WSOY on tänään julkaissut strategiansa mukaisen toiminnan kehittämisohjelman. Kehittämisohjelma sisältää taloudellisia ja rakenteellisia uudistuksia, joilla kustantamo vastaa kirja-alan murrokseen.

"Digitalisoituminen, ihmisten lukutottumusten muuttuminen, kirjallisuuden jakelutapojen muutos ja taloudellinen taantuma ovat vaikuttaneet kustantamoiden toimintaan. Näin on tapahtunut myös WSOY:ssä", sanoo toimitusjohtaja Anna Baijars.

WSOY aloittaa koko henkilöstöä koskevat yt-neuvottelut maanantaina 10.5.2010. WSOY:ssä työskentelee noin 150 henkilöä ja arvioitu vähennystarve on 20–30 henkilöä. Yt-neuvottelut päättyvät viimeistään 21.6.2010.

"Tavoitteenamme on luoda moderni ja kannattava WSOY, jolla on varaa kasvaa ja investoida kirjailijoihinsa", Baijars jatkaa.

Kirjallisuuden jakelutapojen monipuolistuminen ja digitalisoituminen asettavat tuotantoprosessille uudenlaisia vaatimuksia. WSOY modernisoi prosessiaan ja siirtää Aste Kirjat Oy:lle liiketoimintakauppana kuvan- ja sivunvalmistuksensa 1.6.2010 alkaen. Järjestelyn myötä 11 WSOY:n työntekijää siirtyy Aste Kirjojen palvelukseen ns. vanhoina työntekijöinä.