Aikakauslehtikustantaja Sanoma Uitgevers lopettaa hollantilaisen Yes-lehden johtuen riittämättömistä tuotto-odotuksista. Nuorille, aikuisille naisille suunnatun lehden viimeinen numero ilmestyy joulukuun lopussa 2010.

Sanoma Uitgeversin painetun median johtajan Henk Scheenstran mukaan ratkaisu oli vaikea, sillä Yes-lehdellä on pitkä historia. Sekä lehden toimitus että myynti- ja markkinointiosasto ovat ponnistelleet jatkaakseen lehden menestystä.

Sanoma Uitgevers uskoo aikakauslehtien voimaan ja julkaisee 70:ää eri nimikettä. Paine aikakauslehtimarkkinoilla luo kuitenkin jatkuvan haasteen markkinajohtajuudelle. Vastatakseen haasteeseen Sanoma Uitgevers karsii lehtiportfoliotaan.

Sanoma Uitgevers on Hollannin suurin media yhtiö. Sanoma Uitgevers on osa Sanoma-konsernin aikakauslehtiliiketoimintaryhmä Sanoma Magazinesiä.