Lehdistötiedote 31.1.2012

Esmerkin uusi katsaus keskittyy Venäjän kuluttajamarkkinoihin. Kvartaaleittain ilmestyvä katsaus kerää yhteen kuluttajia ja heidän käyttäytymistään koskevia mediassa käsiteltyjä ajankohtaisia ilmiöitä ja uutisia Venäjältä. Raportissa käsiteltäviä aiheita ovat muun muassa kuluttajien asenteet, ajankäyttö, hyvinvointi, ruoka, asuminen, työ, raha, kauppa, media, teknologia ja trendit.

Katsaus on suunnattua yrityksille, jotka ovat kiinnostuneet Venäjän markkinoista, aikovat laajentaa toimintaansa sinne tai jo ovat siellä. Raportti on avuksi yritysjohdolle ja markkinoinnin ammattilaisille, jotka työskentelevät kuluttajien parissa.

Venäjän kuluttajia ja heidän tottumuksiaan tarkkaileva katsaus perustuu Esmerkin kattavaan uutisseurantaan sekä kahdenkymmenen paikallisen asiantuntijan tekemään sisältöanalyysiin. Palvelun tuottaa Esmerkin Business Intelligence Services -yksikkö.

"Venäjän talouden kehittyminen ja sen myötä tapahtuvat joskus nopeatkin muutokset Venäjän laajassa kuluttajakentässä ovat varmasti mielenkiintoista ja tärkeää tietoa jokaiselle Venäjän markkinoilla toimivalle tai sitä suunnittelevalle yritykselle", kertoo Esmerkin toimitusjohtaja Ilkka Räsänen.

Russian Consumer Insight täydentää Esmerkin muita katsauksia, jotka ovat Nordic Consumer Insight, Suomen kuluttajiin keskittyvä Kuluttajakatsaus sekä tulevaisuuden ilmiöitä ennakoiva Tulevaisuuden yhteiskunta.


Lisätietoja:
Esmerk Oy, toimitusjohtaja Ilkka Räsänen, puh. 09 122 4300, ilkka.rasanen@sanoma.fi

Esmerk Oy on Suomessa vuonna 1975 perustettu yritys, joka tarjoaa asiakkailleen kohdennettua, tiivistä ja kattavaa informaatio- ja mediaseurantapalvelua. Esmerkillä on ympäri maailmaa seitsemän toimipistettä, joissa 200 työntekijää seuraa mediaa 140 maasta. Esmerk Oy kuuluu Sanoma-konsernin Sanoma Learning -liiketoimintayksikköön. Lisätietoja osoitteesta www.esmerk.fi.