Welho on saanut ykkössijan valtakunnallisessa laajakaistaoperaattoreita mittaavassa EPSI Rating 2009 -asiakastyytyväisyystutkimuksessa. Ykkössija on Welholle jo neljäs perättäinen.

Sen lisäksi että Welho on kuluttajalaajakaistan kiistaton ykkönen, se on parantanut asiakastyytyväisyyttään edellisvuoteen verrattuna kaikista eniten.

Laajakaistaoperaattorit analysoitiin sekä asiakastyytyväisyyden että asiakasuskollisuuden osalta. Samalla tutkittiin näihin seikkoihin vaikuttavat tekijät kuten imago, tuote- ja palvelulaatu sekä koettu hinta/laatusuhde. Welho oli ykkönen kaikilla osa-alueilla ja Welhon lojaalisuusarvo on poikkeuksellisen korkea.

Asiakkaiden tyytyväisyyttä mittaavassa valtakunnallisessa EPSI Rating -tutkimuksessa ovat mukana maan tunnetuimmat laajakaistatarjoajat. Tiedot kerättiin puhelinhaastatteluilla syys–lokakuussa 2009. Haastateltavia pyydettiin antamaan arvionsa käyttämästään operaattorista. Haastateltavat valittiin satunnaisotannalla.

Welho on osa Sanoma-konsernin sähköisen viestinnän liiketoimintaryhmä Sanoma Entertainmentia.