Yrityksissä käytetään mediaseuranta- ja uutispalveluja laaja-alaisesti. Tällä hetkellä palveluilla seurataan eniten kilpailijoita mediassa, mutta jatkossa yritysten seurantatarpeissa korostuu etenkin sosiaalisen median seuranta. Tulokset selviävät puhelinhaastatteluna toteutetusta kyselytutkimuksesta, jossa kartoitettiin mediaseuranta- ja tietopalvelujen tunnettuutta.

Jopa 67 % yrityksistä käyttää tutkimuksen mukaan säännöllisesti kilpailijaseurantapalveluja. 56 % yrityksistä seuraa oman yrityksensä mediajulkisuutta ja 52 % hankkii uutisten toimialaseurantaa. Asiakasseurantaa hankkii säännöllisesti 32 % yrityksistä.

Tutkimuksen mukaan mediaseuranta- ja tietopalvelut ovat vahvistaneet eniten oman yrityksen liiketoimintaa, mutta myös mm. yritysten kilpailutilannetta sekä strategisia ja viestinnällisiä tavoitteita. Yritysten hankinnoista vastaavat pitävät tärkeimpänä tekijänä tieto- ja mediaseurantapalveluja hankittaessa tiedonsaannin helppoutta ja selkeyttä. Seuraavaksi tärkeimpiä hankintatekijöitä ovat palveluvalikoiman kattavuus, palvelujen räätälöitävyys sekä yrityksen tunnettuus ja hyvä maine.

Selvästi tunnetuin tieto- ja mediaseurantapalveluja tarjoava yritys vastaajien keskuudessa on Esmerk, jonka tunsi 75 % vastaajista. Seuraavaksi tunnetuin yritys on Meltwater News (36 %) ja Cision (36 %).

Jatkossa yritysten tieto- ja mediaseurantapalvelujen tarpeissa korostuvat etenkin sosiaalisen median seuranta, toimialaseuranta ja omaa yritystä koskeva mediaseuranta. Suurimmalta osin yritysten hankinnat pysyvät palvelujen osalta ennallaan, mutta hankinnat kasvavat etenkin sosiaalisen median seurannan (10 %) ja kilpailijaseurannan osalta (10 %).

Tutkimuksen teki Innolink Research Oy Esmerk Oy:n toimeksiannosta. Kyselyyn vastasi yli 200 yritysten hankinnoista päättävää henkilöä. Kysely toteutettiin helmikuussa 2010 puhelinhaastatteluna.

Lisätietoja:


Esmerk Oy
Ilkka Räsänen
toimitusjohtaja
Puh. (09) 122 4300
ilkka.rasanen@sanoma.fi

Esmerk Oy tarjoaa asiakkailleen kohdennettua, tiivistä ja kattavaa informaatio- ja mediaseurantapalvelua. Esmerkillä on seitsemän toimipistettä ympäri maailmaa, joissa 200 työntekijää seuraa mediaa 130 maasta. Esmerk Oy kuuluu Sanoma-konsernin Sanoma News -liiketoimintaryhmään. Lisätietoja osoitteesta www.esmerk.fi.