandin liikevaihto laski 3,4 % toisella neljänneksellä mainosmyynnin laskettua jonkin verran. TNS Gallup Adexin mukaan televisiomainonta laski Suomessa toisella neljänneksellä 3,4 % edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Aikakauslehtimainonta laski 6,0 %. Suomen toimintojen mainosmyynti oli 45,8 % (2011: 47,3 %) toisen neljänneksen liikevaihdosta. Levikkimyynti oli vertailukauden tasolla, sillä tilausmyynti pysyi vertailukauden tasolla ja irtonumeromyynti kasvoi hieman. Levikkimyynti oli 41,6 % (2011: 40,1 %) Suomen liikevaihdosta.

Media Belgiumin liikevaihto kasvoi 12,0 % ostettujen toimintojen ansiosta. Aikakauslehtitoimintojen liikevaihto laski selvästi, kun sekä ilmoitus- että levikkimyynnit pienenivät heikon kuluttajaluottamuksen ja mainonnan kulutuksen laskun seurauksena. Sanoma arvioi aikakauslehtimainonnan laskeneen Belgiassa noin 8 % huhti-kesäkuussa. Sanoma Media Belgium säilytti markkina-asemansa laskevilla lukijamarkkinoilla. Sanoma arvioi televisiomainonnan laskeneen Belgiassa noin 11 % huhti-kesäkuussa. Sanoman televisiotoimintojen kasvu Belgiassa jatkui ja markkinaosuus oli 33,0 % (2011: 31,1 %). Yhteensä mainosmyynti oli 34,4 % (2011: 26,3 %) ja levikkimyynti 49,1 % (2011: 58,7 %) Belgian liikevaihdosta.

Sanoma Media Belgiumissa on tehty useita rakennemuutoksia. Raportoidut luvut sisältävät 51 %:n osuuden Humo-viikkolehdestä toukokuuhun 2011 saakka. SBS-kaupan yhteydessä jäljellä oleva omistus Humosta siirrettiin De Vijverille.

Belgian kilpailuviranomaiset hyväksyivät De Vijverin kumppanuusrakenteen 1.9.2011, joten Sanoman 33 %:n osuus De Vijveristä on yhdistetty suhteellisesti riveittäin hyväksynnästä lähtien. Ostettujen televisiotoimintojen ja Woestijnvisin televisiotuotantotoimintojen lisäksi De Vijveriin kuuluu 100 % Humosta.

Venäjällä ja CEE-maissa liikevaihto laski 7,8 %. Yli puolet laskusta selittyy valuuttakurssimuutoksilla. Euromaiden taloudellinen epävarmuus heikentää edelleen mainosmarkkinoita kaikilla markkina-alueilla ja etenkin Unkarissa ja Tsekissä. Venäjällä ja Ukrainassa on kuitenkin nähtävissä myönteistä kehitystä. Russia and CEE -liiketoimintayksikön mainosmyynti laski hieman vertailukaudesta. Yhteensä mainosmyynti oli 54,4 % (2011: 52,2 %) yksikön liikevaihdosta. Irtonumeromyynti ja tilausmyynti laskivat useimmissa maissa markkinoiden heikkenemisen ja kuluttajien ostovoimaan kohdistuvan alueellisen paineen seurauksena. Siksi myös levikkimyynti laski selvästi ja oli 33,9 % (36,1 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Aikakauslehtivalikoimaa, verkkopalveluja ja paikallisia organisaatioita kehitetään jatkuvasti markkinatilanteen mukaan.

Media-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi huhti-kesäkuussa 45,4 % ja oli 55,0 milj. euroa (2011: 37,9 milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa ostetuista toiminnoista. Hollannissa uusien toimintojen yhdistäminen kumosi aikakauslehtien tuloslaskun toisella neljänneksellä. Suomessa aikakauslehtitoiminnan kannattavuuden paraneminen kasvatti liikevoittoa. Belgiassa liikevoitto parani jonkin verran rakennemuutosten seurauksena. Venäjällä ja CEE-maissa liikevoitto heikkeni merkittävästi. Lasku johtui pääasiassa liikevaihdon pienenemisestä. Tulos sisälsi yhteensä -2,6 milj. euroa (2011: 9,1 milj. euroa) rakennejärjestelyihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Vertailukaudella kertaluonteiset erät liittyivät omaisuuden myyntivoittoihin.

Media-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 7,0 milj. euroa (2011: 5,1 milj. euroa) ja liittyivät osittain tietojärjestelmiin.

NEWS

News-segmentti sisältää strategisen liiketoimintayksikön Sanoma Newsin, joka on Suomen johtava sanomalehtikustantaja ja verkkoliiketoimija.


- Makrotalouden epävarmuus vaikuttaa mainosmarkkinoihin ja etenkin painettuun työpaikkailmoitteluun ja sitä kautta News-segmenttiin.
- Tilausmyynti laski vuoden alussa voimaan tulleen lehtitilausten arvonlisäveron myötä.
- Tehostamistoimien vaikutukset eivät ole vielä kumonneet liikevaihdon laskusta aiheutuvaa negatiivista tulosvaikutusta.
- Helsingin Sanomat uudistaa perusteellisesti formaattiaan, mukaan lukien muutos tabloidisivukokoon 8.1.2013.

 

 Avainlukuja

 4-6/

 4-6/

 Muutos

 1-6/

 1-6/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2012

 2011

 %

 2012

 2011

 %

 2011

 Liikevaihto

 106,8

 112,2

 -4,8

 216,8

 220,6

 -1,7

 435,8

 Helsingin Sanomat

 56,2

 61,2

 -8,1

 115,5

 122,4

 -5,6

 238,5

 Ilta-Sanomat

 22,0

 22,2

 -0,6

 43,2

 41,2

 4,9

 84,4

 Muu kustantaminen

 24,3

 25,0

 -2,5

 49,5

 48,7

 1,7

 97,0

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 4,3

 3,9

 8,5

 8,5

 8,3

 2,9

 15,9

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä*

 5,1

 9,9

 -48,8

 14,0

 22,8

 -38,8

 49,4

   % liikevaihdosta

 4,8

 8,8

 

 6,4

 10,3

 

 11,3

 Liikevoitto

 5,1

 9,9

 -48,8

 14,0

 22,8

 -38,8

 40,2

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 5,2

 8,6

 -39,6

 16,9

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 2 213

 2 199

 0,6

 2 025

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 2 069

 2 052

 0,8

 2 061

* Vuonna 2012 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi vuoden neljännellä neljänneksellä -9,2 milj. euroa rakennejärjestelykuluja.

 

 Toiminnalliset tunnusluvut

 4-6/

 4-6/

 Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

 2012

 2011

 Iltasanomat.fi

   

 2 300 487

 2 057 019

 HS.fi

   

 1 450 810

 1 386 682

 Huuto.net

   

 466 305

 458 303

 Oikotie.fi

   

 529 057

 397 674

 Taloussanomat.fi

   

 656 190

 576 076

   
 

 1-12/

 1-12/

 Levikki

   

 2011

 2010

 Helsingin Sanomat

   

 365 994

 383 361

 Ilta-Sanomat

   

 143 321

 150 351

Toinen vuosineljännes

News-segmentin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 4,8 % ja oli 106,8 milj. euroa (2011: 112,2 milj. euroa). Noin neljäsosa laskusta selittyy vuoden 2011 eduskuntavaaleilla. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 5,4 %.

Levikkimyynti laski hieman vertailukaudesta, kun irtonumeromyynti pysyi vertailukauden tasolla ja levikkimyynti laski hieman arvonlisäveron seurauksena. Lehtitilausten arvonlisävero tuli voimaan vuoden alussa. Levikkimyynti oli 41,8 % (2011: 40,9 %) segmentin liikevaihdosta.

Mainosmyynti laski selvästi epäsuotuisien markkinoiden myötä. Verkkomainosmyynnin hienoinen kasvu ei kumonnut painettujen lehtien ilmoitusmyynnin laskua. Mainosmyynti oli 49,6 % (2011: 52,2 %) segmentin toisen neljänneksen liikevaihdosta.

TNS Gallup Adexin mukaan mainonta Suomen sanomalehdissä laski 13,4 % toisella neljänneksellä edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Tilastoitu verkkomainosmyynti kasvoi 1,4 %.

Yhteensä Newsin verkkomainosmyynti kasvoi 6,7 %. Verkkoliiketoiminnan myynti oli 13,2 % (2011: 11,8 %) segmentin liikevaihdosta. Myynti koostui pääasiassa verkkomainonnasta mutta yhä enemmän myös palveluista ja sisällöistä.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto laski 8,1 %. Makrotalouden epävarmuus näkyi erityisesti työpaikkailmoittelussa. Vuoden 2011 eduskuntavaalit paransivat vertailukauden liikevaihtoa. Ilmoitusmyynti laski selvästi ja oli 52,6 % (2011: 56,1 %) liiketoimintayksikön liikevaihdosta. Tilausmyynti laski hieman vuoden alussa voimaan tulleen lehtitilausten arvonlisäveron myötä. Helsingin Sanomien monikanavainen käyttö kasvoi edelleen ja laajensi Helsingin Sanomien tuoteperheen tavoittavuutta.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto laski 0,6 %. Ilmoitusmyynti oli vertailukauden tasolla eli 31,6 % (2011: 31,7 %) liikevaihdosta. Levikkimyynti oli vertailukauden tasolla. Suomen painettujen iltapäivälehtien kokonaismarkkinavolyymi on pienentynyt jonkin verran viimeksi kuluneen vuoden aikana. Ilta-Sanomien markkinajohtajuus vahvistui edelleen. Ilta-Sanomien osuus iltapäivälehtien irtonumeromyynnistä oli 58,6 % (2011: 58,2 %) viimeksi kuluneella 12 kuukauden jaksolla.

Muun kustantamisen liikevaihto laski 2,5 % kaupunkilehtien ja paikallisten sanomalehtien liikevaihdon pienenemisen myötä.

News-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski huhti-kesäkuussa 48,8 % ja oli 5,1 milj. euroa. Tehostamistoimet eivät kumonneet liikevaihdon laskua. Vertailukauden tapaan News-segmentin liikevoitto ei sisältänyt kertaluonteisia eriä.

News-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 2,6 milj. euroa (2011: 5,1 milj. euroa). Ne liittyivät lähinnä verkkoliiketoimintaan ja tietojärjestelmiin sekä korvausluontoiseen hankintaan painotoiminnassa.

LEARNING

Learning-segmentti sisältää Sanoman oppimisliiketoiminnan ja muut liiketoiminnat, joihin kuuluvat kielipalvelut sekä kirjapainotoiminta. Sanoma Learning on painettujen ja digitaalisten oppimistuotteiden ja oppimisratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa.


- Lokakuussa 2011 Sanoma sai päätökseen Tammi Oppimateriaalit -liiketoiminnan ja ruotsalaisen oppimateriaalikustantajan Sanoma Utbildningin (aiemmin Bonnier Utbildning) oston. Tammi Oppimateriaalit on nyt integroitu kokonaan Suomen toimintoihin. Sanoma myi yleisen kirjallisuuden kustantajan WSOY:n lokakuun alussa 2011.
- Huhtikuussa 2012 Sanoma myi logistiikkapalveluja tarjoavan Porvoon Kirjakeskus Oy:n. Kirjakeskuksen liikevaihto vuonna 2011 oli 10,1 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,9 milj. euroa.
- Kesäkuussa 2012 Sanoma myi informaatio- ja mediaseurantapalveluja tarjoavan Esmerk Oy:n. Esmerk Oy:n liikevaihto vuonna 2011 oli 10,6 milj. euroa ja liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä 1,0 milj. euroa.
- Kesäkuussa 2012 Sanoma Learning osti Bureau ICE -yrityksen, joka tarjoaa testejä ja kokeita yläasteelle ja ammatilliseen koulutukseen. Yrityksen tulos sisällytetään Sanoman tulokseen vuoden 2012 kolmannesta neljänneksestä alkaen.

 

 Avainlukuja

 4-6/

 4-6/

 Muutos

 1-6/

 1-6/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2012

 2011

 %

 2012

 2011

 %

 2011

 Liikevaihto

 120,8

 108,6

 11,3

 174,2

 169,2

 2,9

 343,1

 Oppiminen

 109,3

 87,4

 25,1

 143,5

 121,7

 17,9

 256,6

 Muut

 12,5

 22,6

 -44,8

 33,5

 50,7

 -33,9

 91,7

 Eliminoinnit

 -1,0

 -1,5

 30,0

 -2,8

 -3,1

 11,7

 -5,3

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä*

 45,9

 29,0

 58,2

 32,0

 22,9

 39,5

 45,5

   % liikevaihdosta

 38,0

 26,7

 

 18,3

 13,5

 

 13,3

 Liikevoitto

 41,5

 27,3

 52,0

 27,6

 22,1

 24,7

 16,6

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 3,9

 4,4

 -12,4

 11,5

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 2 139

 2 627

 -18,6

 2 489

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 2 363

 2 636

 -10,3

 2 583

* Vuonna 2012 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 5,7 milj. euron myyntivoitto Esmerkistä, -7,5 milj. euron liikearvon arvonalentuminen ja -2,6 milj. euroa rakennejärjestelykuluja. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 0,9 milj. euron kertaluonteinen tuotto LDC:n myynnistä ja toisella neljänneksellä -1,7 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä kolmannella neljänneksellä -1,0 milj. euroa rakennejärjestelykuluja ja -24,1 milj. euron liikearvon arvonalentuminen. Neljännellä neljänneksellä kertaluonteisiin eriin sisältyi -2,9 milj. euron aineettomien hyödykkeiden alaskirjaus.

Toinen vuosineljännes

Learning-segmentin liikevaihto kasvoi huhti-kesäkuussa 11,3 % ja oli 120,8 milj. euroa (2011: 108,6 milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa rakennemuutoksista ja neljännesten välisistä ajoituseroista. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 12,4 %.

Oppimisliiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella ja kolmannella neljänneksellä. Neljännesten väliset vaihtelut voivat olla merkittäviä, ja ne selittävät useimmat muutokset vertailukausien välillä.

Oppimisliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 25,1 %. Kasvu johtui pääasiassa neljännesten välisistä ajoituseroista ja lokakuussa 2011 tehdyistä yritysostoista. Markkinaolosuhteet pysyivät ennallaan kaikissa maissa.

Muiden toimintojen liikevaihto laski 44,8 % pääasiassa rakennemuutosten seurauksena. Muut toiminnot sisältävät kielipalvelut ja yrityksille suunnatut informaatiopalvelut.

Logistiikkapalveluja tarjoava Porvoon Kirjakeskus Oy myytiin huhtikuussa 2012, eikä se ole sisältynyt Learning-segmentin lukuihin huhtikuun 2012 alusta lähtien.

Informaatio- ja mediaseurantapalveluja tarjoava Esmerk myytiin kesäkuussa 2012, eikä se ole sisältynyt Learning-segmentin lukuihin kesäkuun 2012 alusta lähtien.

Yleisen kirjallisuuden kustantaja WSOY myytiin lokakuun 2011 alussa, eikä se ole sisältynyt Learning-segmentin lukuihin vuoden 2011 viimeisestä neljänneksestä lähtien.

Oppimisliiketoiminta on voimakkaasti kausiluonteista, ja neljännesten välillä on ajoituseroja. Ensimmäinen ja neljäs vuosineljännes ovat yleensä tappiollisia.

Learning-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 58,2 % ja oli 45,9 milj. euroa (2011: 29,0 milj. euroa). Kasvu johtui pääasiassa neljännesten välisistä ajoituseroista. Ensimmäisen ja toisen neljänneksen välisen ajoitusmuutoksen vaikutus oli noin 8 milj. euroa, ja toisen vuosipuoliskon ja toisen neljänneksen välisen ajoitusmuutoksen vaikutuksen arvioidaan olevan noin 6 milj. euroa. Liikevoittoon sisältyi -4,4 milj. euroa (2011: -1,7 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät arvonalentumisiin, rakennejärjestelyihin ja Esmerk Oy:stä saatuun myyntivoittoon. Vertailukaudella kertaluonteiset erät liittyivät rakennejärjestelykuluihin.

Learning-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 1,5 milj. euroa (2011: 2,4 milj. euroa) ja liittyivät lähinnä tietojärjestelmiin.

TRADE

Trade-segmentti sisältää Sanoman lehtijakelun ja markkinointipalvelut Suomessa.


- Toukokuussa Sanoma myi kioskitoimintonsa ja Rautakirja-tavaramerkkinsä Suomessa, Virossa ja Liettuassa sekä lehtijakelutoimintonsa Virossa ja Liettuassa. Lisäksi Sanoma myi kirjakauppatoimintansa Virossa. Sanoma kirjasi kaupasta 78,1 milj. euron verottoman kertaluonteisen myyntivoiton vuoden 2012 toisella neljänneksellä.
- Kansainvälisen IFRS-tilinpäätösstandardin (International Financial Reporting Standards) mukaan myytävänä oleva liiketoiminta on luokiteltava lopetetuksi toiminnoksi, jos se edustaa erillistä keskeistä liiketoiminta-aluetta. Sanoma luokitteli kaupassa luovutettavat toiminnot lopetettaviksi toiminnoiksi vuodesta 2012 alkaen. Lopetettujen toimintojen vaikutus on poistettu konsernituloslaskelmasta, ja lopetettujen toimintojen tilikauden tulos esitetään omana eränään jatkuvien toimintojen tilikauden tuloksen jälkeen. Vuoden 2011 tuloslaskelmaa on oikaistu vastaavasti. Vuoden 2011 oikaistut luvut ovat tilintarkastamattomat.

 

 Avainlukuja

 4-6/

 4-6/

 Muutos

 1-6/

 1-6/

 Muutos

 1-12/

 milj. euroa

 2012

 2011

  %

 2012

 2011

 %

 2011

 Liikevaihto

 23,7

 59,1

 -60,0

 47,3

 140,9

 -66,4

 228,7

 Kioskikauppa

 

 6,9

  

 13,6

 

 20,9

 Kaupan palvelut

 23,0

 27,3

 -15,6

 44,2

 56,1

 -21,1

 103,6

 Kirjakauppa

 0,6

 18,8

 -96,6

 3,1

 43,6

 -92,9

 77,0

 Elokuvatoiminnot

 

 6,5

  

 28,4

 

 28,4

 Eliminoinnit

 0,0

 -0,5

 

 0,0

 -0,8

 

 -1,2

 Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä*

 1,9

 -2,9

 

 1,6

 0,4

 

 3,8

   % liikevaihdosta

 8,1

 -4,9

 

 3,4

 0,3

 

 1,7

 Liikevoitto

 3,2

 39,8

 -91,9

 2,9

 43,1

 -93,3

 38,9

 Käyttöomaisuusinvestoinnit

 

 2,2

 20,4

 -89,4

 23,1

 Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 244

 921

 -73,6

 424

 Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 381

 1 633

 -76,7

 1 158

* Vuonna 2012 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 1,3 milj. euron myyntivoitto kiinteistöistä. Vuonna 2011 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä -0,8 milj. euron myyntitappio Venäjän toiminnoista, -8,0 milj. euron myyntitappio Romanian toiminnoista ja 51,4 milj. euron myyntivoitto elokuvatoiminnoista. Kolmannella neljänneksellä kertaluonteisiin eriin sisältyi -10,8 milj. euron myyntitappio Suomalaisesta kirjakaupasta, -1,2 milj. euron arvonalennus kiinteistöosakkeista ja -0,8 milj. euron arvonalennus kirjakaupassa. Neljännellä neljänneksellä kertaluonteisiin eriin sisältyi 5,3 milj. euron myyntivoitto Narvesenista.

 

 Toiminnalliset tunnusluvut

 1-6/

 1-6/

 

 2012

 2011

 Asiakasmäärät kirjakaupassa, tuhansia

 275

 2 972

 Myydyt kpl:t lehtijakelussa, tuhansia

 47 548

 71 603

Toinen vuosineljännes

Trade-segmentin liikevaihto laski huhti-kesäkuussa 60,0 % liiketoimintojen myynnin seurauksena. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 14,4 %.

Toukokuussa myytyjä Suomen, Viron ja Liettuan kioskitoimintoja sekä Viron ja Liettuan lehtijakelutoimintoja käsitellään vuoden 2012 kirjanpidossa lopetettuina toimintoina, jotka eivät enää sisälly Trade-segmentin lukuihin. Vuoden 2011 luvut on oikaistu vastaavasti.

Syyskuun 2011 lopussa myyty kirjakauppaliiketoiminta ei ole sisältynyt Trade-segmentin lukuihin vuoden 2011 neljännestä vuosineljänneksestä lähtien.

Huhtikuussa 2011 myydyt elokuvatoiminnot eivät ole sisältyneet Trade-segmentin lukuihin vuoden 2011 toukokuusta lähtien.

Trade-segmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi huhti-kesäkuussa 1,9 milj. euroon pääasiassa rakennemuutosten seurauksena. Liikevoitto sisälsi yhteensä 1,3 milj. euroa (2011: 42,7 milj. euroa) yritysmyynteihin liittyviä kertaluonteisia eriä. Vertailukaudella kertaluonteiset erät liittyivät omaisuuden myyntivoittoihin ja myyntitappioihin.

Trade-segmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat -1,1 milj. euroa (2011: -2,1 milj. euroa) ja liittyivät yleiseen kunnossapitoon.

KONSERNI

Osinko

Sanoman 3.4.2012 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 0,60 euroa (2011: 1,10 euroa) osakkeelta. Osingot maksettiin Suomessa 17.4.2012.

Osakkeet ja omistus

Tammi-kesäkuussa NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin 68 801 434 (2011: 44 082 703) Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli noin 42 % (2011: 27 %) keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 584,5 milj. euroa (2011: 653,5 milj. euroa).

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi oli 8,48 euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Osakkeen hinta vaihteli 5,79 ja 11,70 euron välillä. Kesäkuun 2012 lopussa Sanoman markkina-arvo oli 1,1 mrd. euroa (2011: 2,1 mrd. euroa) ja osakkeen päätöskurssi 6,95 euroa (2011: 12,78 euroa). Sanomalla oli 30 967 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 7,7 % (2011: 7,2 %) osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Kesäkuun 2012 lopussa Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 162 812 093.

Sanoma vastaanotti 29.5.2012 arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 pykälän mukaiset Sanoma Oyj:n osakkeita koskevat liputusilmoitukset. Aatos Erkon kuolinpesä ilmoitti, että 29.5.2012 kuolinpesään kuuluvien (suoraan ja välillisesti Asipex Oy:n kautta omistettujen) Sanoma Oyj:n osakkeiden omistusoikeus siirtyy Jane ja Aatos Erkon säätiölle, kun perunkirjoitus on toimitettu ja testamenttimääräys on pantu täytäntöön. Tämän seurauksena kuolinpesän omistus Sanoma Oyj:ssä laskee 37 483 619 osakkeesta 0 osakkeeseen eli 0,0000 prosenttiin Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Jane ja Aatos Erkon säätiön omistusosuus Sanoma Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä nousee vastaavan määrän ja ylittää siten 20 prosenttia Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Yhtiökokous vahvisti 3.4.2012 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Annet Aris, Jaakko Rauramo ja Sakari Tamminen. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä Annet Aris, Jane Erkko, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö.

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Virpi Halonen.

Sanoma ilmoitti uudesta organisaatiomallista 5.8.2011. Sanoman johtoryhmään (EMG) kuuluvat kesäkuun 2012 lopusta alkaen Harri-Pekka Kaukonen (Sanoma-konsernin toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja), Jacqueline Cuthbert (henkilöstöjohtaja), Jacques Eijkens (Sanoma Learningin toimitusjohtaja), Heike Rosener (Sanoma Media Russia & CEE:n toimitusjohtaja, johtoryhmän väliaikainen jäsen), Kim Ignatius (talousjohtaja), John Martin (digitaalisen liiketoiminnan johtaja), Dick Molman (Sanoma Media Netherlandsin toimitusjohtaja), Anu Nissinen (Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja), Pekka Soini (Sanoma Newsin toimitusjohtaja) ja Aimé Van Hecke (Sanoma Media Belgiumin toimitusjohtaja).

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti 3.4.2012 Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus vastaa 9,8 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka, ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 5.4.2011 antaman valtuutuksen. Hallitus ei käyttänyt tämän valtuutuksen mukaista oikeuttaan toisella neljänneksellä.

Lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen 8.4.2010 antama valtuutus päättää enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus vastaa 35,5 %:a yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen sallima omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitus päätti tämän valtuutuksen nojalla 20.12.2011 optiojärjestelmä 2011:n käyttöönotosta ja 22.12.2010 optiojärjestelmä 2010:n käyttöönotosta.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa medialiiketoimintojen liikevaihtoon ja tulokseen. Mainosmyynnin kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Televisiomainonta on Suomessa, Hollannissa ja Belgiassa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Liiketoimintojen kausivaihtelun vuoksi konsernin liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä selvästi pienimmät toisella neljänneksellä.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinnan pääperiaatteita sekä Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin, joita käynnissä oleva digitalisointi vauhdittaa. Sanoma on vastannut haasteeseen laatimalla kaikissa strategisissa liiketoimintayksiköissään asianmukaiset toimintasuunnitelmat.

Uudet tulokkaat saattavat kyetä hyödyntämään asiakkaiden muuttuvia mieltymyksiä ja median digitalisoitumista paremmin kuin markkinoilla jo olevat toimijat. Uudet toimijat voivat onnistua valtaamaan markkinaosuuksia Sanoman vakiintuneilta toimialoilta.

Toimialan tavanomaiset liiketoimintariskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden suhdanteisiin. Siksi yleinen taloudellinen tilanne ja toimialan taloudelliset suhdanteet vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen.

Sanoman rahoitusriskejä ovat korko-, valuutta-, maksuvalmius- ja luottoriskit. Muita riskejä ovat pääomaan, arvonalentumisiin ja pääoman saatavuuteen liittyvät riskit. Konsernitasolla merkittävimmät riskit liittyvät maksuvalmiusriskiin sekä valuuttakurssien ja korkojen muutoksiin.

SBS-yritysoston myötä Sanoman taseessa on noin 3,0 mrd. euroa liikearvoa (goodwill), julkaisuoikeuksia ja muita aineettomia oikeuksia, joista suurin osa liittyy aikakauslehti- ja televisiotoimintaan. Kansainvälisen tilinpäätöskäytännön (IFRS) mukaisesti liikearvoa ei poisteta vaan arvonalentuminen testataan vähintään vuosittain tai aina, kun siitä on viitteitä. Merkittävät muutokset liiketoiminnan perusedellytyksissä voisivat johtaa arvonalentumisiin.

OSAVUOSIKATSAUS (TILINTARKASTAMATON)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 30.6.2012 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja. Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman internetsivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja. Tätä osavuosikatsausta ei ole tilintarkastettu.

 

 KONSERNIN TULOSLASKELMA

 milj. euroa

     
 

 4-6/

 4-6/

 1-6/

 1-6/

 1-12/

 JATKUVAT TOIMINNOT

 2012

 2011

 2012

 2011

 2011

      

 LIIKEVAIHTO  

 646,5

 592,6

 1 190,1

 1 122,8

 2 378,1

 Liiketoiminnan muut tuotot  

 19,4

 70,0

 28,0

 77,0

 116,5

 Materiaalit ja palvelut

 212,2

 217,3

 402,1

 422,8

 858,2

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 156,4

 152,1

 312,6

 300,2

 611,7

 Liiketoiminnan muut kulut  

 118,2

 136,6

 240,6

 255,2

 541,3

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -0,1

 

 -0,1

 -1,2

 Poistot ja arvonalentumiset

 80,6

 39,8

 148,3

 77,5

 309,5

 LIIKEVOITTO

 98,5

 116,7

 114,4

 143,9

 172,6

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -3,4

 -0,1

 -19,8

 1,8

 -3,7

 Rahoitustuotot

 4,9

 1,4

 11,9

 3,6

 13,9

 Rahoituskulut

 19,1

 6,6

 39,8

 11,3

 46,6

 TULOS ENNEN VEROJA

 80,8

 111,3

 66,7

 138,0

 136,3

 Tuloverot

 -21,8

 -18,4

 -25,4

 -26,7

 -57,7

 TILIKAUDEN TULOS JATKUVISTA TOIMINNOISTA

 59,0

 92,9

 41,3

 111,3

 78,6

      

 LOPETETUT TOIMINNOT

     

 Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

 78,6

 4,6

 79,7

 4,7

 7,4

 TILIKAUDEN TULOS

 137,6

 97,5

 121,0

 116,0

 86,0

      
      

 Tilikauden tuloksen jakautuminen jatkuvista toiminnoista:

 

 Emoyhtiön omistajille

 56,3

 92,9

 37,4

 111,4

 77,0

 Määräysvallattomille omistajille

 2,7

 -0,1

 3,9

 -0,1

 1,5

      

 Tilikauden tuloksen jakautuminen:

    

 Emoyhtiön omistajille

 135,0

 97,5

 117,2

 116,1

 84,5

 Määräysvallattomille omistajille

 2,6

 -0,1

 3,8

 -0,1

 1,5

      

 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

 laskettu osakekohtainen tulos:

      

 Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

 0,35

 0,57

 0,23

 0,68

 0,47

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

 0,35

 0,57

 0,23

 0,68

 0,47

      

 Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

 0,48

 0,03

 0,49

 0,03

 0,05

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

 0,48

 0,03

 0,49

 0,03

 0,05

      

 Osakekohtainen tulos, euroa

 0,83

 0,60

 0,72

 0,71

 0,52

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

 0,83

 0,60

 0,72

 0,71

 0,52

      
      

 KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 milj. euroa

 4-6/

 4-6/

 1-6/

 1-6/

 1-12/

 

 2012

 2011

 2012

 2011

 2011

      

 Tilikauden tulos

 137,6

 97,5

 121,0

 116,0

 86,0

 Muut laajan tuloksen erät:

     

 Muuntoerojen muutos

 -6,8

 0,5

 15,7

 6,5

 -25,6

 Rahavirran suojaukset

 -1,1

 -0,9

 -2,3

 0,8

 -11,7

 Rahavirran suojauksiin liittyvät verot

 0,3

 0,2

 0,6

 -0,2

 2,9

 Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

 -7,7

 -0,2

 13,9

 7,1

 -34,4

 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

 129,9

 97,2

 134,9

 123,1

 51,6

      

 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

   

 Emoyhtiön omistajille

 127,3

 97,3

 131,1

 123,2

 50,1

 Määräysvallattomille omistajille

 2,6

 -0,1

 3,8

 -0,1

 1,5

 KONSERNITASE

   

 milj. euroa

 30.6.2012

 30.6.2011

 31.12.2011

    

 VARAT

   
    

 PITKÄAIKAISET VARAT

   

 Aineelliset hyödykkeet

 288,7

 363,7

 343,6

 Sijoituskiinteistöt

 4,8

 8,6

 5,8

 Liikearvo

 2 303,8

 1 418,5

 2 316,2

 Muut aineettomat hyödykkeet

 709,3

 417,2

 709,8

 Osuudet osakkuusyrityksissä

 17,4

 290,6

 219,3

 Myytävissä olevat sijoitukset

 15,4

 15,9

 15,4

 Laskennalliset verosaamiset

 39,1

 37,6

 29,9

 Myyntisaamiset ja muut saamiset

 61,0

 38,2

 44,3

 PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

 3 439,6

 2 590,3

 3 684,3

    

 LYHYTAIKAISET VARAT

   

 Vaihto-omaisuus  

 81,7

 128,1

 96,8

 Verosaamiset

 25,9

 19,7

 12,5

 Myyntisaamiset ja muut saamiset

 447,9

 394,8

 418,4

 Myytävissä olevat sijoitukset

 0,3

 0,6

 0,3

 Rahavarat

 84,1

 53,2

 116,0

 LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

 640,0

 596,4

 644,0

    

 VARAT YHTEENSÄ

 4 079,5

 3 186,7

 4 328,3

    

 OMA PÄÄOMA JA VELAT

   
    

 OMA PÄÄOMA  

   

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

  

 Osakepääoma

 71,3

 71,3

 71,3

 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 203,3

 203,3

 203,3

 Muut rahastot

 -10,4

 0,8

 -8,7

 Muu oma pääoma

 1 024,0

 1 048,7

 988,0

 

 1 288,1

 1 324,0

 1 253,9

 Määräysvallattomien omistajien osuus

 273,3

 4,9

 270,3

 OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

 1 561,5

 1 328,9

 1 524,2

    

 PITKÄAIKAISET VELAT

   

 Laskennalliset verovelat  

 146,2

 93,2

 146,1

 Eläkevelvoitteet

 16,8

 25,1

 17,2

 Varaukset

 6,3

 9,0

 6,3

 Korolliset velat

 1 218,4

 600,4

 1 101,2

 Ostovelat ja muut velat

 41,8

 17,4

 38,9

 PITKÄAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

 1 429,5

 745,0

 1 309,7

    

 LYHYTAIKAISET VELAT

   

 Varaukset

 12,7

 12,3

 15,3

 Korolliset velat

 322,3

 445,9

 626,0

 Verovelat

 33,6

 28,1

 27,4

 Ostovelat ja muut velat

 719,9

 626,5

 825,8

 LYHYTAIKAISET VELAT YHTEENSÄ

 1 088,5

 1 112,8

 1 494,5

    

 VELAT YHTEENSÄ

 2 518,1

 1 857,8

 2 804,1

    

 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

 4 079,5

 3 186,7

 4 328,3

 LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

 milj. euroa

 

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

  
      

 Määräys-

 
      

 vallat-

 
      

 tomien

 
  

 SVOP-

 Muut

 Muu

 

 omista-

 
 

 Osake-

 rahas-

 rahas-

 oma

 

 jien

 
 

 pääoma

 to*

 tot

 pääoma

 Yht.

 osuus

 Yht.

        

 OMA PÄÄOMA

       

 1.1.2011

 71,3

 203,3

 0,2

 1 096,5

 1 371,2

 4,8

 1 376,0

 Myönnettyjen

       

 optioiden

       

 kuluvaikutus

   

 2,1

 2,1

 

 2,1

 Osingonjako

   

 -179,1

 -179,1

 -0,3

 -179,4

 Muutos

       

 määräysvallattomien

    

 omistajien osuudessa

 6,6

 6,6

 0,5

 7,2

 Tilikauden laaja

    

 tulos yhteensä

 0,6

 122,5

 123,2

 -0,1

 123,1

 OMA PÄÄOMA

       

 30.6.2011

 71,3

 203,3

 0,8

 1 048,7

 1 324,0

 4,9

 1 328,9

        

 OMA PÄÄOMA

       

 1.1.2012

 71,3

 203,3

 -8,7

 988,0

 1 253,9

 270,3

 1 524,2

 Myönnettyjen

       

 optioiden

       

 kuluvaikutus

   

 1,4

 1,4

 

 1,4

 Osingonjako

   

 -97,7

 -97,7

 -0,3

 -98,0

 Muutos

       

 määräysvallattomien

    

 omistajien osuudessa

 -0,6

 -0,6

 -0,4

 -1,0

 Tilikauden laaja

    

 tulos yhteensä

 -1,8

 132,8

 131,1

 3,8

 134,9

 OMA PÄÄOMA

       

 30.6.2012

 71,3

 203,3

 -10,4

 1 024,0

 1 288,1

 273,3

 1 561,5

*sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

 

 TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

 milj. euroa

       
 

 1-3/

 4-6/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

 JATKUVAT TOIMINNOT

 2012

 2012

 2011

 2011

 2011

 2011

 2011

        

 LIIKEVAIHTO  

 543,6

 646,5

 530,2

 592,6

 627,4

 627,9

 2 378,1

 Liiketoiminnan muut tuotot  

 8,6

 19,4

 7,0

 70,0

 10,4

 29,1

 116,5

 Materiaalit ja palvelut

 190,0

 212,2

 205,5

 217,3

 228,4

 207,0

 858,2

 Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

 156,2

 156,4

 148,1

 152,1

 142,6

 168,8

 611,7

 Liiketoiminnan muut kulut  

 122,4

 118,2

 118,7

 136,6

 139,0

 147,1

 541,3

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 

 -0,1

 -1,1

 

 -1,2

 Poistot ja arvonalentumiset

 67,6

 80,6

 37,7

 39,8

 143,9

 88,1

 309,5

 LIIKEVOITTO

 15,9

 98,5

 27,2

 116,7

 -17,2

 46,0

 172,6

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 -16,4

 -3,4

 1,9

 -0,1

 -3,2

 -2,2

 -3,7

 Rahoitustuotot

 7,0

 4,9

 2,3

 1,4

 1,0

 9,3

 13,9

 Rahoituskulut

 20,7

 19,1

 4,7

 6,6

 13,1

 22,2

 46,6

 TULOS ENNEN VEROJA

 -14,1

 80,8

 26,7

 111,3

 -32,5

 30,8

 136,3

 Tuloverot

 -3,6

 -21,8

 -8,3

 -18,4

 -21,3

 -9,7

 -57,7

 TILIKAUDEN TULOS

 -17,8

 59,0

 18,4

 92,9

 -53,8

 21,1

 78,6

        

 LOPETETUT TOIMINNOT

       

 Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista

 1,2

 78,6

 0,1

 4,6

 -0,5

 3,3

 7,4

 TILIKAUDEN TULOS

 -16,6

 137,6

 18,5

 97,5

 -54,4

 24,4

 86,0

        

 Tilikauden tuloksen jakautuminen jatkuvista toiminnoista:

 Emoyhtiön omistajille

 -19,0

 56,3

 18,4

 92,9

 -49,2

 14,9

 77,0

 Määräysvallattomille omistajille

 1,2

 2,7

 0,0

 -0,1

 -4,6

 6,2

 1,5

        

 Tilikauden tuloksen jakautuminen:

     

 Emoyhtiön omistajille

 -17,8

 135,0

 18,5

 97,5

 -49,7

 18,1

 84,5

 Määräysvallattomille omistajille

 1,2

 2,6

 0,0

 -0,1

 -4,6

 6,2

 1,5

        

 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

 laskettu osakekohtainen tulos:

        

 Osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

 -0,12

 0,35

 0,11

 0,57

 -0,30

 0,09

 0,47

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, jatkuvat toiminnot

 -0,12

 0,35

 0,11

 0,57

 -0,30

 0,09

 0,47

        

 Osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

 0,01

 0,48

 0,00

 0,03

 0,00

 0,02

 0,05

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa, lopetetut toiminnot

 0,01

 0,48

 0,00

 0,03

 0,00

 0,02

 0,05

        

 Osakekohtainen tulos, euroa

 -0,11

 0,83

 0,11

 0,60

 -0,31

 0,11

 0,52

 Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

 -0,11

 0,83

 0,11

 0,60

 -0,31

 0,11

 0,52

 KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

 1-6/

 1-6/

 1-12/

 milj. euroa

 2012

 2011

 2011

 LIIKETOIMINTA

   

 Tilikauden tulos

 121,0

 116,0

 86,0

 Oikaisut

   
 

 Tuloverot

 26,0

 26,6

 58,1

 

 Rahoituskulut

 39,8

 11,3

 49,1

 

 Rahoitustuotot

 -11,8

 -3,6

 -13,9

 

 Osuus osakkuusyritysten tuloksista

 19,8

 -1,8

 4,9

 

 Poistot ja arvonalentumiset

 150,9

 81,7

 319,7

 

 Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

 -85,5

 -52,5

 -56,8

 

 Muut oikaisut

 -103,2

 -34,6

 -116,9

 Käyttöpääoman muutos

   
 

 Myynti- ja muiden saamisten muutos

 -52,1

 -24,9

 0,8

 

 Vaihto-omaisuuden muutos

 -12,3

 -9,0

 0,4

 

 Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

 -36,3

 -38,1

 49,0

 Maksetut korot

 -21,2

 -6,6

 -23,6

 Muut rahoituserät

 -4,5

 -5,3

 -17,4

 Maksetut verot

 -33,7

 -37,0

 -65,5

 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

 -3,1

 22,2

 273,8

     

 INVESTOINNIT

   

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

 -29,7

 -34,9

 -70,8

 Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

 -21,8

 -41,0

 -1 350,2

 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

 6,8

 4,4

 14,0

 Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

 295,4

 67,4

 74,0

 Myönnetyt lainat

 -1,0

 -7,8

 -8,7

 Lainasaamisten takaisinmaksut

 8,7

 17,8

 246,3

 Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

 0,0

 -0,3

 0,0

 Saadut korot

 1,8

 0,8

 3,2

 Saadut osingot

 5,0

 13,3

 14,9

 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

 265,1

 19,7

 -1 077,4

     

 RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

 262,0

 41,9

 -803,6

     

 RAHOITUS

   

 Osakemerkinnöistä saadut maksut

  

 0,0

 Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

  

 264,0

 Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

 -106,0

 -28,5

 -183,5

 Muiden lainojen nostot

 507,3

 210,1

 1 042,7

 Muiden lainojen takaisinmaksut

 -616,7

 -66,0

 -84,5

 Rahoitusleasingvelkojen maksut

 -0,4

 -1,4

 -2,0

 Maksetut osingot

 -98,0

 -179,4

 -179,7

 Lahjoitukset/muu voitonjako

  

 0,0

 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

 -313,9

 -65,2

 857,1

     

 RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

   

 RAHAVAROJEN MUUTOS

 -51,9

 -23,3

 53,6

 Rahavarojen kurssierot

 0,9

 0,0

 -1,1

 RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

 -51,0

 -23,4

 52,4

     

 Rahavarat kauden alussa

 93,5

 41,1

 41,1

 Rahavarat kauden lopussa

 42,6

 17,7

 93,5

Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.

 

 LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINTAYKSIKÖITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

 

 2012

 2012

 2011

 2011

 2011

 2011

 2011

        

 MEDIA

       

 Hollanti

 171,6

 208,1

 105,3

 130,6

 174,0

 232,2

 642,0

 Suomi

 77,4

 76,7

 74,2

 79,4

 70,0

 86,2

 309,7

 Venäjä & CEE

 49,0

 50,1

 51,4

 54,3

 50,8

 56,7

 213,1

 Belgia

 56,8

 54,6

 50,1

 48,7

 48,4

 61,9

 209,1

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 11,0

 13,3

 10,2

 10,7

 12,3

 8,6

 41,8

 YHTEENSÄ

 365,8

 402,7

 291,1

 323,7

 355,5

 445,6

 1 415,8

        

 NEWS

       

 Helsingin Sanomat

 59,3

 56,2

 61,2

 61,2

 55,3

 60,8

 238,5

 Ilta-Sanomat

 21,2

 22,0

 19,1

 22,2

 21,6

 21,6

 84,4

 Muu kustantaminen

 25,2

 24,3

 23,7

 25,0

 22,9

 25,4

 97,0

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 4,3

 4,3

 4,4

 3,9

 3,4

 4,2

 15,9

 YHTEENSÄ

 110,0

 106,8

 108,4

 112,2

 103,2

 112,0

 435,8

        

 LEARNING

       

 Oppiminen

 34,2

 109,3

 34,3

 87,4

 100,2

 34,7

 256,6

 Muut

 21,0

 12,5

 28,0

 22,6

 22,4

 18,7

 91,7

 Eliminoinnit

 -1,7

 -1,0

 -1,7

 -1,5

 -1,4

 -0,8

 -5,3

 YHTEENSÄ

 53,4

 120,8

 60,7

 108,6

 121,2

 52,7

 343,1

        

 TRADE

       

 Kioskikauppa

  

 6,7

 6,9

 7,3

 0,0

 20,9

 Kaupan palvelut

 21,2

 23,0

 28,8

 27,3

 24,4

 23,2

 103,6

 Kirjakauppa

 2,5

 0,6

 24,8

 18,8

 29,7

 3,7

 77,0

 Elokuvatoiminnot

  

 21,9

 6,5

 0,0

 0,0

 28,4

 Eliminoinnit

 0,0

 0,0

 -0,3

 -0,5

 -0,4

 0,0

 -1,2

 YHTEENSÄ

 23,7

 23,7

 81,8

 59,1

 61,0

 26,9

 228,7

        

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -9,3

 -7,5

 -11,7

 -11,0

 -13,5

 -9,3

 -45,4

 JATKUVAT TOIMINNOT

 543,6

 646,5

 530,2

 592,6

 627,4

 627,9

 2 378,1

 LIIKEVOITTO SEGMENTEITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

 

 2012

 2012

 2011

 2011

 2011

 2011

 2011

        

 Media

 26,8

 52,4

 22,7

 47,0

 -31,0

 53,2

 92,0

 News

 8,9

 5,1

 12,9

 9,9

 12,5

 4,9

 40,2

 Learning

 -13,9

 41,5

 -5,2

 27,3

 17,3

 -22,7

 16,6

 Trade

 -0,3

 3,2

 3,3

 39,8

 -8,1

 3,9

 38,9

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -5,5

 -3,8

 -6,5

 -7,4

 -7,9

 6,7

 -15,1

 JATKUVAT TOIMINNOT

 15,9

 98,5

 27,2

 116,7

 -17,2

 46,0

 172,6

 LIIKEVOITTO ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ SEGMENTEITTÄIN

 milj. euroa

 1-3/

 4-6/

 1-3/

 4-6/

 7-9/

 10-12/

 1-12/

 

 2012

 2012

 2011

 2011

 2011

 2011

 2011

        

 Media

 26,8

 55,0

 22,7

 37,9

 25,8

 64,6

 151,1

 News

 8,9

 5,1

 12,9

 9,9

 12,5

 14,1

 49,4

 Learning

 -13,9

 45,9

 -6,1

 29,0

 42,4

 -19,7

 45,5

 Trade

 -0,3

 1,9

 3,3

 -2,9

 4,8

 -1,4

 3,8

 Muut yhtiöt ja eliminoinnit

 -5,5

 -3,8

 -6,5

 -8,4

 -7,9

 -2,9

 -25,7

 JATKUVAT TOIMINNOT

 15,9

 104,2

 26,3

 65,6

 77,6

 54,7

 224,1

SEGMENTTITIEDOT

Konsernin jatkuvat toiminnot koostuvat neljästä segmentistä: Media, News, Learning ja Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Media toimii 12 maassa ja vastaa aikakauslehdistä sekä tv-toiminnasta. Suomessa toimiva News vastaa puolestaan sanomalehdistä. Molempien segmenttien palveluvalikoimaan kuuluu myös runsaasti erilaisia verkko- ja mobiilipalveluja. Learningin toiminta on pääosin B2B-liiketoimintaa. Vuonna 2012 Trade-segmentti sisältää Kaupan palvelut Suomessa, Viron kirjakauppatoiminnot sekä segmentin kiinteistö- ja hallintotoimintoja. Trade segmentin vuoden 2011 luvut sisältävät lisäksi vuonna 2011 myydyt liiketoiminnot. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.

 

 Sanoman segmentit 1.1. - 30.6.2012

     

 Kohdista-

     

 mattomat/

   

 Lear-

 

 Elimi-

 Jatkuvat

 milj. Euroa

 Media

 News

 ning

 Trade

 noinnit

 toiminnot

 Ulkoinen liikevaihto

 767,1

 216,3

 173,0

 33,3

 -0,1

 1 189,5

 Sisäinen liikevaihto

 1,3

 0,6

 1,2

 14,1

 -16,7

 0,5

 LIIKEVAIHTO

 768,5

 216,8

 174,2

 47,3

 -16,8

 1 190,1

 LIIKEVOITTO

 79,2

 14,0

 27,6

 2,9

 -9,3

 114,4

 Osuus osakkuusyritysten

    

 Tuloksista

 -20,7

 0,3

 -0,1

 0,8

 

 -19,8

 Rahoitustuotot

    

 11,9

 11,9

 Rahoituskulut

    

 39,8

 39,8

 TULOS ENNEN VEROJA

    

 66,7

       

 SEGMENTIN VARAT

 2 834,7

 318,3

 631,4

 74,0

 56,6

 3 915,1

       
       

 Sanoman segmentit 1.1. - 30.6.2011

     

 Kohdista-

     

 mattomat/

   

 Lear-

 

 Elimi-

 Jatkuvat

 milj. euroa

 Media

 News

 ning

 Trade

 noinnit

 toiminnot

 Ulkoinen liikevaihto

 612,8

 219,5

 163,8

 126,2

 -0,1

 1 122,3

 Sisäinen liikevaihto

 2,0

 1,1

 5,4

 14,7

 -22,7

 0,5

 LIIKEVAIHTO

 614,8

 220,6

 169,2

 140,9

 -22,7

 1 122,8

 LIIKEVOITTO

 69,7

 22,8

 22,1

 43,1

 -13,8

 143,9

 Osuus osakkuusyritysten

    

 tuloksista

 2,6

 0,5

 0,0

 -1,3

 

 1,8

 Rahoitustuotot

    

 3,6

 3,6

 Rahoituskulut

    

 11,3

 11,3

 TULOS ENNEN VEROJA

    

 138,0

       

 SEGMENTIN VARAT

 1 830,4

 318,7

 596,9

 153,0

 71,1

 2 970,1

 AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

 milj. euroa

 30.6.2012

 30.6.2011

 31.12.2011

    

 Kirjanpitoarvo kauden alussa

 343,6

 429,3

 429,3

 Lisäykset

 15,2

 35,2

 52,9

 Liiketoimintojen hankinta

 0,1

 0,1

 7,0

 Vähennykset

 -4,3

 -1,7

 -2,2

 Liiketoimintojen myynti

 -44,9

 -72,1

 -86,9

 Tilikauden poistot

 -21,7

 -26,6

 -50,5

 Tilikauden arvonalentumiset

 -0,1

 0,1

 -3,9

 Kurssierot ja muut muutokset

 0,8

 -0,5

 -2,1

 Kirjanpitoarvo kauden lopussa

 288,7

 363,7

 343,6


Konsernilla ei ollut aineellisten hyödykkeiden ostositoumuksia katsauskauden päättyessä eikä vertailukaudella.
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden muutokset sisältävät sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot.
Aineettomien hyödykkeiden ostositoumukset (ohjelmaoikeudet mukaan luettuna) olivat katsauskauden päättyessä 239,9 milj. euroa (2011: 16,1 milj. euroa).

 

 YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

 milj. euroa

 

 1-6/

 1-12/

  

 2012

 2011

    

 Hankintahinta

 

 7,8

 1 415,2

 Hankitun omaisuuden käypä arvo

 

 -1,0

 433,2

 Syntynyt liikearvo

 

 8,8

 982,0

 VASTUUSITOUMUKSET

 milj. euroa

 30.6.2012

 30.6.2011

 31.12.2011

 Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

  

 Kiinnitykset

 9,7

 20,5

 9,7

 Pantit

 2,4

 1,6

 2,5

 Muut

 45,7

 0,5

 0,3

 YHTEENSÄ

 57,8

 22,7

 12,5

    

 Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

  

 Takaukset

 

 0,0

 

 YHTEENSÄ

 

 0,0

 
    

 Muut vastuut

   

 Vastuut muista vuokrasopimuksista

 148,3

 210,2

 196,1

 Rojaltit

 18,0

 18,9

 19,8

 Muut vastuut

 48,9

 30,9

 51,3

 YHTEENSÄ

 215,2

 260,0

 267,2

    

 YHTEENSÄ

 273,0

 282,7

 279,7

    
    

 JOHDANNAISSOPIMUKSET

 milj. euroa

    

 Käyvät arvot

 30.6.2012

 30.6.2011

 31.12.2011

    

 Korkojohdannaiset

   

 Koronvaihtosopimukset

 -15,0

 0,6

 -11,5

    

 Valuuttajohdannaiset

   

 Termiinisopimukset

 2,6

 

 0,6

 KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

 

 1-6/

 1-6/

 1-12/

 Kauden keskikurssi

 2012

 2011

 2011

 EUR/CZK (Tshekin koruna)

 25,25

 24,47

 24,64

 EUR/HUF (Unkarin forintti)

 295,47

 269,39

 280,46

 EUR/PLN (Puolan zloty)

 4,25

 3,97

 4,13

 EUR/RUB (Venäjän rupla)

 40,20

 40,45

 41,02

 EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

 8,88

 8,93

 9,00

    

 Kauden päätöskurssi

 30.6.2012

 30.6.2011

 31.12.2011

 EUR/CZK (Tshekin koruna)

 25,64

 24,35

 25,79

 EUR/HUF (Unkarin forintti)

 287,77

 266,11

 314,58

 EUR/PLN (Puolan zloty)

 4,25

 3,99

 4,46

 EUR/RUB (Venäjän rupla)

 41,37

 40,40

 41,77

 EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

 8,77

 9,17

 8,91

Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus järjestetään klo 11.00 Nelosen studiolla, Pursimiehenkatu 26 C. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata live webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin tallenteena. Jos haluat esittää kysymyksiä webcastin aikana, voit osallistua tilaisuuteen myös puhelimitse soittamalla +44 (0)20 7162 0077 (Eurooppa) tai +1 334 323 6201 (US) ja näppäilemällä puhelutunnuksen 918916. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu klo 10.30 alkaen.

Sanoman 3Q12 osavuosikatsaus julkistetaan keskiviikkona 31.10.2012 noin klo 8.30.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 11 000 ammattilaiselle noin 20 maassa. Vuonna 2011 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa.