WSOY muokkaa viestintä- ja markkinointiorganisaationsa vastaamaan ajan haasteisiin. Graafisen suunnittelun osasto liitetään osaksi viestintä- ja markkinointiorganisaatiota 2.6.2009 alkaen. Uudistuksen tavoitteena on reagoida toimintaympäristön muutoksiin.

"Organisaatiomuutoksen jälkeen tulemme keskittymään entistä enemmän mm. digitaaliseen viestintään ja yhteistyöhön kirjakauppiaiden kanssa", sanoo viestintä- ja markkinointijohtaja Tarja Virolainen.

Organisaatiomuutos on tarkoitus toteuttaa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään viestintää ja markkinointia koskeva yt-neuvottelu, jonka piirissä on 16 henkilöä. Arvio henkilöstövaikutuksista on 3–5 henkilöä. Elokuussa alkavassa toisessa vaiheessa keskitytään graafisen suunnittelun osaston uudelleenorganisointiin.

WSOY kuuluu Sanoma-konsernin Sanoma Learning & Literature -liiketoimintaryhmään.