Lehdistötiedote 8.5.2012

Esmerk selvitti asiakkaittensa tyytyväisyyttä helmi-maaliskuun 2012 aikana arvioidakseen onnistumisiaan ja kehittymistarpeitaan. Kysely toteutettiin puhelinhaastatteluna ja tulokset perustuvat 140 asiakkaan vastauksiin. Tutkimuksen käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Edellinen tutkimus tehtiin vuonna 2010. Tulokset osoittavat, että Esmerkin asiakastyytyväisyyden myönteinen kehitys jatkuu edelleen.

Asiakkaat ovat yhä tyytyväisempiä Esmerkin toimintaan ja valmiimpia suosittelemaan yrityksen palveluja kuin edellisellä tutkimuskerralla. Kokonaisarvio toiminnalle ja suosittelemiselle sai arvosanan 3,9 (asteikko 1 - 5). Esmerkin koettiin myös tarjoavan enemmän hyötyä liiketoiminnalle kuin edellisellä tutkimuskerralla (3,6). Palveluja käytettiin pääasiassa päivittäin (65 %) ja niiden koettiin säästävän aikaa. Vastaajista 78 % käyttää palvelua yhdellä käyttökerralla 5 - 10 minuuttia tai alle. Asiakkaat pitävät Esmerkiä asiakaslähtöisenä ja luotettavana yhteistyökumppanina.

Keskeisimmät onnistumiset:

Esmerkin toiminnassa on onnistuttu monen yksittäisen tekijän osalta erittäin hyvin. Asiakkaiden mielestä keskeisimpien onnistumisien joukossa ovat seuraavat tekijät:

  • Palvelualtis oma yhteyshenkilö, joka on helppo tavoittaa sekä hyvä asiakaspalvelu

  • Palvelut säästävät aikaa ja tukevat liiketoimintaa

  • Palvelut ovat luotettavia (ei käyttökatkoja), tiedonsaanti nopeaa, selkeää ja laadukasta

Tutkimuksen avulla saatiin myös tärkeää tietoa siitä, missä asiakkaiden mielestä on parantamisen varaa. Näitä kehityskohteita olivat muun muassa palveluiden ulkoasun uudistaminen ja aktiivisempi ote yhteydenpitoon ja uusien ratkaisujen tarjontaan. Palveluiden ulkoasuun liittyvien epäkohtien korjaaminen onkin jo aloitettu. Jatkamme palveluidemme kehitystyötä edelleen ja lupaamme olla aktiivisempia.


Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ilkka Räsänen, Esmerk Oy, p. 09 122 4300, ilkka.rasanen@sanoma.fi

Esmerk Oy on Suomessa vuonna 1975 perustettu yritys, joka tarjoaa asiakkailleen kohdennettua, tiivistä ja kattavaa informaatio- ja mediaseurantapalvelua. Esmerkillä on ympäri maailmaa seitsemän toimipistettä, joissa 200 työntekijää seuraa mediaa 140 maasta. Esmerk Oy kuuluu Sanoma-konsernin Sanoma Learning -liiketoimintaryhmään. Lisätietoja osoitteesta www.esmerk.fi.