Esmerk tuo markkinoille yhteiskunnan muutoksia ennakoivan Tulevaisuuden yhteiskunta -katsauksen. Kuukausittainen katsaus käsittelee ennakoivasta näkökulmasta ilmiöitä, jotka vaikuttavat yhteiskuntaan pitkällä aikavälillä, mutta eivät ole vielä yleisesti tunnettuja. Tarkkaan valikoitujen uutisten näkökulma on ihmisten arjessa sekä arjen hyvin- tai pahoinvoinnissa. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. väestökehitys, työelämän ja talouden muutokset, asumisen ja elinympäristön muutokset, tietoyhteiskunta, koulutus, ympäristö ja energia, palvelut ja kuluttajateknologia sekä yleiset toimialanäkymät. Katsaus on ylimmän johdon työväline; kohderyhmänä on yritysten strateginen johto sekä ministeriöiden ja valtionhallinnon johtavat virkamiehet.

- Yritysten suurista linjauksista päättävien on nykyään ehdottomasti oltava aikaansa edellä ja pystyttävä näkemään syy-yhteyksiä ja uudenlaisia mahdollisuuksia muuttuvassa maailmassa. Tähän tarpeeseen olemme kehittäneet puolentoista vuoden ajan tätä tulevaisuutta ennakoivaa uutiskatsausta, kertoo Esmerkin toimitusjohtaja Ilkka Räsänen.

Pintaa syvemmälle menevä palvelu perustuu Esmerkin koko Suomen kattavaan uutisseurantaan sekä kahdenkymmenen asiantuntijan tekemään sisältöanalyysiin. Palvelun tuottaa Esmerkin Business Intelligence Services -yksikkö.

Lisätietoja:

Esmerk Oy

Ilkka Räsänen

toimitusjohtaja

puh. (09) 122 4300

ilkka.rasanen@sanoma.fi

Esmerk Oy tarjoaa asiakkailleen kohdennettua, tiivistä ja kattavaa informaatio- ja mediaseurantapalvelua. Esmerkillä on seitsemän toimipistettä ympäri maailmaa, joissa 200 työntekijää seuraa mediaa 130 maasta. Esmerk Oy kuuluu Sanoma-konsernin Sanoma News -liiketoimintaryhmään. Lisätietoja osoitteesta www.esmerk.fi.