Johtajien suorahakuun erikoistuneen Stanton Chasen kokoama raati on palkinnut Sanoma Oyj:n erinomaisesta hallitusjäsenlöydöstä Large Cap -yhtiöiden sarjassa. Sanoman hallituksessa 5.4.2011 aloittanut Nancy McKinstry erottui tiukassa uusien hallitusjäsenten arvioinnissa, jossa käytiin kevään aikana läpi yli 60 suomalaisen pörssiyhtiön hallitusjäsennimitykset.

McKinstry on laajalti tunnustusta saanut kansainvälinen yritysjohtaja, jolla on näyttöä strategiamuutoksen läpiviennistä media-alan yhtiö Wolters Kluwerissa. McKinstry tuntee hyvin Sanoman strategian kannalta relevantin länsi-eurooppalaisen mediakentän. Raadin mukaan McKinstryn kompetenssi tukeekin erinomaisesti Sanomaa sen strategian toteuttamisessa.


Uusia hallitusjäseniä raati arvioi seuraavien valintakriteerien perusteella:
- referenssit yhtiön strategia-alueilla,
- osaaminen ja kokemus suhteessa hallituksessa jo edustettuun kompetenssiin,
- tulokkaan tuoma diversiteetti hallitukseen,
- edellytykset panostaa uuteen hallituspaikkaan.

Lisäksi arvioinnissa otettiin huomioon yhtiöiden liiketoimintaympäristö, strategia ja hallituksen aiempi kokoonpano.

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.