Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 31.10.2012 klo 18:00

Sanoma Oyj on 31.10.2012 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen Sanoma Oyj:n osakkeita koskevat liputusilmoitukset.

Liputusilmoitusten mukaan Oy Asipex Ab:n omistamien Sanoma Oyj:n osakkeiden (välillisesti Jane ja Aatos Erkon säätiön omistamat) omistusoikeus on siirtynyt Jane ja Aatos Erkon säätiön ja Oy Asipex Ab:n välisen kaupan perusteella Jane ja Aatos Erkon säätiölle (suora omistus).

Tämän seurauksena Oy Asipex Ab:n omistus Sanoma Oyj:ssä on vähentynyt 11 803 543 osakkeesta 0 osakkeeseen eli 0,00 prosenttiin Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Jane ja Aatos Erkon säätiön suora omistusosuus Sanoma Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on näin ollen noussut vastaavan määrän ja on yhteensä 37 483 619 osaketta, joka vastaa 23,02 prosenttia Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Sanoma Oyj:n osakekanta koostuu yhteensä 162 812 093 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.


Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä johtava, eurooppalainen konserni. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Palveluksessamme on lähes 11 000 ammattilaista noin 20 maassa. Vuonna 2011 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.