Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 2.11.2012 klo 18:30

Sanoma Oyj on 2.11.2012 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen Sanoma Oyj:n osakkeita koskevan liputusilmoituksen.

Liputusilmoituksen mukaan Antti Herlinin ja hänen määräysvallassaan olevien Holding Manutas Oy ja Security Trading Oy yhteenlaskettu omistus Sanoma Oyj:ssä on noussut 7 556 800 osakkeesta 8 556 800 osakkeeseen eli 5,26 prosenttiin Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Sanoma Oyj:n osakekanta koostuu yhteensä 162 812 093 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kullakin osakkeella on yksi ääni.


Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä johtava, eurooppalainen konserni. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Palveluksessamme on lähes 11 000 ammattilaista noin 20 maassa. Vuonna 2011 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.