Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 4.12.2012 klo 13:30

Sanoma on saanut päätökseen koko konsernia koskevat arvonalentumistestaukset. Näiden perusteella Sanoma on päättänyt tehdä ei-kassavirtavaikutteisia liikearvon ja muiden aineettomien hyödykkeiden arvonalentumiskirjauksia 11,6 milj. euroa muissa rahavirtaa tuottavissa yksiköissä ja 6,0 milj. euroa Sanoma Media Russia & CEE strategisessa liiketoimintayksikössä.

Yhteensä arvonalentumiskirjaus on 17,6 milj. euroa, ja se raportoidaan Sanoman neljännen vuosineljänneksen konsernitilinpäätöksessä kertaluonteisina ei-kassavirtavaikutteisina erinä. Kirjaukset perustuvat pitkän aikavälin arvioihin, eivätkä ne liity erityisesti kyseisten liiketoimintayksiköiden lyhyen aikavälin tuloksiin.

Liikearvon arvonalentumistestaukset erillisyhtiöiden paikallisia tilinpäätöksiä varten ovat vielä meneillään ja ne saadaan päätökseen neljännen vuosineljänneksen aikana. Näiden testausten tulokset eivät vaikuta konsernin taloudellisiin lukuihin.


Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä johtava, eurooppalainen konserni. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Palveluksessamme on lähes 11 000 ammattilaista noin 20 maassa. Vuonna 2011 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.