Neljäs vuosineljännes


- Sanoman liikevaihto oli 717,3 milj. euroa (2009: 733,6 milj. euroa). Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,0 %.
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 34,5 milj. euroa (2009: 49,3 milj. euroa). Lasku oli seurausta liiketoimintojen myynneistä, markkinointipanostusten ja muiden kehittämishankkeiden lisääntymisestä.
- Kertaluonteiset erät olivat yhteensä -7,2 milj. euroa (2009: -17,0 milj. euroa) ja liittyivät rakennejärjestelyihin ja alaskirjauksiin.
- Tulos osaketta kohden oli -0,01 euroa (2009: 0,04 euroa).

2010


- Sanoma-konsernin liikevaihto oli vertailukauden tasolla: 2 761,2 milj. euroa (2009: 2 767,9 milj. euroa).
- Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani 7 % ja oli 245,4 milj. euroa (2009: 229,5 milj. euroa).
- Liiketoiminnan rahavirta oli 273,8 milj. euroa (2009: 241,8 milj. euroa).
- Tulos osaketta kohden oli 1,85 euroa (2009: 0,66 euroa).
- Osingoksi ehdotetaan 1,10 euroa osakkeelta.
- Vuonna 2011 Sanoman liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan vuoden 2010 tasolla.


AVAINLUKUJA

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

 

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto

717,3

733,6

-2,2

2 761,2

2 767,9

-0,2

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

34,5

49,3

-29,9

245,4

229,5

6,9

  % liikevaihdosta

4,8

6,7

 

8,9

8,3

 

Liikevoitto

27,4

32,3

-15,3

392,7

195,4

101,0

Tilikauden tulos

-1,0

8,6

-111,5

297,3

107,1

177,6

 

 

 

 

 

 

 

Käyttöomaisuusinvestoinnit

 

 

 

85,7

83,4

2,8

% liikevaihdosta

 

 

 

3,1

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 

 

 

16,2

8,9

 

Omavaraisuusaste, %

 

 

 

45,7

41,4

 

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

 

63,8

79,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 

15 405

16 723

-7,9

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 

16 016

17 343

-7,6

 

 

 

 

 

 

 

Tulos/osake, euroa

-0,01

0,04

-113,7

1,85

0,66

182,3

Liiketoiminnan rahavirta/osake, euroa

0,62

0,76

-18,8

1,69

1,50

12,6

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma/osake, euroa

 

 

 

8,42

7,36

14,4

Osinko/osake, euroa *

 

 

 

1,10

0,80

37,5

Osinko tuloksesta, % *

 

 

 

59,4

122,0

 

Osakekannan markkina-arvo

 

 

 

2 628,0

2 536,5

3,6

 

 

 

 

 

 

 

* Vuoden 2010 hallituksen esitys yhtiökokoukselle

 

 

 

 


Toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen

"Sanoma teki hyvän tuloksen vuonna 2010, mikä on vuonna 2009 aloitettujen tehostamistoimien sekä Länsi-Euroopan ja Venäjän markkinoiden elpymisen ansiota. Vuonna 2011 haluamme vahvistaa markkina-asemiamme entisestään ja siksi lisäsimme markkinointipanostuksia viimeisellä vuosineljänneksellä.

Vuoden 2010 hyvä tulos sekä vahva rahavirta ja tase ovat hyviä lähtökohtia liiketoiminnan kehittämiselle. Mediatoimialan yhdentyminen etenee vauhdilla, ja Sanoma on valmis hyödyntämään uudet mahdollisuudet. Innovaatioiden edistämisellä on merkittävä osa liiketoimintamme kehittämisessä.

Sanoma Magazines ja Sanoma Entertainment yhdistettiin vuoden 2011 alussa Sanoma Media -liiketoimintaryhmäksi. Rakennejärjestelyn tavoitteena on vahvistaa Sanoman markkina-asemaa Euroopassa ja varmistaa, että suomalaista televisiotoiminnan osaamista hyödynnetään kansainvälisesti. Järjestely vastaa Sanoman strategiaa, jonka tarkoituksena on muokata liiketoimintoja paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin vastaaviksi, kehittää konsernin sisäisiä synergioita ja vahvistaa digitaalista toimintaa.

Vuonna 2011 toiminnan kehittämisen painopisteinä ovat digitaalisen liiketoiminnan vahvistaminen, innovaatiot ja yhteistyötä edistävien rakenteiden luominen. Muun muassa näillä keinoilla haemme orgaanista kasvua. Haluan rakentaa entistä vahvemman Sanoman yhdessä asiakkaiden, kumppaneiden ja henkilöstömme kanssa."

Vuoden 2011 näkymät

Vuonna 2011 Sanoman liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Vuonna 2010 liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 245,4 milj. euroa.

Vuonna 2010 tehdyt yritysmyynnit vaikuttavat näkymiin. Yhteensä myytyjen liiketoimintojen osuus vuoden 2010 liikevoitosta ilman kertaluonteisia eriä oli noin 10 milj. euroa. Merkittävimmät myydyt liiketoiminnot olivat Welho ja Humo.

Mainonnan ja yksityisen kulutuksen kehittyminen Sanoman toimintamaissa heijastuu konsernin liikevaihtoon ja liikevoittoon vuonna 2011. Nykyiset näkymät perustuvat oletukseen, että mainosmarkkinat kasvavat keskeisissä toimintamaissa jonkin verran vuonna 2011.

Liikevaihto

Neljäs vuosineljännes

Sanoman liikevaihto vuoden 2010 viimeisellä neljänneksellä laski 2 % ja oli 717,3 milj. euroa (2009: 733,6 milj. euroa). Liikevaihto oli vertailukauden tasolla Magazines- , News- ja Learning & Literature -liiketoimintaryhmissä mutta laski Trade-liiketoimintaryhmässä. Entertainment-liiketoimintaryhmän kaapelitelevisio- ja laajakaistaliiketoiminta myytiin aiemmin vuonna 2010, mikä vaikutti liikevaihtoon. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihtoon neljännellä neljänneksellä. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,0 %.

Mainostuottojen kasvu jatkui. Sanoman mainostuotot kasvoivat neljännellä neljänneksellä 11 %, ja niiden osuus liikevaihdosta oli 26 % (2009: 23 %). Verkkomainostuotot kasvoivat merkittävästi eli 19 %. Kasvu oli suurinta Sanoma Magazines Netherlandsissä ja Sanoma Newsissä.

Levikkituotot laskivat hieman vuoden 2009 viimeiseen neljännekseen verrattuna. Tilaustuotot pysyivät vakaina, mutta irtonumeromyynti laski hieman useimmissa toimintamaissa.

2010

Tammi-joulukuussa Sanoman liikevaihto pysyi vertailuvuoden tasolla ja oli 2 761,2 milj. euroa (2009: 2 767,9 milj. euroa; 2008: 3 030,1 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi News-liiketoimintaryhmässä. Entertainmentin liikevaihtoon vaikutti Welhon myynti. Muissa liiketoimintaryhmissä liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta vuoden 2010 liikevaihtoon.

Vuoden aikana vahvasti kehittyneet mainostuotot kasvoivat 8 % mutta eivät vielä olleet vuoden 2008 huipputasolla. Mainostuottojen osuus konsernin liikevaihdosta oli 23 % (2009: 21 %).

Sanoman tavoitteena on kaksinkertaistaa kuluttajille suunnatun verkkoliiketoiminnan tuotot vuodesta 2008 vuoteen 2012 mennessä. Nämä tuotot koostuvat pääasiassa verkkomainonnasta. Vuonna 2010 kuluttajille suunnatun verkkoliiketoiminnan tuotot kasvoivat 14 % ja olivat 151,0 milj. euroa (2009: 132,2 milj. euroa). Digitaaliset tuotot pysyivät laajakaistaliiketoiminnan kesäkuisesta myynnistä huolimatta vertailuvuoden tasolla ja olivat 12 % (2009: 12 %) liikevaihdosta. Digitaalisiin tuottoihin sisältyvät kuluttajille suunnatun verkkoliiketoiminnan lisäksi esimerkiksi sähköiset oppimisratkaisut ja laajakaistainternet.

Konsernin levikkituotot laskivat hieman vertailuvuodesta. Tilaustuotot pysyivät vakaina, mutta irtonumeromyynti laski hieman useimmissa toimintamaissa.

Kumulatiivisesta liikevaihdosta 51 % (2009: 51 %) tuli Suomesta ja 23 % (2009: 23 %) Hollannista. Liikevaihto muista EU-maista oli 23 % (2009: 23 %) ja EU:n ulkopuolisista maista 3 % (2009: 3 %).

Tulos

Neljäs vuosineljännes

Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä pieneni loka-joulukuussa 30 % ja oli 34,5 milj. euroa (2009: 49,3 milj. euroa). Sanoma News -liiketoimintaryhmän tulos parani merkittävästi. Sanoma Traden tulos pieneni merkittävästi, mikä johtui pääasiassa kioskikaupan alhaisemmista katteista ja asiakasmäärän laskusta. Muiden liiketoimintaryhmien tulosta laskivat yritysmyynnit ja panostukset erityisesti markkinointiin. Vakaa kehitys vuonna 2010 mahdollisti investointien lisäämisen uusien toimintojen kehittämiseen ja markkinointiin markkinaosuuksien kasvattamiseksi. Markkinointikulut kasvoivat neljännellä neljänneksellä 23 % vertailukauden poikkeuksellisen alhaisesta tasosta. Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä oli 4,8 % (2009: 6,7 %) liikevaihdosta. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta neljännen neljänneksen tulokseen.


KERTALUONTEISET ERÄT

10-12/

10-12/

1-12/

1-12/

milj. euroa

2010

2009

2010

2009

 

 

 

 

 

Magazines

 

 

 

 

Rakennejärjestelykulut (Magazines Netherlands)

-3,3

-0,1

-3,3

-4,7

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Magazines Netherlands)

 

 

-6,3

 

Aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen (Magazines International)

-1,0

 

-1,0

 

Myyntivoitto Humosta

 

 

2,6

 

Rakennejärjestelykulut (Magazines Belgium)

 

-10,9

 

-12,4

News

 

 

 

 

Myyntivoitto Lehtikuvasta

 

 

6,0

 

Myyntivoitto Sanoma Lehtimedian paikallislehdistä

2,9

 

2,9

 

Tehostamisohjelman kulut

 

 

 

-8,4

Entertainment

 

 

 

 

Myyntivoitto Welhosta

-0,4

 

179,0

 

Learning & Literature

 

 

 

 

Myyntitappio Bertmark Norgesta

0,1

 

-1,1

 

Rakennejärjestelykulut

-0,8

-2,4

-2,3

-3,9

Hollantilaisen ydinliiketoimintaan kuulumattoman yhtiön arvonalentuminen

-2,1

 

-2,1

 

Lastenlehtien myyntiin liittyvä kulu

 

 

 

-1,1

Trade

 

 

 

 

Myyntitappio Venäjän toiminnoista

-2,6

-3,6

-3,6

-3,6

Liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa

 

 

-28,9

 

Sanoma Oyj

 

 

 

 

Myyntivoitot kiinteistöistä

 

 

5,4

 

LIIKEVOITON KERTALUONTEISET ERÄT

-7,2

-17,0

147,3

-34,1

 

 

 

 

 

Hansaprint osakkuusyhtiöosuuden arvonalentuminen

-22,1

 

-22,1

 

OSAKKUUSYHTIÖTULOKSIIN SISÄLTYVÄT KERTALUONTEISET ERÄT

-22,1

 

-22,1

 

 

 

 

 

 

Arvonalentumistappiot lainoista ja muista saamisista

 

 

 

 

sekä myytävissä olevista sijoituksista

 

-3,7

 

-8,7

RAHOITUSKULUJEN KERTALUONTEISET ERÄT

 

-3,7

 

-8,7


Pääasiassa vuonna 2009 toteutettujen tehostamistoimien ja rakennemuutosten vaikutukset näkyivät edelleen. Konsernin kokonaiskulut pienenivät neljännellä neljänneksellä 1 %:n. Erityisesti paperikulut olivat merkittävästi pienemmät kuin vertailukaudella. Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut pienenivät 5 %. Konsernin henkilöstömäärä oli noin 1 300 työntekijää eli 8 % pienempi kuin vuoden 2009 lopussa. Henkilöstömäärä on vähentynyt 7 % vertailukaudesta. Welhon myynti pienensi henkilöstömäärää noin 200 työntekijällä.

Loka-joulukuussa liikevoittoon sisältyi -7,2 milj. euroa (2009: -17,0 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat myyntivoitoista ja kertaluonteisista kuluista. Kertaluonteiset kulut liittyivät toimintojen rakennejärjestelyyn Hollannissa ja Venäjällä sekä joidenkin venäläisten lehtinimikkeiden julkaisuoikeuksien arvonalentumiseen ja ydinliiketoimintaan kuulumattoman konsulttiyhtiön arvonalentumiseen Hollannissa. Vertailukaudella kertaluonteiset erät koostuivat rakennejärjestelykuluista.

2010

Tammi-joulukuussa Sanoman liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 7 % ja oli 245,4 milj. euroa (2009: 229,5 milj. euroa). Magazinesin, Newsin ja Learning & Literaturen liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä parani. Myös Suomen tv- ja radioliiketoiminnan tulos parani selvästi. Valuuttakurssimuutoksilla ei ollut merkittävää vaikutusta vuoden 2010 tulokseen.

Liikevoittoon sisältyi 147,3 milj. euroa (2009: -34,1 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät liiketoimintojen ja kiinteistöjen myynnistä saatuihin myyntivoittoihin, liiketoimintojen arvonalentumisiin ja rakennejärjestelykuluihin. Noin 135 milj. euroa myyntivoittojen ja alaskirjauksien nettomäärästä oli verotonta. Vertailuvuonna kertaluonteiset erät koostuivat toimintojen rakennejärjestelyjen kuluista kaikissa liiketoimintaryhmissä.

Selvä tulosparannus ja merkittävät kertaluonteiset myyntivoitot nostivat konsernin vuoden 2010 liikevoiton 392,7 milj. euroon (2009: 195,4 milj. euroa; 2008: 236,3 milj. euroa), joka on 14,2 % (2009: 7,1 %; 2008: 7,8 %) liikevaihdosta.


Sanoma raportoi osuutensa tietoliikennekonserni DNA:n tuloksesta osakkuusyrityksissä myytyään Welhon ja hankittuaan 21 %:n omistusosuuden DNA:sta. Merkittävimmät osakkuusyritykset DNA:n lisäksi ovat Hansaprint, Stratosféra, Jokerit HC ja Desert Fishes. Sanoma kirjasi viimeisellä neljänneksellä 22,1 milj. euron arvonalentumisen Hansaprintistä painotoiminnan merkittävästi heikentyneiden näkymien vuoksi. Siksi osakkuusyrityksien tuotot olivat
- 23,9 milj. euroa (2009: -3,9 milj. euroa). DNA:n liikevaihto ja tulos vuonna 2010 kasvoivat odotetusti. Vuoden 2010 lopussa DNA:lla oli noin neljännes Suomen matkaviestinnän markkinoista ja yli 40 % kaapelitelevisiomarkkinoista.

Tammi-joulukuussa Sanoman nettorahoituserät olivat -12,8 milj. euroa (2009: -30,1 milj. euroa). Vertailuvuotta alhaisemmat viitekorot pienensivät konsernin korkokuluja merkittävästi. Alhaisempien korkokulujen myönteiset vaikutukset alkoivat tasoittua toisella vuosipuoliskolla, sillä viitekorot laskivat vuoden 2009 toisella neljänneksellä. Rahoitustuotot olivat 11,1 milj. euroa (2009: 22,5 milj. euroa), josta valuuttakurssivoittojen osuus oli 7,0 milj. euroa (2009: 15,0 milj. euroa). Rahoituskulut olivat 23,8 milj. euroa (2009: 52,6 milj. euroa). Vieraan pääoman korkokulut olivat 13,3 milj. euroa (2009: 25,3 milj. euroa) ja valuuttakurssitappiot 8,0 milj. euroa (2009: 16,2 milj. euroa).

Tulos ennen veroja oli 356,0 milj. euroa (161,4 milj. euroa). Welhon myynti kesäkuussa 2010 vaikutti merkittävästi konsernin tulokseen ja efektiiviseen veroasteeseen. Efektiivinen veroaste vuonna 2010 oli 16,5 % (2009: 33,6 %). Vuoden 2010 tulos osaketta kohden oli 1,85 euroa (2009: 0,66 euroa). Tilikauden tulos oli 297,3 milj. euroa (2009: 107,1 milj. euroa).

Tase ja rahoitusasema

Joulukuun lopussa konsernitase oli 3 203,0 milj. euroa (2009: 3 106,3 milj. euroa). Rahavirran tehokas hallinta oli yksi johdon painopistealueista, ja konsernin liiketoiminnan rahavirta vuonna 2010 oli 273,8 milj. euroa (2009: 241,8 milj. euroa). Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden oli 1,69 euroa (2009: 1,50 euroa). Merkittävän tulosparannuksen lisäksi rahavirtaa vahvistivat vertailuvuotta alhaisemmat korkokulut.

Sanoman rahoitusasema oli vahva ja taloudellinen joustavuus parani vuoden aikana. Omavaraisuusaste vahvistui ja oli joulukuun lopussa 45,7 % (2009: 41,4 %; 2008: 40,0 %). Welhon myynti vahvisti tunnuslukuja: oman pääoman tuotto (ROE) oli 23,0 % (2009: 9,2 %; 2008: 9,1 %) ja sijoitetun pääoman tuotto (ROI) 16,2 % (2009: 8,9 %). Oma pääoma oli 1 376,0 milj. euroa (2009: 1 206,6 milj. euroa). Korolliset velat laskivat yhä ja olivat 941,9 milj. euroa (2009: 1 017,7 milj. euroa). Korollinen nettovelka oli 877,9 milj. euroa (2009: 958,1 milj. euroa). Sanoman nettovelan suhde käyttökatteeseen (EBITDA) oli joulukuun lopussa 1,5.

Sanoman olemassa olevat luottosopimukset, kuten 802 milj. euron arvoinen pitkäaikainen syndikoitu luottolimiittisopimus, täyttävät yhtiön kaikki rahoitustarpeet, eikä se tarvitse olennaista jälleenrahoitusta lähitulevaisuudessa. Sanoma Oyj:llä ei ole muita säännöllisen tiedonantovelvollisuuden piiriin kuuluvia merkittäviä sopimuksia. Konsernissa on normaalin liiketoiminnan puitteissa sopimuksia ja sopimuskokonaisuuksia, joihin sisältyy tavanomainen määräysvallan muutosta koskeva ehto.

Investoinnit, yritysostot ja yritysmyynnit

Investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen vuonna 2010 olivat 85,7 milj. euroa (2009: 83,4 milj. euroa). Investoinnit liittyivät pääasiassa tietojärjestelmiin sekä korvausluonteisiin hankintoihin ja korjauksiin. Tavoitteena on pitää vuotuiset käyttöomaisuusinvestoinnit alle 100 milj. eurossa (pois lukien yritysjärjestelyt). Sanoman vuonna 2010 ostamien liiketoimintojen hankintameno oli yhteensä 37,1 milj. euroa (2009: 6,7 milj. euroa).


Tutkimus- ja kehittämismenoja kirjattiin kuluiksi 0,9 milj. euroa (2009: 1,5 milj. euroa) eli 0,0 % (2009: 0,1 %) liikevaihdosta. Menot eivät sisällä tuotteiden ja palvelujen uudistamiseen tai uusien tuotteiden ja palvelujen lanseeraukseen liittyviä kustannuksia. Nämä kustannukset liittyvät tavanomaiseen portfolion kehittämiseen, ja ne kirjataan kuluiksi. Sanoma johtaa ja koordinoi suomalaista Next Media -tutkimusohjelmaa, joka kehittää media-alan tulevaisuuden konsepteja ja liiketoimintamalleja. Ohjelman tavoitteena on tehostaa digitaalisen median tutkimus- ja kehitystoimintaa Suomessa ja luoda kansainvälisesti merkittävää liiketoimintaa. Vuonna 2015 päättyvä Next Media
-ohjelma koostuu kymmenestä hankkeesta. Sen rahoittavat valtio ja ohjelmaan osallistuvat mediayhtiöt.

Toukokuussa Sanoma Magazines Belgium myi 49 % Humo-aikakauslehdestä belgialaiselle De Vijverille. Osana järjestelyä Sanoma Magazines Belgium osti 25 % Desert Fishes -yhtiöstä, joka omistaa Belgian suurimman tv-tuotantoyhtiö Woestijnvisin. Kesäkuussa Sanoma Entertainment myi kaapelitelevisio-operaattori Welhon tietoliikennekonserni DNA:lle ja investoi koko kauppahinnan DNA:han. Näin Sanoma Entertainmentistä tuli DNA:n toiseksi suurin omistaja 21 %:n omistusosuudella. Vertailuvuonna ei tehty merkittäviä yritysjärjestelyjä.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Konserni yhdisti Sanoma Entertainment- ja Sanoma Magazines -liiketoimintaryhmänsä Sanoma Media -liiketoimintaryhmäksi 1.1.2011. Rakennejärjestelyllä pyritään vastaamaan entistä paremmin kuluttajien ja mainostajien tarpeisiin yhdentyvässä mediamaailmassa. Järjestelyn ansiosta Sanoma voi hyödyntää suomalaista televisiotoiminnan osaamista kansainvälisesti ja vahvistaa Sanoman markkina-asemaa Euroopassa.

Samalla Aldipress siirrettiin Sanoma Traden kaupan palveluista Sanoma Mediaan. Tarkoituksena on helpottaa Aldipressin uuden strategian toteutusta: lehtien irtonumerojakeluun keskittymistä ja hollantilaisille kustantajille suunnattujen palvelujen vahvistamista.

Sanomassa on nyt neljä liiketoimintaryhmää: Sanoma Media, Sanoma News, Sanoma Learning & Literature ja Sanoma Trade. Sanoman johtoryhmän muodostavat konsernin toimitusjohtaja, liiketoimintaryhmien toimitusjohtajat sekä Sanoman taloudesta ja hallinnosta sekä strategisesta kehityksestä vastaavat johtajat. Sanoma julkaisee uusien segmenttien vertailuluvut ennen ensimmäisen neljänneksen tulosta.

SANOMA MAGAZINES

Sanoma Magazines on johtava aikakauslehtikustantaja ja merkittävä digitaalinen toimija 12:ssa Euroopan maassa. Sen tuotteet ja palvelut ovat 290 miljoonan eri-ikäisen kuluttajan ulottuvilla. Sanoma Magazines haluaa vahvistaa johtavaa asemaansa kaikilla markkinoillaan.


- Ilmoitusmyynnin myönteinen kehitys jatkui neljännellä neljänneksellä sekä painetuissa lehdissä että verkossa.
- Sanoma Magazinesin tablet-osaaminen sai tunnustusta, kun kaksi sen sovellusta valittiin maailman kymmenen parhaan lehtisovelluksen joukkoon. Sanoma Magazines jatkaa voimakasta panostamista mobiilien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen.
- Story 5, Sanoma Budapestin toinen tv-kanava, aloitti lähetykset Unkarissa katsauskauden jälkeen.
- Sanoma Magazines on osa uutta Sanoma Media -liiketoimintaryhmää 1.1.2011 lähtien.


Avainlukuja

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

Liikevaihto

306,0

307,1

-0,4

1 110,9

1 111,2

0,0

Sanoma Magazines Netherlands

136,1

138,6

-1,8

490,4

493,2

-0,6

Sanoma Magazines International

60,9

58,5

4,2

214,9

211,3

1,7

Sanoma Magazines Belgium

53,8

57,5

-6,5

208,3

212,3

-1,9

Sanoma Magazines Finland

56,2

53,5

5,0

201,4

198,8

1,3

Eliminoinnit

-1,0

-1,0

-2,3

-4,2

-4,3

3,6

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

35,5

38,4

-7,6

128,6

113,4

13,5

  % liikevaihdosta

11,6

12,5

 

11,6

10,2

 

Liikevoitto

31,2

27,4

13,9

120,6

96,3

25,3

Käyttöomaisuusinvestoinnit

19,4

24,4

-20,3

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

7,2

7,9

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

4 980

5 191

-4,1

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

5 040

5 452

-7,5


* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 2,6 milj. euron myyntivoitto aikakauslehti Humon 49 % osuuden luovutuksesta, kolmannella neljänneksellä 6,3 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Sanoma Magazines Netherlandsissä ja neljännellä neljänneksellä 3,3 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Netherlandsissä sekä 1,0 milj. euron aineettomien hyödykkeiden arvonalentuminen Sanoma Magazines Internationalissa. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa, kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 10,9 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Belgiumissa sekä kolmannella neljänneksellä 4,6 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 0,1 milj. euroa rakennejärjestelykuluja Sanoma Magazines Netherlandsissä.


Toiminnalliset tunnusluvut *

1-12/

1-12/

 

2010

2009

Julkaistut aikakauslehdet, kpl

279

295

Myydyt aikakauslehdet, 1 000 kpl

342 316

372 995

Aikakauslehtien myydyt ilmoitussivut

50 549

54 108


* Sisältää yhteisyritykset

Neljäs vuosineljännes

Sanoma Magazinesin liikevaihto oli loka-joulukuussa vertailukauden tasolla. Liiketoimintaryhmän rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,3 %.

Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 6 % ja olivat 33 % (2009: 30 %) neljännen neljänneksen liikevaihdosta. Ilmoitustuotot kasvoivat kaikissa neljässä liiketoiminnassa. Verkkomainostuotot kasvoivat selvästi etenkin Hollannin ja Sanoma Magazines Internationalin hyvän kehityksen ansiosta.

Levikkituotot laskivat hieman ja olivat 54 % (2009: 56 %) Sanoma Magazinesin liikevaihdosta. Tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla, mutta irtonumeromyynti laski jonkin verran.

Sanoma Magazines Netherlandsin liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Ilmoitustuotot kasvoivat jonkin verran ja olivat 32 % (2009: 30 %) liikevaihdosta. Verkkomainostuotot kasvoivat selvästi. Levikkituotot laskivat hieman: tilaustuotot olivat vertailukauden tasolla, mutta irtonumeromyynti laski hieman, kun naisten viikkolehdistä ilmestyi ajoituserojen vuoksi yksi numero vähemmän kuin vertailukaudella. Neljännellä neljänneksellä lanseerattiin useita mobiiliratkaisuja mutta muita merkittäviä muutoksia Sanoma Magazines Netherlandsin portfoliossa ei tapahtunut.  

Sanoma Magazines Internationalin liikevaihto kasvoi 4 %, mikä johtui ilmoitustuottojen kasvusta Venäjällä ja valuuttakurssimuutosten suotuisasta vaikutuksesta. Mainosmarkkinat paranivat myös Unkarissa ja Ukrainassa, mutta yleinen taloudellinen tilanne ja ilmoitusmyynnin näkymät ovat heikot muissa itäisen Keski-Euroopan maissa. Ilmoitustuotot olivat 55 % (2009: 52 %) Sanoma Magazines Internationalin liikevaihdosta neljännellä neljänneksellä. Levikkituotot laskivat, kun sekä irtonumeromyynti että tilaustuotot pienenivät. Sanoma Magazines International lanseerasi yhden lehden ja useita verkko- ja mobiiliratkaisuja.  

Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihto laski 7 %, kun Sanoma Magazines Belgium myi toukokuussa 49 % päänimikkeisiin kuuluvasta viikkolehti Humosta. Myynnillä oikaistu liikevaihto kasvoi selvästi. Ilmoitustuotot kasvoivat muiden lehtien hyvän tuloksen myötä. Levikkituotot laskivat, kun sekä tilaustuotot että irtonumeromyynti heikkenivät selvästi vertailukaudesta. Ilmoitustuotot olivat 27 % (2009: 25 %) Sanoma Magazines Belgiumin liikevaihdosta.

Sanoma Magazines Finlandin liikevaihto kasvoi 5 %. Ilmoitustuotot kasvoivat selvästi ja olivat 14 % (2009: 14%) liikevaihdosta. Levikkituotot kasvoivat jonkin verran tilaustuottojen ja irtonumeromyynnin lisääntymisen myötä.

Sanoma Magazinesin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 8 % loka-joulukuussa. Tulos pieneni Belgiassa rakennemuutosten seurauksena ja Hollannissa vertailukautta merkittävästi suurempien markkinointikulujen vuoksi. Vuoden 2009 lopussa markkinointipanostuksia oli hyvin vähän. Sanoma Magazines Internationalin ja Sanoma Magazines Finlandin tulos parani. Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 4,3 milj. euroa (2009: 11,0 milj. euroa). Ne liittyivät Hollannin toimintojen rakennejärjestelyyn ja kahden venäläisen aikakauslehden arvonalentumiseen.

2010

Sanoma Magazinesin liikevaihto oli tammi-joulukuussa vertailuvuoden tasolla. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 1,4 %. Pääasiassa verkkomainonnasta koostuvat digitaaliset tuotot olivat 9 % (2009: 8 %) liiketoimintaryhmän liikevaihdosta.


Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 14 % ilmoitustuottojen kasvun myötä. Ilmoitustuottojen kasvu paransi Sanoma Magazines Netherlandsin ja Sanoma Magazines Internationalin tulosta merkittävästi. Liikevoittoon sisältyi
-8,0 milj. euroa (2009: -17,1 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat omaisuuden myyntivoitoista, aineettoman omaisuuden ja liikearvon arvonalentumisista sekä rakennejärjestelykuluista. Vertailukaudella kertaluonteiset kulut liittyivät toimintojen rakennejärjestelyihin.

Sanoma Magazinesin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 19,4 milj. euroa (2009: 24,4 milj. euroa) ja liittyivät lähinnä tietojärjestelmiin. Vuoden 2010 merkittävin yritysosto oli HaziPatika.com Groupin hankinta. Yhtiö ylläpitää muun muassa Unkarin suosituinta terveysaiheista verkkosivustoa. Vertailuvuoden merkittävin yritysosto oli unkarilaista Olcsobbat.hu-vertailusivustoa ylläpitävän SELKO kft:n hankinta.

Nielsen Media Researchin mukaan kuluttaja-aikakauslehtimainonta lisääntyi hieman Hollannissa tammi-marraskuussa 2010. Sanoma Magazines Netherlandsin myynti kasvoi selvästi markkinoita nopeammin. TNS Gallup Adexin mukaan mainonta suomalaisissa kuluttaja-aikakauslehdissä väheni 3 % vuonna 2010, mutta Sanoma Magazines Finland kehittyi markkinoita voimakkaammin.

Sanoma Magazines kehittää jatkuvasti aikakauslehtiportfoliotaan ja kiinnittää erityistä huomiota toimintamaiden päälehtiin. Se panostaa markkina-asemiensa vahvistamiseen ja haluaa vahvistaa asemaansa myös digitaalisessa mediassa, sekä verkossa että mobiiliratkaisuissa. Siksi konserni päätti yhdistää Sanoma Entertainmentin multimediaosaamisen ja Sanoma Magazinesin vahvan brändivalikoiman. Uusi Sanoma Media -liiketoimintaryhmä aloitti toimintansa 1.1.2011. Sanoma Media etsii mahdollisuuksia laajentaa tv-toimintaa uusille markkinoille.

Sanoma Median liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2011 edellisvuoden tasolla. Liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä odotetaan laskevan selvästi vuonna 2010 tehtyjen yritysmyyntien seurauksena. Aldipressin siirtyminen Sanoma Mediaan on otettu huomioon sekä vuoden 2011 että vertailuvuoden luvuissa.

 

SANOMA NEWS

Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka painetut ja digitaaliset tuotteet ovat vahvasti läsnä suomalaisten elämässä. Pohjoismaiden suurimman sanomalehden Helsingin Sanomien lisäksi Sanoma News kustantaa muita valtakunnallisia ja alueellisia lehtiä. Sanoma News kuuluu myös Suomen merkittävimpiin digitaalisen median toimijoihin.


- Ilmoitustuotot kasvoivat edelleen, kun etenkin painettu työpaikkailmoittelu kehittyi hyvin. Oikotie.fi-sivustosta tuli Suomen johtava rekrytointisivusto.
- Ilmoitustuottojen kasvun ansiosta myös neljännen neljänneksen tulos parani merkittävästi.
- Ilta-Sanomien markkinaosuus iltapäivälehtimarkkinoista kasvoi myös viimeisellä neljänneksellä. Lehden viikonloppunumeron levikki on suurempi kuin vuonna 2009.
- Sanoma News jatkoi toimintojensa keskittämistä myymällä Kaakkois-Suomen paikallislehtensä joulukuussa.


Avainlukuja

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

Liikevaihto

114,9

112,9

1,8

437,6

428,9

2,0

Helsingin Sanomat

64,1

61,1

4,9

235,4

228,4

3,1

Ilta-Sanomat

21,6

20,3

6,6

83,3

78,2

6,5

Muu kustantaminen

25,0

26,9

-7,2

99,5

103,8

-4,2

Muut

33,4

36,6

-8,8

132,9

143,7

-7,5

Eliminoinnit

-29,2

-32,0

8,8

-113,5

-125,2

9,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

13,0

10,8

20,5

47,2

40,6

16,4

  % liikevaihdosta

11,3

9,6

 

10,8

9,5

 

Liikevoitto

15,9

10,8

47,5

56,1

32,2

74,5

Käyttöomaisuusinvestoinnit

14,0

10,6

32,2

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

22,0

12,1

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 016

2 306

-12,6

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 176

2 399

-9,3


* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 6,0 milj. euron myyntivoitto Lehtikuvasta ja neljännellä neljänneksellä 2,9 milj. euroa Sanoma Lehtimedian paikallislehtien myyntivoittoa. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 2,3 milj. euroa ja toisella neljänneksellä 6,1 milj. euroa tehostamisohjelmaan liittyviä kuluja.


Toiminnalliset tunnusluvut

1-12/

1-12/

 

 

 

 

2010

2009

Kaupunkilehtien jakelumäärä, milj. kpl

74,3

74,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-12/

1-12/

Levikki

2010

2009

Helsingin Sanomat

383 361

397 838

Ilta-Sanomat

149 838

152 948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10-12/

10-12/

Verkkopalveluja, eri kävijöitä viikossa

2010

2009

Iltasanomat.fi

1 726 762

1 827 379

HS.fi

1 266 968

1 280 225

Huuto.net

460 005

462 347

Oikotie.fi

460 622

374 397

Taloussanomat.fi

547 513

508 089


 

Neljäs vuosineljännes

Sanoma Newsin liikevaihto kasvoi loka-joulukuussa 2 %. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 5 %.

Sanoma News vahvisti edelleen markkinaosuuttaan Suomen mediamarkkinoilla. Liiketoimintaryhmän ilmoitustuotot kasvoivat 11 %, kun verkkomainostuotot ja printtimainonta kehittyivät myönteisesti. Verkkomainostuotot kasvoivat 27 % ja printtimainonta 9 %. Ilmoitustuotot olivat 52 % (2009: 48 %) Sanoma Newsin neljännen neljänneksen liikevaihdosta.  

Levikkituotot olivat vertailukauden tasolla. Irtonumeromyynti kehittyi hyvin, ja tilaustuotot pysyivät ennallaan. Levikkituotot olivat 42 % (2009: 42 %) liiketoimintaryhmän liikevaihdosta.

Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 5 %. Ilmoitustuottojen kasvu jatkui, kun työpaikkailmoittelu painetussa Helsingin Sanomat -päivälehdessä kasvoi peräti 46 % vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ilmoitustuotot olivat 57 % (2009: 54 %) Helsingin Sanomien liikevaihdosta. Uutispalvelu HS.fi teki kävijäennätyksen viimeisellä vuosineljänneksellä ja vahvisti asemaansa yhtenä Suomen suosituimmista sivustoista, erityisesti mobiililaitteissa. Joulukuussa Helsingin Sanomat lanseerasi päivän paperilehdestä tablet-version Suomen iPad-lanseerauksen yhteydessä.

Ilta-Sanomat-liiketoimintayksikön liikevaihto kasvoi 7 %. Lehden arkihintaa korotettiin 1,20 eurosta 1,30 euroon elokuun puolivälissä. Levikkituottoja lisäsi myös viikonloppunumeron levikin kasvu. Ilmoitustuotot kasvoivat merkittävästi ja olivat 30 % (2009: 28 %) Ilta-Sanomien liikevaihdosta. Uudistettu Iltasanomat.fi lanseerattiin marraskuussa.

Muun kustantamisen liikevaihto laski 7 % kuvatoimisto Lehtikuvan myynnin ja yritystietopalveluja tuottavan Esmerkin siirron seurauksena. Lisäksi viisi paikallislehteä myytiin joulukuussa. Sanoma News keskittää merkittävästi resursseja digitaaliseen toimintaansa. Sanoma Digital Finlandin verkkomainostuotot kehittyivät vahvasti myös neljännellä neljänneksellä, erityisesti työpaikkailmoittelun osalta. Maakuntalehtien ilmoitustuotot kasvoivat jonkin verran ja levikkituotot olivat vertailukauden tasolla. Kaupunkilehtien ilmoitustuotot olivat vertailukauden tasolla.

Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 20 % loka-joulukuussa. Helsingin Sanomat -liiketoimintayksikön liikevoitto kasvoi merkittävästi, mutta Ilta-Sanomien liikevoitto laski Iltasanomat.fi-sivuston uudistamisen seurauksena. Rakennemuutoksista huolimatta muun kustantamisen tulos parani merkittävästi, mikä johtui Sanoma Digital Finlandin verkkomainostuottojen kasvusta. Liikevoitto sisälsi 2,9 milj. euron (2009: 0,0 milj. euron) kertaluonteisen myyntivoiton Kaakkois-Suomen paikallislehtien myynnistä.

2010

Sanoma Newsin liikevaihto kasvoi 2 % tammi-joulukuussa. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 4 %. Pääasiassa verkkomainonnasta koostuvat digitaaliset tuotot olivat 11 % (2009: 11 %) liiketoimintaryhmän liikevaihdosta.

Sanoma Newsin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 16 %, mikä johtui pääasiassa ilmoitustuottojen kasvusta ja alhaisemmista paperikustannuksista. Liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia eriä 8,9 milj. euroa (2009: -8,4 milj. euroa) Lehtikuvan ja paikallislehtien myyntivoitoista. Vertailuvuonna kertaluonteiset erät liittyivät liiketoimintaryhmän tehostamisohjelmaan. Vuonna 2009 maksamatta jätetyt lomarahat ja toukokuussa 2010 maksettu vastaavan suuruinen suoritepalkkio vaikuttivat erityisesti toisen neljänneksen liikevoittoon. Ilman lomarahavaikutusta koko vuoden tuloksen kasvu olisi ollut noin 50 %.

Sanoma Newsin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 14,0 milj. euroa (2009: 10,6 milj. euroa). Ne koostuivat pääosin panostuksista digitaaliseen liiketoimintaan ja lukija-asiakkaiden hallintajärjestelmään. Vuonna 2010 tai vertailuvuonna ei tehty merkittäviä yrityshankintoja.

TNS Gallup Adexin mukaan mainonta varsinaisissa sanomalehdissä lisääntyi Suomessa 2 % vuonna 2010. Työpaikkailmoittelu kasvoi 32 % ja asuntoilmoittelu 1 %. Työpaikkailmoittelu painetussa Helsingin Sanomat -päivälehdessä lisääntyi 28 % ja asuntoilmoittelu 4 % vertailuvuodesta. Työpaikkailmoittelu Oikotie.fi-verkkopalvelussa kaksinkertaistui, kehittyen markkinoita nopeammin. Mainonta kaupunkilehdissä lisääntyi 8 %, mutta osa kasvusta johtuu raportointitavan muutoksista. Tilastoitu verkkomainonta kasvoi vuoden aikana 33 % eli paljon muita mediasegmenttejä nopeammin.

Suomen iltapäivälehtimarkkinoiden kokonaisvolyymi pieneni 3 % vuonna 2010. Ilta-Sanomat paransi edelleen asemaansa iltapäivälehtien irtonumeromarkkinoilla. Sen markkinaosuus on nyt 58,1 % (2009: 57,1 %).

Sanoma News pyrkii vahvistamaan monikanavaista lähestymistapaa sekä journalistisen sisällön luomisessa että ilmoittajien palvelemisessa. Liiketoimintaryhmä kasvattaa digitaalisen toiminnan osuuttaan ja luo uusia tulonlähteitä kehittämällä tuote- ja palveluvalikoimaansa. Markkinaosuuden vahvistaminen sekä media- että lukijamarkkinoilla on edelleen Sanoma Newsin keskeinen tavoite.

Vuonna 2011 Sanoma Newsin liikevaihdon ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla vuonna 2010 tehtyjen yritysmyyntien seurauksena.

SANOMA ENTERTAINMENT

Sanoma Entertainment tarjoaa sähköisiä ja viihdyttäviä elämyksiä televisiossa, radiossa ja verkkopalveluissa. Sanoma Entertainmentin liiketoimintayksiköitä ovat tv-, netti-tv- ja radiotoimintaa harjoittava Nelonen Media sekä verkkopelaamiseen erikoistunut Sanoma Games.


- Nelonen Median kaupallisten katseluosuuksien kasvu jatkui myös viimeisellä vuosineljänneksellä.
- Tv:n ja radion erinomainen kehitys jatkui. Liiketoimintaryhmän mainostuotot kasvoivat neljännellä neljänneksellä 26 %.
- Sanoma Entertainment on osa uutta Sanoma Media -liiketoimintaryhmää 1.1.2011 lähtien.


Avainlukuja

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2010

2009

 %

2010

2009

%

Liikevaihto

31,3

41,1

-23,9

138,2

157,1

-12,0

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

0,8

3,9

-80,2

16,8

20,7

-19,0

  % liikevaihdosta

2,5

9,5

 

12,1

13,2

 

Liikevoitto

0,4

3,9

-90,4

195,8

20,7

845,1

Käyttöomaisuusinvestoinnit

5,3

9,3

-42,9

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

95,1

18,3

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

218

458

-52,4

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

337

469

-28,1


* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi toisella neljänneksellä 179,0 milj. euron myyntivoitto kaapelitelevisio-operaattori Welhosta. Vuonna 2009 liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä.


Toiminnalliset tunnusluvut

1-12/

1-12/

 

2010

2009

TV-kanavien osuus televisiomainonnasta

32,8 %

32,6 %

TV-kanavien kaupallinen katseluosuus

35,5 %

29,8 %

TV-kanavien valtakunnallinen katseluosuus

15,1 %

14,8 %


 

Neljäs vuosineljännes

Sanoma Entertainmentin liikevaihto laski 24 % loka-joulukuussa. Tämä johtui toisen neljänneksen lopussa toteutuneesta kaapelitelevisio- ja laajakaistaoperaattori Welhon myynnistä. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 30 % television mainosmyynnin merkittävän kasvun myötä. Myös verkkomyynti kehittyi erinomaisesti: Ruutu.fi kasvoi 76 % ja Sanoma Games 28 %. Welho-kaupan jälkeen mainostuottojen osuus liiketoimintaryhmän liikevaihdosta on 85 % (2009: 51 %). Joulukuussa Sanoma Games lanseerasi Saksassa fantasialiigapelin, joka perustuu Suomessa ja Ruotsissa käytettyyn menestyskonseptiin. Verkkopelaaminen on konsernin kuluttajiin keskittyvän verkkostrategian ydinalueita.

Sanoma Entertainmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 80 % loka-joulukuussa. Tv- ja radiotoiminnan kannattavuus parani kuitenkin merkittävästi mainostuottojen kasvun myötä. Liikevoittoon ei sisältynyt kertaluonteisia eriä viimeisellä vuosineljänneksellä.

2010

Sanoma Entertainmentin liikevaihto laski 12 % tammi-joulukuussa Welhon myynnin seurauksena. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto kasvoi 12 %.

Sanoma Entertainmentin liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 19 % vuonna 2010. Tv- ja radiotoiminnan kannattavuus parani kuitenkin merkittävästi mainostuottojen kasvun myötä. Liikevoittoon sisältyi 179,0 milj. euron (2009: 0,0 milj. euron) kertaluonteinen myyntivoitto Welhon myynnistä.

Sanoma Entertainmentin investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 5,3 milj. euroa (2009: 9,3 milj. euroa). Suurin osa kohdistui Welhon kaapeliverkon ja palvelujen kehittämiseen. Merkittävin yritysosto oli 21 %:n omistusosuuden hankinta tietoliikennekonserni DNA:sta Welho-kaupan yhteydessä 200 milj. euron kauppahinnalla. Vertailuvuonna ei tehty merkittäviä yritysjärjestelyjä.

TNS Gallup Adexin mukaan televisiomainonta kasvoi Suomessa 12 % vuonna 2010. Nelonen Media kasvoi markkinoita nopeammin: sen markkinaosuus nousi 32,8 %:iin katseluosuuden kasvun ja onnistuneen monikanavastrategian myötä. Nelonen Media esitteli aktiivisesti uudenlaisia mainostuotteita. Myös Nelonen Median radiokanavat kasvoivat markkinoita nopeammin. Markkinakasvu oli 9 % vuonna 2010.

Nelonen Median kaupallinen katseluosuus nousi 35,5 %:iin (2009: 33,7 %) 10-44-vuotiaiden ryhmässä, joka on tärkein kohderyhmä. Ohjelmistopanostukset sekä Livin ja Jimin menestys vahvistivat katseluosuuksia. Näiden kohdistettujen teemakanavien katseluosuudet ovat parantuneet jatkuvasti. Vuonna 2011 Nelonen Media laajentaa maksu-tv-tarjontaansa Suomessa uudistamalla sarja- ja elokuvakanava Nelonen Kinoa ja lanseeraamalla kaksi kanavaa. Uusista kanavista Nelonen Perhe on nimensä mukaisesti koko perheen kanava, ja Nelonen Maailma keskittyy dokumentteihin, matkailuun ja luontoon. Urheilutarjonta on jo laajentunut kahdelle kanavalle, jotka ovat Nelonen Pro 1 ja Nelonen Pro 2.

Median yhdentymisen myötä tv:stä ja videoista tulee luonnollinen osa verkkosisältöä. Sanoma Entertainmentin multimediaosaaminen luo mielenkiintoisia mahdollisuuksia mediapalvelujen yhdistämiseen ja televisiotoiminnan laajentamiseen kaikilla Sanoman markkinoilla. Siksi Sanoma Entertainmentistä tuli osa uutta Sanoma Media -liiketoimintaryhmää 1.1.2011 alkaen.

 

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Neljässätoista maassa toimiva Sanoma Learning & Literature on painettujen ja digitaalisten oppimistuotteiden ja -ratkaisujen johtava tarjoaja Euroopassa. Ryhmä on myös kansainvälisesti kasvava yrityksille suunnattujen informaatio- ja kielipalvelujen tarjoaja sekä Suomen johtava yleisen kirjallisuuden kustantaja.


- Nowa Eran tuotteet menestyivät hyvin Puolan opetussuunnitelmien uudistuessa ja yhtiön myynti kasvoi myös neljännellä neljänneksellä. Oppimisen liikevaihto kehittyi hyvin kaikissa toimintamaissa vuonna 2010.
- Sanoma Learning & Literaturen koko vuoden tulos parani merkittävästi. Kasvaneet myynnin kustannukset ja poistot kasvattivat viimeisen vuosineljänneksen liiketappiota.


Avainlukuja

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

Liikevaihto

65,1

64,7

0,6

350,1

345,1

1,4

Oppiminen

33,7

32,7

3,2

249,3

239,1

4,2

Kielipalvelut

8,9

6,3

40,7

27,1

27,5

-1,3

Kustantaminen ja muut

24,8

28,0

-11,5

83,6

88,9

-6,0

Eliminoinnit

-2,2

-2,3

1,6

-9,9

-10,4

4,4

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

-14,4

-10,4

-38,2

52,6

43,5

21,1

  % liikevaihdosta

-22,0

-16,1

 

15,0

12,6

 

Liikevoitto

-17,2

-12,8

-34,1

47,1

38,5

22,5

Käyttöomaisuusinvestoinnit

14,9

13,1

13,4

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

8,9

7,2

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

2 656

2 745

-3,3

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

2 629

2 780

-5,4


* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi ensimmäisellä neljänneksellä 1,1 milj. euroa myyntitappiota Bertmark Norgesta sekä toisella neljänneksellä 1,3 milj. euroa, kolmannella neljänneksellä 0,2 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 0,8 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä neljännellä neljänneksellä 2,1 milj. euron arvonalentuminen hollantilaisessa ydinliiketoimintaan kuulumattomassa yhtiössä. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä 1,5 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 2,4 milj. euroa rakennejärjestelykuluja sekä kolmannella neljänneksellä 1,1 milj. euroa lastenlehtien myyntiin liittyvää kulua.


Toiminnalliset tunnusluvut

1-12/

1-12/

 

2010

2009

Oppiminen

 

 

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

1 238

1 470

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

282

346

 

 

 

Kustantaminen ja muut

 

 

Julkaistut uutuudet, kirjat, kpl

377

400

Julkaistut uutuudet, digitaaliset tuotteet, kpl

120

102

 

 

 

Myydyt kirjat, milj. kpl

32,5

35,6


Neljäs vuosineljännes

Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto oli loka-joulukuussa vertailukauden tasolla. Rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto laski 5 %.

Oppiminen-liiketoiminnalle on luonteenomaista vuotuinen sykli ja vahva kausivaihtelu. Suurin osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy toisella ja kolmannella neljänneksellä. Syklisen luonteen vuoksi neljännesten väliset vaihtelut voivat olla merkittäviä, ja ne selittävät useimmat muutokset vertailukausien välillä.

Oppimisen liikevaihto kasvoi hieman vertailukaudesta. Puolassa Nowa Eran liikevaihto kasvoi edelleen selvästi. Muissa maissa myynti ajoittui eri tavalla kuin vertailukaudella: joissain maissa liikevaihtoa kertyi vertailukautta enemmän ja toisissa myynti toteutui jo aiemmilla neljänneksillä. Sähköisten oppimisratkaisujen toimittajan YDP:n liikevaihto laski merkittävästi vertailukaudesta, koska valtio vähensi investointejaan vuonna 2010.

Kielipalvelujen liikevaihto kasvoi merkittävästi uusien toimintojen myötä: informaatio- ja mediaseurantapalveluja tuottava Esmerk siirrettiin syyskuussa Sanoma Newsistä Learning & Literature -liiketoimintaryhmään konsernin B2B-palvelutarjonnan yhdistämiseksi. Käännöspalvelujen ja kielikoulutuksen myynti kasvoi Suomessa mutta pysyi haastavana muissa Pohjoismaissa.

Kustantaminen ja muut -liiketoiminnan liikevaihto laski 12 %. Suurteosliiketoiminnan rakennejärjestely heijastuu nyt myyntiin. Aktiivinen markkinointi piristi WSOY:n yleisen kirjallisuuden myyntiä viimeisellä neljänneksellä.

Liiketoimintaryhmän liiketulos ilman kertaluonteisia eriä loka-joulukuussa laski 38 % vertailukaudesta, mikä johtui oppiminen-liiketoiminnan myynnin kustannuksien ja muun muassa ICT:hen liittyvien poistojen kasvamisesta. Tehostamistoimet paransivat kielipalvelujen sekä kustantaminen ja muut -liiketoiminnan tulosta. Lisäksi tulosta paransi 3 milj. euron eläkekirjausten purku. Liikevoittoon sisältyi 2,8 milj. euroa (2009: EUR 2,4 milj. euroa) kertaluonteisia kuluja, jotka liittyivät kirjallisuuden rakennejärjestelyyn ja ydinliiketoimintaan kuulumattoman konsulttiyhtiön arvonalentumiseen Hollannissa.

2010

Tammi-joulukuussa Sanoma Learning & Literaturen liikevaihto oli vertailuvuoden tasolla myös rakennemuutoksilla oikaistuna.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä kasvoi 21 %. Liikevoittoon sisältyi -5,5 milj. euroa (2009: -5,0 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka liittyivät ydinliiketoiminnan ulkopuolisten toimintojen rakennejärjestelyihin ja myyntiin vuosina 2009 ja 2010.

Sanoma Learning & Literaturen investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 14,9 milj. euroa (2009: 13,1 milj. euroa). Ne liittyivät muun muassa tietojärjestelmiin. Merkittävin yritysosto oli sähköisiin oppimisratkaisuihin erikoistuneen puolalaisen YDP:n jäljellä olevien osakkeiden hankinta. Vertailuvuoden merkittävimmät yritysjärjestelyt olivat tieturvallisuutta käsittelevien kirjojen julkaisuun erikoistuneen belgialaisen Wees Wegwijsin hankinta ja suomalaisen Gummerus Kirjapainon yhdistäminen Bookwelliin.

Sanoma Learning & Literaturen asiakkaat etsivät entistä kattavampia ratkaisuja sekä oppimisessa että kielipalveluissa. Liiketoimintaryhmän jatkuvan muutoksen tarkoituksena on tarjota houkuttelevia ratkaisuja ja tuottaa asiakkaille lisäarvoa soveltamalla uusia teknologioita sekä parantaa kannattavuutta kehittämällä konsepteja ja teknisiä alustoja samanaikaisesti useille markkinoille. Samalla liiketoimintaryhmä etsii kasvua kansainvälistämällä oppimisen ja kielipalvelujen liiketoimintoja.

Vuonna 2011 Sanoma Learning & Literaturen liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä olevan vuoden 2010 tasolla.

SANOMA TRADE

Viidessä maassa toimiva Sanoma Trade on kaupan erikoisosaaja, jonka vahvuus perustuu asiakkaiden tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen ja vankkoihin konsepteihin. Sanoma Trade palvelee asiakkaitaan 200 miljoonassa vuosittaisessa myyntitilanteessa, joissa kuluttaja kohdataan kioskissa, kirjakaupassa tai elokuvateatterissa. Sanoma Traden kaupan palvelut -liiketoimintayksikkö on luja linkki kustantajien ja vähittäiskauppiaiden välillä.


- Elokuvatoimintojen hyvä kehitys jatkui neljännellä neljänneksellä.
- Uuden kioskikonseptin käyttöönotto jatkui ja ensimmäinen uuden konseptin mukainen kirjakauppa avattiin Suomessa.
- Sanoma Trade myi Venäjän toiminnot viimeisellä vuosineljänneksellä.


Avainlukuja

10-12/

10-12/

Muutos

1-12/

1-12/

Muutos

milj. euroa

2010

2009

%

2010

2009

%

Liikevaihto

226,1

235,3

-3,9

825,4

827,8

-0,3

Kioskikauppa

102,4

110,5

-7,4

398,4

404,2

-1,4

Kaupan palvelut

60,1

60,6

-0,9

230,4

227,9

1,1

Kirjakauppa

43,2

44,5

-3,1

120,6

123,3

-2,2

Elokuvatoiminnot

23,9

23,6

1,4

90,0

88,0

2,2

Eliminoinnit

-3,5

-4,0

14,3

-14,0

-15,6

10,3

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä *

5,6

10,3

-45,1

19,4

27,6

-29,6

  % liikevaihdosta

2,5

4,4

 

2,4

3,3

 

Liikevoitto

3,0

6,7

-54,4

-13,1

24,0

-154,4

Käyttöomaisuusinvestoinnit

 

 

 

30,2

25,5

18,5

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %

 

 

 

-4,0

8,2

 

Henkilöstö kauden lopussa kokoaikaisiksi muutettuna

 

5 370

5 943

-9,7

Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muutettuna

 

5 710

6 164

-7,4


* Vuonna 2010 kertaluonteisiin eriin sisältyi kolmannella neljänneksellä 28,9 milj. euron liikearvon arvonalentuminen Hollannin lehtijakelussa sekä kolmannella neljänneksellä 1,0 milj. euroa ja neljännellä neljänneksellä 2,6 milj. euron myyntitappio Venäjän toiminnoista. Vuonna 2009 kertaluonteisiin eriin sisältyi neljännellä neljänneksellä 3,6 milj. euroa rakennejärjestelykuluja.


Toiminnalliset tunnusluvut

1-12/

1-12/

Tuhansia

2010

2009

Asiakasmäärät kioskikaupassa

181 328

194 692

Asiakasmäärät kirjakaupassa

7 214

7 239

Elokuvateattereissa kävijät

9 877

9 501

Myydyt kpl:t lehtijakelussa

336 753

350 186


Neljäs vuosineljännes

Sanoma Traden liikevaihto laski 4 % loka-joulukuussa. Konsernirakenteen muutoksilla oikaistu liikevaihto laski 3 %.

Kioskikaupan liikevaihto laski 7 %. Liikevaihto kasvoi Latviassa ja Romaniassa mutta laski muissa maissa. Vaisu taloudellinen ympäristö vaikutti liikevaihtoon Liettuassa ja Virossa. Suomessa myynnin rakenteen muutokset heijastuivat liikevaihtoon myös viimeisellä neljänneksellä. Sanoma Trade keskittää voimavarojaan konseptien kehittämiseen, ja kioskien muuttaminen uuden konseptin mukaiseksi jatkui. Tulokset 36 uudesta kioskista osoittavat myynnin kasvaneen vilkkailla alueilla. Monissa Suomen kioskeissa otettiin käyttöön uusia palveluja, kuten turvalliset maksuvälineet ja entistä laajemmat postipalvelut.

Kaupan palvelujen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Liikevaihto pysyi ennallaan Suomessa mutta laski muissa toimintamaissa. Aldipress on ollut 1.1.2011 lähtien osa Sanoma Mediaa, sillä yhtiö haluaa keskittyä paikallisille markkinoille ja vahvistaa suhteitaan hollantilaisiin kustantajiin.

Kirjakaupan liikevaihto laski 3 %. Suomessa erityisesti oppimateriaalien myynti kehittyi hyvin, mutta kiinnostavien kirjojen puute laski selvästi kaunokirjallisuuden myyntiä. Kirjakauppakonseptin kehitys on käynnissä, ja uuden konseptin mukaisia myymälöitä avattiin sekä Suomessa että Virossa neljännellä neljänneksellä.

Elokuvatoimintojen liikevaihto oli vertailukauden tasolla. Kotimaisten tuotantojen ja 3D-elokuvien suosio vauhditti liikevaihdon selvään kasvuun Suomessa. Baltian maissa liikevaihto oli edelleen vertailukautta alhaisempi.

Sanoma Traden liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 45 % loka-joulukuussa. Tulos parani kaupan palveluissa mutta oli vertailukautta alhaisempi muissa liiketoiminnoissa. Suomen kioskeissa uusi aukiololaki vaikutti asiakasmääriin ja myynnin rakenteeseen, mikä laski myyntikatetta. Baltian maiden heikko taloustilanne heijastui edelleen kaikkien liiketoimintojen tuloksiin. Neljännellä neljänneksellä liikevoittoon sisältyi -2,6 milj. euroa (2009: EUR -3,6 milj. euroa) kertaluonteisia kuluja, jotka liittyivät Venäjän kioskitoiminnan lopettamiseen.

2010

Sanoma Traden liikevaihto oli tammi-joulukuussa vertailuvuoden tasolla. Myös liiketoimintaryhmän rakennemuutoksilla oikaistu liikevaihto pysyi ennallaan.

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä laski 30 %, mikä johtui pääasiassa Suomen kioskien alhaisemmista myyntikatteista ja asiakasmääristä. Kaupan palvelujen ja elokuvatoimintojen tulos parani. Kirjakauppojen tulos oli selvästi alhaisempi kuin vertailuvuonna. Liikevoittoon sisältyi -32,5 milj. euroa (2009: EUR -3,6 milj. euroa) kertaluonteisia eriä, jotka koostuivat Viron ja Venäjän toimintojen rakennejärjestelyistä sekä liikearvon arvonalentumisesta Hollannin lehtijakelutoiminnassa. Vertailuvuonna kertaluonteiset erät liittyivät rakennejärjestelyihin Venäjällä, Latviassa ja Liettuassa.

Sanoma Traden investoinnit aineelliseen ja aineettomaan käyttöomaisuuteen olivat 30,2 milj. euroa (2009: 25,5 milj. euroa) ja kohdistuivat pääasiassa kioskien ja kirjakauppojen konseptin kehittämiseen, tietojärjestelmähankkeisiin sekä digitaalisiin 3D-laitteisiin. Toukokuussa Sanoma Trade osti Postituspojat-markkinointilogistiikkayhtiön vahvistaakseen kaupan palvelujen kasvustrategiaa. Vertailuvuonna ei tehty merkittäviä yritysostoja.

Sanoma Traden keskeinen menestystekijä on tuote- ja palvelutarjonnan jatkuva kehittäminen 200 miljoonan vuotuisen asiakaskontaktin antaman asiakasymmärryksen perusteella. Sanoma Trade jatkaa voimavarojen keskittämistä konseptien kehittämiseen vastatakseen paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Uusien kioski- ja kirjakauppakonseptien käyttöönotto jatkuu vuonna 2011, ja kaupan palvelujen ja elokuvatoimintojen palvelutarjontaa laajennetaan.

Vuonna 2011 Sanoma Traden liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman ja liikevoiton ilman kertaluonteisia eriä nousevan selvästi. Aldipressin siirtyminen Sanoma Mediaan on otettu huomioon sekä vuoden 2011 että vertailuvuoden luvuissa.

KONSERNI

Henkilöstö

Vuonna 2010 Sanoma-konsernin palveluksessa oli keskimäärin 19 463 (2009: 20 625; 2008: 21 329) työntekijää. Kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna konsernin henkilöstömäärä oli vuoden lopussa 15 405 (2009: 16 723; 2008: 18 453). Yritysmyynnit ja rakennejärjestelyt vähensivät henkilöstömäärää vuonna 2010. Myös osa vuonna 2009 aloitetuista rakennejärjestelyistä vaikutti henkilöstömääriin. Kokoaikaisiksi muutettuna Sanoma Magazinesin palveluksessa oli vuoden 2010 lopussa 4 980 (5 191) työntekijää, Sanoma Newsin 2 016 (2 306), Sanoma Entertainmentin 218 (458), Sanoma Learning & Literaturen 2 656 (2 745) ja Sanoma Traden 5 370 (5 943). Konsernin emoyhtiöön perustettiin talouden palvelukeskus vuonna 2010 ja yhtiön henkilöstömäärä nousi 165 työntekijään (79).

Sanoman henkilöstölle maksettiin vuonna 2010 palkkoja ja palkkioita yhteensä 545,9 milj. euroa (2009: 563,0 milj. euroa; 2008: 575,5 milj. euroa). Luku sisältää myönnettyjen optioiden kuluvaikutuksen.

Osinko

Sanoma Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2010 olivat 641,3 milj. euroa, josta tilikauden voitto on 87,9 milj. euroa.


Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että:
- osinkoa jaetaan 1,10 euroa osakkeelta eli yhteensä arviolta 179,1 milj. euroa
- lahjoitusvaraukseen hallituksen päätettäväksi siirretään 0,55 milj. euroa
- omaan pääomaan jätetään 461,7 milj. euroa.

Vuodelta 2009 Sanoma jakoi yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti osinkoa 0,80 euroa osakkeelta. Sanoma harjoittaa aktiivista osinkopolitiikkaa ja jakaa pääsääntöisesti osinkoina yli puolet konsernin tilikauden tuloksesta.

Yhtiökokous, tilinpäätös ja toimintakertomus

Sanoma Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 5.4.2011 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksen kongressisiivessä osoitteessa Messuaukio 1, 00520 Helsinki. Kokouksen asialista julkaistaan myöhemmin konsernin verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com.

Sanoman vuosikertomus, tilinpäätös, toimintakertomus ja selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä vuodelta 2010 julkaistaan digitaalisessa muodossa konsernin verkkosivujen Materiaalit-osiossa viikolla 10. Vuosikertomus on saatavissa painettuna viikolla 11. Vuosikertomuksen voi tilata konsernin verkkosivuilta.

Osakkeet ja omistus

Tammi-joulukuussa NASDAQ OMX Helsingissä vaihdettiin 63 477 720 (2009: 72 078 344) Sanoman osaketta. Osakkeen vaihto oli 39 % (2009: 45 %) keskimääräisestä osakekannasta. Osakkeen pörssivaihto oli 987,9 milj. euroa (2009: 821,6 milj. euroa).

Osakevaihdolla painotettu keskikurssi vuoden aikana oli 15,57 euroa, ja hinta vaihteli 13,41 ja 17,07 euron välillä. Joulukuun lopussa Sanoman markkina-arvo oli 2,6 mrd. euroa (2009: 2,5 mrd. euroa) ja osakkeen päätöskurssi 16,22 euroa (2009: 15,76 euroa). Vuoden lopussa yhtiöllä oli 23 079 osakkeenomistajaa. Ulkomaisten omistajien hallussa oli 9,8 % (2009: 10,4 %) osakkeista ja niiden tuottamista äänistä. Vuonna 2010 ei tapahtunut merkittäviä muutoksia osakkeenomistuksessa eikä Sanoma antanut liputusilmoituksia. Joulukuun lopussa Sanoman osakkeiden lukumäärä oli 162 810 593 osaketta.

Hallitus, tilintarkastajat ja johto

Yhtiökokous vahvisti 8.4.2010 hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen. Hallitukseen valittiin uudelleen erovuoroiset jäsenet Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja Seppo Kievari sekä uutena jäsenenä Antti Herlin. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja Jaakko Rauramo, varapuheenjohtaja Sakari Tamminen sekä jäsenet Annet Aris, Robert Castrén, Jane Erkko, Antti Herlin, Paavo Hohti, Sirkka Hämäläinen-Lindfors, Seppo Kievari ja Rafaela Seppälä.

Tilintarkastajiksi yhtiökokous valitsi edelleen KHT Pekka Pajamon varatilintarkastajanaan KHT Sixten Nyman sekä KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Kai Salli.

Konsernijohdossa tapahtui muutoksia vuoden aikana. Sanoma Newsin vt. toimitusjohtaja Pekka Soini nimitettiin Sanoma Newsin toimitusjohtajaksi ja Sanoman johtoryhmän jäseneksi 24.9.2010 alkaen. Harri-Pekka Kaukonen nimitettiin Sanoma-konsernin toimitusjohtajaksi 1.1.2011 alkaen. Hannu Syrjänen jää eläkkeelle sopimuksensa mukaisesti 60-vuotiaana syksyllä 2011. Marraskuussa ilmoitettiin, että Sanoma Trade -liiketoimintaryhmän johtaja Timo Mänty jättää nykyiset tehtävänsä. Mänty jatkaa tehtävässään 31.3.2011 saakka, jonka jälkeen hän siirtyy Sanoma-konsernin ulkopuolelle.

Uuden Sanoma Media -liiketoimintaryhmän muodostamisen 1.1.2011 jälkeen johtoryhmässä ovat Harri-Pekka Kaukonen (puheenjohtaja), Eija Ailasmaa, Jacques Eijkens, Sven Heistermann, Kim Ignatius, Timo Mänty ja Pekka Soini.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti 8.4.2010 Sanoman hallituksen päättämään enintään 82 000 000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 5 000 000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus vastaa 35,5 % yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen mahdollistama omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2013 saakka. Hallitus päätti tämän valtuutuksen nojalla 22.12.2010 Optiojärjestelmä 2010:n käyttöönotosta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti Sanoman hallituksen päättämään enintään 16 000 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus vastaa 9,8 % yhteenlasketusta äänimäärästä, johon valtuutuksen mahdollistama omien osakkeiden enimmäismäärä oikeuttaisi. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 saakka, ja se päätti varsinaisen yhtiökokouksen 1.4.2009 antaman valtuutuksen. Hallitus ei käyttänyt tämän valtuutuksen mukaista oikeuttaan vuonna 2010.

Liiketoiminnan kausiluonteisuus

Mainonnan kehitys vaikuttaa medialiiketoimintojen liikevaihtoon ja tulokseen. Mainostuottojen kertymiseen vaikuttaa esimerkiksi lehtien ilmestymiskertojen määrä, joka vaihtelee neljännesten välillä vuosittain. Tv-mainonta on Suomessa yleensä vilkkainta toisella ja neljännellä neljänneksellä.

Oppimisen liikevaihto ja tulos kertyvät pääosin toisella ja kolmannella neljänneksellä.

Kaupan alalla merkittävä osa liikevaihdosta ja tuloksesta kertyy viimeisellä vuosineljänneksellä, erityisesti joulumyynnistä. Myyntipäivien lukumäärä, esimerkiksi pyhäpäivien sijoittuminen eri neljänneksille, vaikuttaa luonnollisesti kaupan liikevaihtoon neljännesten välillä.

Konsernin liikevaihto ja liikevoitto ovat yleensä selvästi pienimmät vuoden ensimmäisellä neljänneksellä liiketoimintojen kausiluonteisen vaihtelun vuoksi.

Merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Riskienhallinnan pääperiaatteita ja Sanoman kannalta merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä on kuvattu konsernin tilinpäätöksessä ja verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Monet tunnistetut riskit liittyvät asiakkaiden mieltymysten muutoksiin. Käynnissä oleva digitalisointi vauhdittaa näitä muutoksia. Sanoma on laatinut kaikissa liiketoimintaryhmissään toimintasuunnitelmat, joilla haasteeseen vastataan.

Toimialan tavanomaiset liiketoimintariskit liittyvät mediamainonnan ja yksityisen kulutuksen kehitykseen. Mainonta reagoi herkästi talouden suhdanteisiin. Siksi toimialan taloudelliset suhdanteet ja yleinen taloudellinen tilanne konsernin toimintamaissa vaikuttavat Sanoman liiketoimintaan ja tulokseen.

TILINPÄÄTÖS (TILIKAUDEN LUVUT TILINTARKASTETTU)

Tilinpäätösperiaatteet

Sanoma-konsernin osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti ja sitä laadittaessa on noudatettu EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä, 31.12.2010 voimassaolevia IFRS-standardeja ja tulkintoja.

Konserni on 1.1.2010 lukien soveltanut mm. seuraavia uudistettuja tai muutettuja standardeja: IFRS 3 (Uudistettu 2008) Liiketoimintojen yhdistäminen ja IAS 27 (Muutettu 2008) Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös.

IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen -standardin käyttöönotto vaikuttaa hankinnoista kirjattavan liikearvon määrään ja liiketoimintojen myyntituloksiin. Standardilla on vaikutusta myös tuloslaskelmaan kirjattaviin eriin sekä hankintatilikaudella että niillä tilikausilla, joilla suoritetaan lisäkauppahintaa tai toteutetaan lisähankintoja. Standardin siirtymäsääntöjen mukaisesti liiketoimintojen yhdistämisiä, joissa hankinta-ajankohta on ennen standardin pakollista käyttöönottoa, ei oikaista.

Muutettu IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös -standardi edellyttää tytäryrityksen omistusosuuden muutoksesta syntyvien vaikutusten kirjaamista suoraan omaan pääomaan silloin, kun emoyhtiön määräysvalta tytäryhtiössä säilyy. Standardimuutoksen seurauksena tytäryrityksen tappioita voidaan kohdistaa vähemmistölle silloinkin, kun ne ylittävät vähemmistön sijoituksen määrän.

Osavuosikatsauksen laatimisessa sovelletut laadintaperiaatteet ja tunnuslukujen laskentakaavat on esitetty Sanoman verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com. Kaikki luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.


KONSERNIN TULOSLASKELMA

milj. euroa

10-12/

10-12/

1-12/

1-12/

 

2010

2009

2010

2009

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO  

717,3

733,6

2 761,2

2 767,9

Liiketoiminnan muut tuotot

20,3

17,9

258,8

64,6

Materiaalit ja palvelut

320,4

332,2

1 207,4

1 238,5

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

175,3

184,0

668,6

695,5

Liiketoiminnan muut kulut

168,7

156,8

554,2

536,2

Poistot ja arvonalentumiset

45,9

46,0

197,1

167,0

LIIKEVOITTO

27,4

32,3

392,7

195,4

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-24,0

-1,6

-23,9

-3,9

Rahoitustuotot

2,4

2,8

11,1

22,5

Rahoituskulut

6,6

11,3

23,8

52,6

TULOS ENNEN VEROJA

-0,8

22,3

356,0

161,4

Tuloverot

-0,2

-13,7

-58,6

-54,3

TILIKAUDEN TULOS

-1,0

8,6

297,3

107,1

 

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

-0,9

6,4

299,6

105,6

Määräysvallattomille omistajille

-0,1

2,2

-2,3

1,6

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, euroa

-0,01

0,04

1,85

0,66

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

-0,01

0,04

1,85

0,66KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

milj. euroa

10-12/

10-12/

1-12/

1-12/

 

2010

2009

2010

2009

 

 

 

 

 

Tilikauden tulos

-1,0

8,6

297,3

107,1

Muut laajan tuloksen erät:

 

 

 

 

Muuntoerojen muutos

1,2

3,7

9,8

-5,0

Rahavirran suojaukset

0,2

 

0,2

 

Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

1,3

3,7

10,0

-5,0

TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ

0,3

12,3

307,3

102,1

 

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

0,4

9,8

309,6

100,5

Määräysvallattomille omistajille

-0,1

2,4

-2,3

1,6KONSERNITASE

milj. euroa

31.12.2010

31.12.2009

 

 

 

VARAT

 

 

 

 

 

PITKÄAIKAISET VARAT

 

 

Aineelliset hyödykkeet

429,3

484,2

Sijoituskiinteistöt

8,7

9,4

Liikearvo

1 447,5

1 488,9

Muut aineettomat hyödykkeet

403,2

399,3

Osuudet osakkuusyrityksissä

248,7

63,5

Myytävissä olevat sijoitukset

15,8

15,7

Laskennalliset verosaamiset

34,8

30,1

Myyntisaamiset ja muut saamiset

28,3

31,4

PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

2 616,3

2 522,3

 

 

 

LYHYTAIKAISET VARAT

 

 

Vaihto-omaisuus

122,8

141,6

Verosaamiset

8,6

19,3

Myyntisaamiset ja muut saamiset

391,0

362,9

Myytävissä olevat sijoitukset

0,3

0,5

Rahavarat

64,0

59,7

LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ

586,8

584,0

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ

3 203,0

3 106,3

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

Osakepääoma

71,3

71,3

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

203,3

188,8

Muu oma pääoma

1 096,7

931,1

 

1 371,2

1 191,2

Määräysvallattomien omistajien osuus

4,8

15,4

OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ

1 376,0

1 206,6

 

 

 

PITKÄAIKAISET VELAT

 

 

Laskennalliset verovelat

94,2

101,2

Eläkevelvoitteet

26,7

29,9

Varaukset

7,3

10,7

Korolliset velat

472,5

541,6

Ostovelat ja muut velat

19,9

28,2

 

 

 

LYHYTAIKAISET VELAT

 

 

Varaukset

15,6

23,8

Korolliset velat

469,4

476,1

Verovelat

22,1

16,9

Ostovelat ja muut velat

699,4

671,3

 

 

 

VELAT YHTEENSÄ

1 827,0

1 899,7

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

3 203,0

3 106,3LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

milj. euroa

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mää-

 

 

 

 

 

 

 

 

räys-

 

 

 

 

 

 

 

 

vallat-

 

 

Osa-

 

 

 

 

 

tomien

 

 

ke-

Omat

SVOP-

Muut

Muu

 

omis-

 

 

pää-

osak-

rahas-

rahas-

oma

 

tajien

 

 

oma

keet

to*

tot

pääoma

Yht.

osuus

Yht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2009

71,3

-37,5

192,7

 

993,7

1 220,1

17,0

1 237,1

Osakemerkintä

 

 

 

 

 

 

optioilla

 

 

12,3

 

 

12,3

 

12,3

Omien osakkeiden

 

 

 

 

 

 

mitätöinti

37,5

 

 

-37,5

 

 

 

Myönnettyjen

 

 

 

 

 

 

optioiden

 

 

 

 

 

 

kuluvaikutus

 

 

3,8

3,8

 

3,8

Osingonjako

 

 

-144,9

-144,9

-1,2

-146,2

Muutos

 

 

 

 

 

 

määräysvallattomien

 

 

 

 

 

 

omistajien osuudessa

 

 

 

 

-2,0

-2,0

Lahjoitukset

 

 

-0,5

-0,5

 

-0,5

Rahasto-

 

 

 

 

 

 

 

 

siirto

 

 

-16,1

 

16,1

 

 

 

Tilikauden laaja

 

 

 

 

 

 

tulos yhteensä

 

 

100,5

100,5

1,6

102,1

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

 

31.12.2009

71,3

 

188,8

 

931,1

1 191,2

15,4

1 206,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2010

71,3

 

188,8

 

931,1

1 191,2

15,4

1 206,6

Osakemerkintä

 

 

 

 

 

 

optioilla

14,5

 

 

14,5

 

14,5

Myönnettyjen

 

 

 

 

 

 

optioiden

 

 

 

 

 

 

kuluvaikutus

 

 

3,6

3,6

 

3,6

Osingonjako

 

 

-129,5

-129,5

-1,9

-131,3

Muutos

 

 

 

 

 

 

määräysvallattomien

 

 

 

 

 

 

omistajien osuudessa

 

 

-17,8

-17,8

-6,5

-24,3

Lahjoitukset

 

 

-0,5

-0,5

 

-0,5

Tilikauden laaja

 

 

 

 

 

 

tulos yhteensä

 

0,2

309,4

309,6

-2,3

307,3

OMA PÄÄOMA

 

 

 

 

 

 

31.12.2010

71,3

 

203,3

0,2

1 096,5

1 371,2

4,8

1 376,0


* sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto


TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

 

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIIKEVAIHTO  

637,9

715,4

690,6

717,3

636,0

697,2

701,1

733,6

Liiketoiminnan muut tuotot

20,4

197,3

20,9

20,3

14,1

19,4

13,3

17,9

Materiaalit ja palvelut

279,0

307,3

300,7

320,4

286,4

304,8

315,0

332,2

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

169,1

172,3

151,9

175,3

176,2

174,8

160,5

184,0

Liiketoiminnan muut kulut

128,9

132,4

124,2

168,7

128,2

129,0

122,1

156,8

Poistot ja arvonalentumiset

40,8

39,6

70,7

45,9

38,4

42,8

39,8

46,0

LIIKEVOITTO

40,4

261,0

63,9

27,4

20,9

65,1

77,1

32,3

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-2,4

1,7

0,8

-24,0

0,3

-0,6

-2,0

-1,6

Rahoitustuotot

2,2

2,5

4,0

2,4

6,7

8,8

4,1

2,8

Rahoituskulut

6,0

6,2

5,0

6,6

17,0

12,3

12,0

11,3

TULOS ENNEN VEROJA

34,1

259,0

63,7

-0,8

10,9

61,1

67,2

22,3

Tuloverot

-10,0

-23,8

-24,6

-0,2

-3,2

-17,4

-20,0

-13,7

TILIKAUDEN TULOS

24,1

235,1

39,1

-1,0

7,7

43,7

47,2

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille

25,9

235,4

39,2

-0,9

8,3

43,3

47,6

6,4

Määräysvallattomille omistajille

-1,8

-0,2

-0,1

-0,1

-0,6

0,3

-0,3

2,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, euroa

0,16

1,45

0,24

-0,01

0,05

0,27

0,30

0,04

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

0,16

1,45

0,24

-0,01

0,05

0,27

0,30

0,04TULOSLASKELMA VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN

milj. euroa

1-12/

1-12/

 

2010

2009

 

 

 

LIIKEVAIHTO

2 761,2

2 767,9

Liiketoiminnan muut tuotot

258,8

64,6

Materiaalit ja palvelut

1 207,4

1 238,5

Työsuhde-etuuksista aiheutuvat kulut

668,6

695,5

Liiketoiminnan muut kulut

554,2

536,2

Poistot ja arvonalentumiset

197,1

167,0

LIIKEVOITTO

392,7

195,4

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

-23,9

-3,9

Rahoitustuotot

11,1

22,5

Rahoituskulut

23,8

52,6

TULOS ENNEN VEROJA

356,0

161,4

Tuloverot

-58,6

-54,3

TILIKAUDEN TULOS

297,3

107,1

 

 

 

Tilikauden tuloksen jakautuminen:

 

 

Emoyhtiön omistajille

299,6

105,6

Määräysvallattomille omistajille

-2,3

1,6

 

 

 

Osakekohtainen tulos, euroa

1,85

0,66

Laimennettu osakekohtainen tulos, euroa

1,85

0,66KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA

1-12/

1-12/

milj. euroa

2010

2009

LIIKETOIMINTA

 

 

Tilikauden tulos

297,3

107,1

Oikaisut

 

 

 

Tuloverot

58,6

54,3

 

Rahoituskulut

23,8

52,6

 

Rahoitustuotot

-11,1

-22,5

 

Osuus osakkuusyritysten tuloksista

23,9

3,9

 

Poistot ja arvonalentumiset

197,1

167,0

 

Käyttöomaisuuden ja muiden sijoitusten myyntivoitot ja -tappiot

-195,2

-2,4

 

Muut oikaisut

-55,1

-56,4

Käyttöpääoman muutos

 

 

 

Myynti- ja muiden saamisten muutos

-41,1

47,4

 

Vaihto-omaisuuden muutos

9,5

5,6

 

Osto- ja muiden velkojen ja varausten muutos

36,8

-36,9

Maksetut korot

-13,7

-34,6

Muut rahoituserät

-3,2

-2,0

Maksetut verot

-53,9

-41,4

LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA

273,8

241,8

 

 

 

 

INVESTOINNIT

 

 

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat

-81,8

-80,2

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten hankinnat

-49,5

-27,1

Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myynnit

17,8

5,4

Liiketoimintojen ja muiden sijoitusten myynnit

30,8

0,5

Myönnetyt lainat

-0,8

-0,9

Lainasaamisten takaisinmaksut

3,5

3,3

Lyhytaikaisten sijoitusten myynnit

0,2

0,0

Saadut korot

2,7

4,8

Saadut osingot

3,9

4,3

INVESTOINTIEN RAHAVIRTA

-73,1

-89,9

 

 

 

 

RAHAVIRTA ENNEN RAHOITUSTA

200,8

151,9

 

 

 

 

RAHOITUS

 

 

Osakemerkinnöistä saadut maksut

14,5

12,3

Vähemmistön pääomasijoituksen muutos

1,6

 

Lyhytkiertoisten lainojen muutokset

4,2

-42,6

Muiden lainojen nostot

287,7

399,7

Muiden lainojen takaisinmaksut

-355,8

-460,0

Rahoitusleasingvelkojen maksut

-3,7

-3,5

Maksetut osingot

-131,3

-146,2

Lahjoitukset/muu voitonjako

-0,5

-0,5

RAHOITUKSEN RAHAVIRTA

-183,3

-240,8

 

 

 

 

RAHAVIRTALASKELMAN MUKAINEN

 

 

RAHAVAROJEN MUUTOS

17,5

-88,9

Rahavarojen kurssierot

2,1

0,0

RAHAVAROJEN NETTOMUUTOS

19,5

-88,9

 

 

 

 

Rahavarat kauden alussa

21,6

110,5

Rahavarat kauden lopussa

41,1

21,6


Rahavirtalaskelman mukaiset rahavarat sisältävät rahat ja pankkisaamiset sekä luotolliset sekkitilit.


LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

 

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA MAGAZINES

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanoma Magazines Netherlands

107,4

128,0

118,8

136,1

110,6

123,2

120,7

138,6

Sanoma Magazines International

48,7

54,3

51,0

60,9

50,9

53,2

48,8

58,5

Sanoma Magazines Belgium

53,5

52,3

48,7

53,8

51,3

52,6

50,8

57,5

Sanoma Magazines Finland

51,2

47,1

46,9

56,2

50,3

48,0

46,9

53,5

Eliminoinnit

-1,0

-1,2

-1,0

-1,0

-1,0

-1,2

-1,2

-1,0

YHTEENSÄ

259,9

280,6

264,4

306,0

262,1

275,9

266,1

307,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA NEWS

 

 

 

 

 

 

 

 

Helsingin Sanomat

59,1

56,7

55,5

64,1

58,7

55,4

53,3

61,1

Ilta-Sanomat

19,9

20,7

21,1

21,6

18,4

19,8

19,6

20,3

Muu kustantaminen

25,3

25,6

23,5

25,0

25,9

26,8

24,2

26,9

Muut

34,4

33,1

32,0

33,4

36,2

35,9

34,9

36,6

Eliminoinnit

-29,3

-27,6

-27,4

-29,2

-31,6

-30,9

-30,8

-32,0

YHTEENSÄ

109,4

108,5

104,8

114,9

107,7

107,1

101,2

112,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA ENTERTAINMENT

41,5

44,6

20,8

31,3

40,3

40,6

35,0

41,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA LEARNING & LITERATURE

Oppiminen

29,9

85,0

100,6

33,7

30,6

81,6

94,3

32,7

Kielipalvelut

6,9

6,2

5,2

8,9

8,3

6,2

6,7

6,3

Kustantaminen ja muut

23,6

17,2

18,0

24,8

24,6

17,0

19,3

28,0

Eliminoinnit

-2,3

-2,9

-2,5

-2,2

-2,6

-2,8

-2,7

-2,3

YHTEENSÄ

58,2

105,5

121,2

65,1

60,8

101,9

117,6

64,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANOMA TRADE

 

 

 

 

 

 

 

 

Kioskikauppa

91,9

104,9

99,2

102,4

89,9

104,5

99,3

110,5

Kaupan palvelut

51,9

60,8

57,6

60,1

50,5

57,4

59,4

60,6

Kirjakauppa

26,0

19,9

31,6

43,2

27,3

19,7

31,8

44,5

Elokuvatoiminnot

25,4

19,9

20,7

23,9

23,6

18,0

22,7

23,6

Eliminoinnit

-3,4

-4,0

-3,1

-3,5

-3,6

-3,9

-4,1

-4,0

YHTEENSÄ

191,8

201,4

206,0

226,1

187,7

195,7

209,2

235,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-23,0

-25,3

-26,7

-26,0

-22,7

-24,1

-28,0

-27,5

YHTEENSÄ

637,9

715,4

690,6

717,3

636,0

697,2

701,1

733,6LIIKEVAIHTO LIIKETOIMINNOITTAIN

milj. euroa

1-12/

1-12/

 

2010

2009

 

 

 

SANOMA MAGAZINES

 

 

Sanoma Magazines Netherlands

490,4

493,2

Sanoma Magazines International

214,9

211,3

Sanoma Magazines Belgium

208,3

212,3

Sanoma Magazines Finland

201,4

198,8

Eliminoinnit

-4,2

-4,3

YHTEENSÄ

1 110,9

1 111,2

 

 

 

SANOMA NEWS

 

 

Helsingin Sanomat

235,4

228,4

Ilta-Sanomat

83,3

78,2

Muu kustantaminen

99,5

103,8

Muut

132,9

143,7

Eliminoinnit

-113,5

-125,2

YHTEENSÄ

437,6

428,9

 

 

 

SANOMA ENTERTAINMENT

138,2

157,1

 

 

 

SANOMA LEARNING & LITERATURE

 

 

Oppiminen

249,3

239,1

Kielipalvelut

27,1

27,5

Kustantaminen ja muut

83,6

88,9

Eliminoinnit

-9,9

-10,4

YHTEENSÄ

350,1

345,1

 

 

 

SANOMA TRADE

 

 

Kioskikauppa

398,4

404,2

Kaupan palvelut

230,4

227,9

Kirjakauppa

120,6

123,3

Elokuvatoiminnot

90,0

88,0

Eliminoinnit

-14,0

-15,6

YHTEENSÄ

825,4

827,8

 

 

 

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-101,0

-102,3

YHTEENSÄ

2 761,2

2 767,9LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

1-3/

4-6/

7-9/

10-12/

 

2010

2010

2010

2010

2009

2009

2009

2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sanoma Magazines

25,8

41,0

22,6

31,2

15,5

30,2

23,1

27,4

Sanoma News

15,6

8,9

15,7

15,9

6,0

3,5

11,8

10,8

Sanoma Entertainment

6,2

187,6

1,6

0,4

6,1

6,9

3,8

3,9

Sanoma Learning & Literature

-6,4

25,1

45,5

-17,2

-6,9

25,1

33,1

-12,8

Sanoma Trade

2,9

3,1

-22,1

3,0

3,8

3,8

9,7

6,7

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-3,7

-4,7

0,5

-6,1

-3,7

-4,3

-4,4

-3,7

YHTEENSÄ

40,4

261,0

63,9

27,4

20,9

65,1

77,1

32,3LIIKEVOITTO LIIKETOIMINTARYHMITTÄIN

milj. euroa

1-12/

1-12/

 

2010

2009

 

 

 

Sanoma Magazines

120,6

96,3

Sanoma News

56,1

32,2

Sanoma Entertainment

195,8

20,7

Sanoma Learning & Literature

47,1

38,5

Sanoma Trade

-13,1

24,0

Muut yhtiöt ja eliminoinnit

-13,9

-16,2

YHTEENSÄ

392,7

195,4


SEGMENTTITIEDOT

Sanoma-konsernin toimintasegmentit vuonna 2010 muodostuvat viidestä liiketoimintaryhmästä: Sanoma Magazines, Sanoma News, Sanoma Entertainment, Sanoma Learning & Literature ja Sanoma Trade. Segmenttijako perustuu liiketoimintamallien ja tuotteiden eroihin. Mainontaan ja levikkituottoihin perustuva medialiiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin. Sanoma Magazines vastaa aikakauslehdistä, Sanoma News sanomalehdistä ja Sanoma Entertainment tv-liiketoiminnasta. Sanoma Learning & Literaturen toiminta on pääosin b-2-b-liiketoimintaa. Sanoma Trade puolestaan toimii vähittäiskaupan mallin mukaan. Kohdistamattomat/eliminoinnit-sarakkeessa esitetään konsernieliminointien lisäksi Sanoma Oyj ja kiinteistöyhtiöt sekä segmenteille kohdistamattomat erät.

Segmenttien varat eivät sisällä rahavaroja, korollisia saamisia eikä verosaamisia. Segmenttien välinen hinnoittelu tapahtuu käypään markkinahintaan.


Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-31.12.2010

 

 

 

 

Lear-

 

Kohdista-

 

 

 

 

Enter-

ning &

 

mattomat/

Kon-

 

Maga-

 

tain-

Lite-

 

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

1 107,9

431,7

135,8

334,8

751,5

-0,5

2 761,2

Sisäinen liikevaihto

3,0

5,9

2,5

15,2

73,9

-100,5

 

LIIKEVAIHTO

1 110,9

437,6

138,2

350,1

825,4

-101,0

2 761,2

LIIKEVOITTO

120,6

56,1

195,8

47,1

-13,1

-13,9

392,7

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

 

 

tuloksista

-27,6

0,3

3,1

0,0

0,3

 

-23,9

Rahoitustuotot

 

 

 

 

 

11,1

11,1

Rahoituskulut

 

 

 

 

 

23,8

23,8

TULOS ENNEN VEROJA

356,0

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

1 509,3

324,9

281,8

551,8

410,3

4,8

3 082,8Sanoman liiketoimintaryhmät 1.1.-31.12.2009

 

 

 

 

Lear-

 

Kohdista-

 

 

 

 

Enter-

ning &

 

mattomat/

Kon-

 

Maga-

 

tain-

Lite-

 

Elimi-

serni

milj. euroa

zines

News

ment

rature

Trade

noinnit

yht.

Ulkoinen liikevaihto

1 108,8

420,5

155,5

329,9

753,3

-0,2

2 767,9

Sisäinen liikevaihto

2,4

8,4

1,6

15,3

74,5

-102,1

 

LIIKEVAIHTO

1 111,2

428,9

157,1

345,1

827,8

-102,3

2 767,9

LIIKEVOITTO

96,3

32,2

20,7

38,5

24,0

-16,2

195,4

Osuus osakkuusyritysten

 

 

 

 

 

 

tuloksista

-4,4

0,2

 

-0,1

0,4

 

-3,9

Rahoitustuotot

 

 

 

 

 

22,5

22,5

Rahoituskulut

 

 

 

 

 

52,6

52,6

TULOS ENNEN VEROJA

 

161,4

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGMENTIN VARAT

1 519,1

345,4

125,0

550,4

439,1

3,8

2 982,7AINEELLISTEN KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET

milj. euroa

31.12.2010

31.12.2009

 

 

 

Kirjanpitoarvo kauden alussa

484,2

510,4

Lisäykset

50,7

46,0

Liiketoimintojen hankinta

0,4

1,0

Vähennykset

-5,4

-2,9

Liiketoimintojen myynti

-31,8

0,0

Tilikauden poistot

-61,8

-68,5

Tilikauden arvonalentumiset

-1,0

-1,6

Kurssierot ja muut muutokset

-6,1

0,0

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

429,3

484,2


Aineellisten hyödykkeiden ostositoumukset olivat katsauskauden päättyessä 4,0 milj. euroa (2009: 0,0 milj. euroa).


YRITYSOSTOJEN VAIKUTUS KONSERNITASEESEEN

milj. euroa

1-12/

1-12/

 

2010

2009

 

 

 

Hankintahinta

37,1

6,7

Hankitun omaisuuden käypä arvo

14,5

2,8

Kirjattu omaan pääomaan

-18,7

 

Kirjattu tuloslaskelmaan

-0,5

 

Syntynyt liikearvo

3,5

3,9

Konsernireservin tuloutus

 

-0,9

Liikearvon muutos

3,5

4,8VASTUUSITOUMUKSET

milj. euroa

31.12.2010

31.12.2009

Omasta puolesta annetut vastuusitoumukset

 

 

Kiinnitykset

20,6

22,8

Pantit

6,7

6,8

Muut

0,6

0,4

YHTEENSÄ

27,8

30,0

 

 

 

Osakkuusyritysten puolesta annetut vastuusitoumukset

 

 

Takaukset

10,5

10,5

YHTEENSÄ

10,5

10,5

 

 

 

Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset

 

 

Takaukset

0,0

0,1

YHTEENSÄ

0,0

0,1

 

 

 

Muut vastuut

 

 

Vastuut muista vuokrasopimuksista

249,1

255,4

Rojaltit

23,5

18,9

Muut vastuut

26,9

27,7

YHTEENSÄ

299,5

302,0

 

 

 

YHTEENSÄ

337,8

342,5JOHDANNAISSOPIMUKSET

milj. euroa

 

 

 

 

 

Käyvät arvot

31.12.2010

31.12.2009

Korkojohdannaiset

 

 

Koronvaihtosopimukset

0,1

 KESKEISET VALUUTTAKURSSIT

 

1-12/

1-12/

Kauden keskikurssi

2010

2009

EUR/CZK (Tshekin koruna)

25,36

26,52

EUR/HUF (Unkarin forintti)

276,04

280,30

EUR/PLN (Puolan zloty)

4,01

4,33

EUR/RUB (Venäjän rupla)

40,45

44,07

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

9,55

10,61

 

 

 

Kauden päätöskurssi

31.12.2010

31.12.2009

EUR/CZK (Tshekin koruna)

25,06

26,47

EUR/HUF (Unkarin forintti)

277,95

270,42

EUR/PLN (Puolan zloty)

3,98

4,10

EUR/RUB (Venäjän rupla)

40,82

43,15

EUR/SEK (Ruotsin kruunu)

8,97

10,25


Tiedotustilaisuus

Tiedotustilaisuus järjestetään klo 11 Sanomatalossa, Töölönlahdenkatu 2. Konsernin tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Harri-Pekka Kaukonen ja talousjohtaja Kim Ignatius. Tilaisuus pidetään englanniksi ja sitä voi seurata live webcast -muodossa osoitteessa Sanoma.com joko reaaliaikaisena tai myöhemmin nauhoitteena. Kysymyksiä esiintyjille voi esittää tilaisuuden aikana myös puhelimitse.

Tiedotustilaisuuden esitysmateriaali suomeksi ja englanniksi julkaistaan konsernin internetsivuilla, kun tilaisuus on alkanut.

Sanoman 1Q11 osavuosikatsaus julkistetaan tiistaina 3.5.2011 noin klo 11 Suomen aikaa.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.