Pörssitiedote 4.1.2011 14:30

Sanoma Oyj:n Optiojärjestelmä 2010:een kuuluvalla optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 19,51 euroa/osake (osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.11.-31.12.2010 lisättynä kahdellakymmenellä (20) prosentilla). Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot.

Järjestelmään kuuluvilla optio-oikeuksilla voidaan merkitä yhteensä 1 600 000 Sanoma Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.11.2013-30.11.2016.

Optiojärjestelmä 2010:een kuuluvien optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on 3,42 euroa/optio-oikeus. Koko järjestelmän teoreettinen markkina-arvo on siten 2 720 000 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 16,22 euroa, osakkeen merkintähinta 19,51 euroa, riskitön korko 2,32 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 5,9 vuotta ja volatiliteetti 23,9 %.

Optiojärjestelmä 2010:n ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa Sanoma.com.

Sanoma tiedotti Optiojärjestelmä 2010:n käyttöönotosta 22.12.2010.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.