Sanoma Oyj, Pörssitiedote, 3.10.2012 klo 14.00

Sanoma Oyj on 3.10.2012 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen Sanoma Oyj:n osakkeita koskevat liputusilmoitukset.

Aatos Erkon kuolinpesä ilmoitti 29.5.2012, että kuolinpesään kuuluvien (suoraan ja välillisesti Asipex Oy:n kautta omistettujen) Sanoma Oyj:n osakkeiden omistusoikeus siirtyy Jane ja Aatos Erkon säätiölle, kun perunkirjoitus on toimitettu ja testamenttimääräys on pantu täytäntöön. Sanoma Oyj on tänään vastaanottanut liputusilmoituksen, jonka mukaan kuolinpesään kuuluvien (suoraan ja välillisesti Asipex Oy:n kautta omistettujen) Sanoma Oyj:n osakkeiden omistusoikeus on testamenttimääräyksen perusteella siirtynyt Jane ja Aatos Erkon säätiölle. Testamenttimääräys on pantu täytäntöön 3.10.2012.

Tämän seurauksena Aatos Erkon kuolinpesän omistus Sanoma Oyj:ssä on vähentynyt 37 483 619 osakkeesta 0 osakkeeseen eli 0,0000 prosenttiin Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Jane ja Aatos Erkon säätiön omistusosuus Sanoma Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä on näin ollen noussut vastaavan määrän ja ylittää nyt 20 prosenttia Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä.

Sanoma Oyj:n osakekanta koostuu yhteensä 162 812 093 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.


Lisätietoja
Sanoman sijoittajasuhteet, Martti Yrjö-Koskinen, p. 040 684 4643 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Sanoma on kuluttajamediaan ja oppimiseen keskittyvä johtava, eurooppalainen konserni. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Palveluksessamme on lähes 11 000 ammattilaista noin 20 maassa. Vuonna 2011 konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa. Sanoman osake on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.