Tammikuussa 2011 julkaistu bingel.be on Belgian ensimmäinen alakoululaisille suunnattu tehtäväalusta internetissä. Bingel.be:stä löytyy kaikkiin kouluaineisiin liittyviä harjoituksia ja oppilaat voivat käyttää sitä sekä kotona että koulussa.

Tammikuussa 2011 bingel.be otettiin käyttöön joka viidennessä Belgian flaaminkielisistä kouluista. Pian jo lähes 80 prosenttia flaaminkielisistä alakouluista pystyy hyödyntämään palvelua. Bingel.be sisältää yli 2000 erilaista harjoitusta, ja kaikki liittyvät suoraan oppitunneilla käytettävään materiaaliin. Opettajien on siis helppo yhdistää verkkopalvelu osaksi aiempia työskentelytapojaan.

”Alakouluopetus on monipuolistumassa ja tarve yksilöllisemmälle lähestymistavalle kasvaa”, kertoo Vicky Adriaensen, Vanin Inin Business Unit Manager, Primary Education. ”Samaan aikaan oppilaiden motivaatiosta huolehtiminen on tärkeää. Siksi oppimateriaalien tulee istua nykypäivän oppilaiden maailmaan, ja digitaaliset ratkaisut ovat tietenkin osa tätä”.

Bingel.be on vihreä, virtuaalinen saari, jolla oppilaat voivat luoda itselleen verkkokaverin, joka antaa vinkkejä ja palautetta. ”Oppilaan edetessä opinnoissaan saarikin muuttuu: aluksi ympäristö on vielä yksinkertainen, mutta myöhemmin sille alkaa ilmestyä esimerkiksi rakennuksia. Tämä kannustaa osaltaan oppilaita tekemään harjoituksia.”, Adriaensen selittää. Bingel.be säätää automaattisesti tehtävien vaikeusastetta. Jos oppilas esimerkiksi vastaa väärin kahdesti, kysymykset helpottuvat, ja vastaavasti hyvän osaamisen myötä vaikeustaso kohoaa.

Bingel.be tukee monella tavalla opettajien työtä. Verkkoharjoituksia voidaan käyttää niin läksyinä kuin lisätehtävinäkin, ja opettajan on mahdollista aktivoida tietyt harjoitukset tietyn luokan tai jopa tietyn oppilaan käyttöön. Sovellus tarkistaa oppilaan tekemät tehtävät automaattisesti ja lähettää tulokset opettajalle. ”Näin opettajat voivat panostaa enemmän aikaa varsinaiseen opetukseen kuin harjoitusten korjaamiseen, pysyen silti ajan tasalla oppilaiden suorituksista”, Vicky Adriaensen huomauttaa.

Lisätietoja:


Vicky Adriaensen
Business Unit Manager Primary Education, Van In
vicky.adriaensen(at)vanin.be

Van In on Belgian johtava oppimateriaalikustantaja, joka kuuluu Sanoma Learning & Literature -liiketoimintaryhmään.

http://www.vanin.be/