Pörssitiedote 5.4.2011  16:15

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2011 päätti tänään hallituksen ehdotuksen mukaisesti maksaa osinkoa 1,10 euroa osakkeelta sekä valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Myös muut ehdotukset yhtiökokoukselle hyväksyttiin sellaisinaan.

Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jane Erkko ja Rafaela Seppälä sekä uusina jäseninä Nancy McKinstry ja Kai Öistämö. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Jaakko Rauramo ja varapuheenjohtajana Sakari Tamminen.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2010 tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2010.

Voitonjako ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti maksaa tilikaudelta 2010 osinkoa 1,10 euroa osakkeelta ja siirtää 550 000 euroa lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 8.4.2011 ja osingon maksupäivä Suomessa 15.4.2011. Suomen ulkopuolella osingon todellinen maksupäivä riippuu osingonmaksua välittävän pankin menettelystä.

Valtuutus omien osakkeiden hankkimiseen

Yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2012 saakka ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2010 antaman valtuutuksen.

Osakkeet hankitaan yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla, jolloin hankinnat vähentävät yhtiön voitonjakoon käytettävissä olevia varoja. Osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen tai muiden liiketoimintajärjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi, yhtiöllä pidettäviksi tai mitätöitäviksi.

Osakkeita voidaan hankkia joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.

Hallituksen jäsenet ja heidän palkkionsa

Sanoman hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Jane Erkko ja Rafaela Seppälä sekä uusina jäseninä Nancy McKinstry ja Kai Öistämö.

Hallituksen kokoonpano on: puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Jane Erkko, Antti Herlin, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari, Nancy McKinstry, Rafaela Seppälä ja Kai Öistämö.

Hallituksen jäsenen yhtiöjärjestyksen mukainen toimikausi on kolme vuotta. Hallituksen jäsenten toimikaudet on järjestetty niin, että noin kolmasosa jäsenistä valitaan vuosittain. Annet Arisin, Jaakko Rauramon ja Sakari Tammisen toimikausi päättyy varsinaiseen yhtiökokoukseen 2012, Antti Herlinin, Sirkka Hämäläinen-Lindforsin ja Seppo Kievarin varsinaiseen yhtiökokoukseen 2013 ja Jane Erkon, Nancy McKinstryn, Rafaela Seppälän ja Kai Öistämön varsinaiseen yhtiökokoukseen 2014.

Yhtiökokous päätti säilyttää hallituksen kuukausipalkkiot ennallaan. Palkkiona maksetaan


- puheenjohtajalle 8 500 euroa kuukaudessa,
- varapuheenjohtajalle 6 500 euroa kuukaudessa ja
- jäsenille 5 500 euroa kuukaudessa.

Valiokuntien jäsenille maksetaan edelleen valiokuntien kokouksista palkkiona 1 000 euroa kokoukselta. Lisäksi päätettiin, että hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 1 000 euroa hallituksen kokoukselta ja hallituksen valiokuntien puheenjohtajille sekä niille hallituksen jäsenille, joiden kotipaikka on muualla kuin Suomessa, maksetaan kokouspalkkiona 2 000 euroa valiokunnan kokoukselta.

Tilintarkastajat

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Pekka Pajamo. Tilintarkastajille päätettiin maksaa edelleen laskun mukaan.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman sijoittajaviestintä, Kare Laukkanen p. 0105 19 5064 ja Anna Tuominen p. 0105 19 5066 tai ir@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.