Sanoma Oyj:n Optiojärjestelmä 2008:aan kuuluvalla optio-oikeudella merkittävän osakkeen merkintähinta on 12,25 euroa/osake (osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä 1.11.-31.12.2008 lisättynä kahdellakymmenellä (20) prosentilla). Merkintähinnasta vähennetään vuosittain maksetut osingot.

Järjestelmään kuuluvilla optio-oikeuksilla voidaan merkitä yhteensä 1 700 000 Sanoma Oyj:n uutta tai yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 1.11.2011-30.11.2014.

Optiojärjestelmä 2008:aan kuuluvien optio-oikeuksien teoreettinen markkina-arvo on 1,70 euroa/optio-oikeus. Koko järjestelmän teoreettinen markkina-arvo on siten 2 890 000 euroa. Yhden optio-oikeuden teoreettinen markkina-arvo on laskettu optio-oikeuksien hinnoittelussa käytettävällä Black & Scholes -mallilla seuraavin oletuksin: osakkeen kurssi 9,21 euroa, osakkeen merkintähinta 12,25 euroa, riskitön korko 3,0 %, optio-oikeuksien voimassaoloaika 5,92 vuotta ja volatiliteetti 23,40 %.

Optiojärjestelmä 2008:n ehdot ovat nähtävissä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.sanoma.com.

Sanoma tiedotti Optiojärjestelmä 2008:n käyttöönotosta 19.12.2008.

Sanoma Oyj


Kim Ignatius
johtaja

Talous ja hallinto

Lisätietoja: Sanoman konserniviestintä, p. 0105 19 5062 tai viestinta@sanoma.com

www.sanoma.com

Sanoma innostaa, jakaa tietoa ja yhdistää. Tuomme päivittäin tietoa, elämyksiä, oppimiskokemuksia ja viihdettä miljoonille ihmisille. Pidämme huolta siitä, että laadukas sisältö sekä kiinnostavat tuotteet ja palvelut ovat helposti saatavilla ja vastaavat lukijoidemme, katselijoidemme ja kuuntelijoidemme tarpeita. Tarjoamme mielenkiintoisia ja haastavia työtehtäviä yli 20 000 ammattilaiselle 20:ssä Euroopan maassa. Vuonna 2007 konsernin liikevaihto oli 2,9 miljardia euroa.