Sanoma Oyj, Lehdistötiedote, 8.10.2012 klo 9.15

Sanoma News ilmoitti 16.8. käynnistävänsä rakenteellisiin säästöihin tähtäävän ohjelman, jonka puitteissa arvioidaan laajasti tuotevalikoimaa, prosesseja ja henkilömääriä. Samalla kerrottiin yhteistoimintaneuvottelujen alkamisesta Sanoma Digital Finlandissa ja Sanoma Lehtimediassa. Yhteistoimintaneuvottelut on saatu molemmissa yksiköissä päätökseen.

Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena Keltaisen Pörssin painettu lehti on päätetty lakkauttaa. Lehden viimeinen numero ilmestyy 26.10. Lisäksi Sanoma Digitalin toimintoja keskitetään Helsinkiin.

Sanoma Lehtimediassa rakenteelliset muutokset koskevat eniten Kymen Sanomien organisaatiota. Muutoksia kohdistuu myös muun muassa Uutisvuoksen, Sanoma Lehtimedian Imatran toimituksen sekä Lehtimedian myynnin ja johdon organisaatioihin.

Yhteistoimintaneuvottelut johtavat 12 henkilön työsuhteen päättymiseen Sanoma Digitalissa ja 11 henkilön työsuhteen päättymiseen Sanoma Lehtimediassa. Lisäksi molemmissa yksiköissä tapahtuu muutoksia työsuhteen olennaisissa ehdoissa, kuten työn sijaintipaikassa tai työajassa. Nämä muutokset koskevat Sanoma Digitalissa 17 ja Sanoma Lehtimediassa 18 henkilöä. Kokonaisvaikutus on Sanoma Digitalissa yhteensä 10 henkilötyövuotta ja Sanoma Lehtimediassa 17,4 henkilötyövuotta.

”Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä meidän on sekä tehostettava että jatkuvasti kehitettävä toimintaamme. Nyt tehtyjen muutosten tavoitteena on osaltaan varmistaa kilpailukykymme säilyminen myös tulevaisuudessa”, Sanoma Newsin toimitusjohtaja Pekka Soini sanoo.

Sanoma Newsissä vielä käynnissä olevat Sanoma Kaupunkilehtien yhteistoimintaneuvottelut saadaan päätökseen arviolta 24.10.

Sanoma Newsin rakenteellisiin säästöihin tähtäävä ohjelma on osa Sanoma-konsernin laajuista muutosprosessia.   Sen puitteissa on kerrottu aiemmin myös Sanoma Magazines Finlandin suunnitelmista organisoida uudelleen toimintansa. Vastaavia ohjelmia on käynnissä muissakin Sanoman yksiköissä ja toimintamaissa. Tavoitteenamme on johtaa markkinakehitystä ja turvata tuloksentekokyky muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä, perusteli Sanoman toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen tiedotteessa 16.8.2012.


Lisätietoja
Toimitusjohtaja Pekka Soini, Sanoma News, p. 09 122 2000

Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä lukijoidensa elämässä painettuina ja digitaalisina. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa Suomen suurinta iltapäivälehteä Ilta-Sanomia, suurinta talousverkkomediaa Taloussanomia sekä alueellisia lehtiä. Sanoma News kuuluu myös Suomen merkittävimpiin digitaalisiin toimijoihin. Sanoma News on osa Sanomaa, joka on noin 20 maassa toimiva, monipuolisesti kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä vahva eurooppalainen konserni.