Lehdistötiedote 16.8.2012  15:00

Sanoma News käynnistää rakenteellisiin säästöihin tähtäävän ohjelman. Sen puitteissa arvioidaan laajasti tuotevalikoimaa, prosesseja ja henkilömääriä. Ohjelma on osa Sanoma-konsernin laajuista hanketta.

"Haluamme vauhdittaa koko konsernin sisäistä muutosprosessia. Tavoitteenamme on johtaa markkinakehitystä ja turvata tuloksentekokyky muuttuvassa ja digitalisoituvassa toimintaympäristössä", sanoo Sanoman toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen.

Ohjelman puitteissa tarkastellaan kaikkia Sanoma Newsin liiketoimintayksiköitä ja toimintoja. Sen odotetaan johtavan henkilövähennyksiin ja muutoksiin tuotevalikoimassa.

"Markkinatilanne on epävarma ja varaudumme hitaan talouskasvun kauteen. Yleismarkkinatilanteella on suora vaikutus mediamarkkinaan ja sitä kautta tuloihimme. Lisäksi tilatuille lehdille lisätty arvonlisävero on nopeuttanut mediakulutuksen siirtymistä online-mediaan", Sanoma Newsin toimitusjohtaja Pekka Soini toteaa.

Tässä vaiheessa suunnitelmissa on muun muassa Sanoma Lehtimedian tappiollisten lehtien kannattavuuden parantamiseksi tehtäviä toimenpiteitä sekä Keltaisen Pörssin painetun lehden lakkauttaminen, joita koskevista yhteistoimintaneuvotteluista tiedotettiin tänään. Muista toimenpiteistä ja mahdollisista muista henkilöstövaikutuksista kerrotaan YT-menettelyn mukaisesti suunnitelmien tarkentuessa.

"Haluamme varmistaa riittävät resurssit liiketoiminnan kehittämiseen myös tulevaisuudessa. Tämän vuoksi fokusoimme toimintaamme, muutamme rakenteitamme, haemme tehokkaampia toimintamalleja ja tiivistämme yhteistyötä", Soini jatkaa.

Muuttuviin markkinoihin vastataan paitsi säästötoimilla myös jatkuvalla kehitystyöllä. Sanoma Newsillä on parhaillaankin käynnissä suuri määrä kehitys- ja kasvuhankkeita, kuten Helsingin Sanomien lehtiuudistus. Näiden hankkeiden edistämistä jatketaan.

"Sopeutuksen syvyys riippuu onnistumisesta myynnissä ja kehityshankkeissa. Resurssit ja työrauha tärkeiden uudistusten läpiviemiseen turvataan", Soini lupaa.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Pekka Soini, Sanoma News, p. 09 122 2000

Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä lukijoidensa elämässä painettuina ja digitaalisina. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa Suomen suurinta iltapäivälehteä Ilta-Sanomia, suurinta talousverkkomediaa Taloussanomia sekä alueellisia lehtiä. Sanoma News kuuluu myös Suomen merkittävimpiin digitaalisiin toimijoihin. Sanoma News on osa Sanomaa, joka on 20 maassa monipuolisesti toimiva vahva eurooppalainen mediakonserni.