Det Norske Veritas on myöntänyt Sanomapainolle laadun (ISO 9001), ympäristöasioiden (ISO 14001) sekä työturvallisuuden (OHSAS 18001) sertifikaatit. Sertifiointi koskee kaikkia viittä painoa (Sanomala, Hämeen Paino, Savon Paino, Lehtikanta ja Saimaan Lehtipaino) sekä Sanomapainon myyntiä, hallintoa ja aineistopalvelua.

"Sertifikaattien saaminen osoittaa, että Sanomapaino täyttää standardien vaatimukset ja on sitoutunut toiminnan jatkuvaan kehittämiseen. Säännölliset auditoinnit tarjoavat toimivan työkalun ympäristö-, laatu- ja työsuojelutoimintojen kehittämiseen ja seurantaan. Huolehtimalla toiminnan luotettavuudesta ja korkeasta laadusta tavoittelemme erinomaista asiakastyytyväisyyttä ", Sanomapainon toimitusjohtaja Ismo Vuoksio korostaa.

Ympäristövaikutuksia rajoitetaan huolehtimalla raaka-aineiden ja energian käytön tehokkuudesta sekä pienentämällä päästöjä ja jätteiden määrää. Työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmillä on tärkeä rooli terveys- ja turvallisuusriskien minimoimisessa ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisessä.

"Henkilöstöllä on keskeinen merkitys laadun tekemisessä, työturvallisuudessa ja ympäristönsuojelussa. Yhtenäinen Sanomapaino merkitsee saumatonta palvelutoimintaa ja viittä, samoilla pelisäännöillä toimivaa painoa", Vuoksio toteaa.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ismo Vuoksio, Sanomapaino Oy, p. 09 122 3180


Sanomapaino on sanomalehtipainamisen markkinajohtaja, joka kuuluu Sanoma–konsernin Sanoma News-liiketoimintaryhmään.
Sanoma News on Suomen johtava sanomalehtikustantaja, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä lukijoidensa elämässä painettuina ja digitaalisina.