Pörssitiedote 29.5.2012  11.15

Sanoma Oyj on 29.5.2012 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 2 luvun 9 §:n mukaisen Sanoma Oyj:n osakkeita koskevat liputusilmoitukset.

Aatos Erkon kuolinpesä on ilmoittanut, että 29.5.2012 kuolinpesään kuuluvien (suoraan ja välillisesti Asipex Oy:n kautta omistettujen) Sanoma Oyj:n osakkeiden omistusoikeus siirtyy Jane ja Aatos Erkon säätiölle, kun perunkirjoitus on toimitettu ja testamenttimääräys on pantu täytäntöön. Tämän seurauksena kuolinpesän omistus Sanoma Oyj:ssä vähentyy 37 483 619 osakkeesta 0 osakkeeseen eli 0,0000 prosenttiin Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänistä. Jane ja Aatos Erkon säätiön omistusosuus Sanoma Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä nousee vastaavan määrän ja ylittää siten 20 prosenttia Sanoma Oyj:n kaikista osakkeista ja äänimäärästä. 

Sanoma Oyj:n osakekanta koostuu yhteensä 162 812 093 osakkeesta ja äänestä. Yhtiöllä on yksi osakesarja, ja kullakin osakkeella on yksi ääni.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Nils Ittonen, hallituksen puheenjohtaja, Asipex Oy, p. 040 502 3774

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 11 000 ammattilaiselle yli 20 maassa. Vuonna 2011 konsernin liikevaihto oli 2,4 miljardia euroa.