Pörssitiedote 8.4.2010 17:30

Sanoma Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa tänään valittu hallitus on järjestäytymiskokouksessaan valinnut keskuudestaan jäsenet tarkastusvaliokuntaan, henkilöstövaliokuntaan ja toimitusvaliokuntaan vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Sirkka Hämäläinen-Lindfors (pj.), Robert Castrén (vpj.) ja Rafaela Seppälä. Kaikki valiokunnan jäsenet ovat yhtiöstä riippumattomia.

Henkilöstövaliokunnan jäseniksi valittiin Jaakko Rauramo (pj.), Annet Aris (vpj.), Jane Erkko, Paavo Hohti ja Seppo Kievari. Enemmistö valiokunnan jäsenistä on yhtiöstä riippumattomia.

Toimitusvaliokunnan jäseniksi valittiin Seppo Kievari (pj.), Jane Erkko (vpj.), Paavo Hohti ja Sirkka Hämäläinen-Lindfors.

Sanomassa on myös yhtiöjärjestyksen mukainen työvaliokunta, joka valmistelee hallituksen käsiteltäväksi tai tiedoksi tulevia asioita. Sen jäseniä ovat yhtiöjärjestyksen mukaisesti hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja sekä toimitusjohtaja. Valiokuntaan kuuluvat Jaakko Rauramo (pj.), Sakari Tamminen (vpj.) ja Hannu Syrjänen.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja
Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

Sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Monialaisena mediakonsernina tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä 20 000 ammattilaiselle yli 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2009 konsernin liikevaihto oli 2,8 miljardia euroa.