Lehtistötiedote 8.5.2012

Sanoma Lehtimedia uudistaa toimituksensa johdon organisaation. Etelä-Saimaan, Kouvolan Sanomien ja Kymen Sanomien vastaavana päätoimittajana jatkaa Pekka Lakka. Kouvolan Sanomien päätoimittaja Erja Yläjärvi siirtyy puolestaan kaikkien kolmen maakuntalehden päätoimittajaksi.

Uudistus otetaan käyttöön kesäkuussa, kun Kymen Sanomien päätoimittaja Jenni Järvelä siirtyy ET-lehden toimituspäälliköksi.

Uudistuksen yhteydessä paikallisista päätoimittajista luovutaan.

Paikallista päivittäisjohtamista Kotkassa, Kouvolassa ja Lappeenrannassa vahvistetaan samalla siten, että kuhunkin toimitukseen perustetaan paikallisen toimituksen päällikön tehtävä. Tämä uudistus astuu voimaan 1.1.2013.

Uudistuksen myötä toimittajien työpanosta suunnataan jokaisella paikkakunnalla entistä enemmän paikalliseen tekemiseen.

 -Tiivistämme maakuntalehtiemme toimitusten johtamista ja vapautamme lisää aikaa paikallisen sisältötyön johtamiseen, kun uudet toimitusten päälliköt aloittavat ensi vuoden alussa, toteaa Sanoma Lehtimedian toimitusjohtaja Jarmo Koskinen.

- Uusi johtamismalli selkeyttää toimitusten johtamista. Uudessa mallissa kehitysvastuut ja paikallisen sisällöntuotannon johtotehtävät eriytyvät nykyistä selkeämmin. Tämä sopii hyvin tilanteessa, jossa lukijoiden mediankäyttö muuttuu nopeaan tahtiin.  Tärkeintä organisaatiouudistusten jälkeenkin on kuitenkin se, että tuotamme paikallisesti parhaita sisältöjä lukijoillemme, Pekka Lakka perustelee.

-Keskeistä uudessa tehtävässä on kaikkien lehtien päivittäisen journalistisen tason terävöittäminen. Vaikka tekeminen tapahtuu kolmessa toimituksessa, ovat tavoitteet samat joka lehdessä – miten esimerkiksi saamme paikallispolitiikan uutisista läheisempiä lukijoille tai miten kerromme paikallisten palvelujen ongelmista. Pelkät jutut eivät riitä, niiden on myös oltava kiinnostavasti tarjoiltuja ja toteutettuja, Erja Yläjärvi sanoo.


Lisätiedot: 
Vastaava päätoimittaja Pekka Lakka, pekka.lakka@lehtimedia.fi, p. 0400 666251
Päätoimittaja Erja Yläjärvi, erja.ylajarvi@lehtimedia.fi, p. 040 5897082
Toimitusjohtaja Jarmo Koskinen, jarmo.koskinen@lehtimedia.fi, p. 0400 755545

Sanoma Lehtimedia kuuluu Sanoma-konsernin Sanoma News -liiketoimintayksikköön. Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä lukijoidensa elämässä painettuina ja digitaalisina.