Sanoma julkaisi historiansa ensimmäisen yritysvastuuraportin viime viikolla. Julkaisu kokoaa yritysvastuun keskeiset tapahtumat vuodelta 2010 ja luo katsauksen yritysvastuun strategiseen viitekehykseen. Yritysvastuuraportti on ladattavissa pdf-muodossa Sanoman nettisivuilta osoitteesta Sanoma.com kohdasta Materiaalit.

 Raporttia ja yritysvastuun yleistä kehittämistä varten toteutettiin syksyllä 2010 tutkimus, jossa Sanoman johto, henkilöstö ja ulkoiset sidosryhmät kertoivat mielipiteensä konsernin yritysvastuusta ja erityiskysymyksistä, joihin tulisi kiinnittää huomiota.

 Tulokset osoittivat, että strategisilla painopistealueillamme mediassa ja oppimisessa vastuullisuuden on oltava mukana kaikessa päivittäisessä toiminnassa. Erityisesti nousivat esiin henkilöstöstä huolehtiminen ja henkilöstön kehittäminen, ympäristökysymykset sekä vastuumme sisällöistä.

 Seuraava raportti on suunniteltu julkaistavan vuonna 2013.

 Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä lähes 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2010 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.